Onderzoek naar prestaties in facility management branche van start

25 januari 2019 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

De werkzaamheden voor de 2019-editie van het Provider Performance Onderzoek zijn gestart. De jaarlijkse studie van Hospitality Group kijkt naar de belangrijkste trends in het facilitaire landschap en brengt de prestaties van alle facilitaire providers in Nederland in kaart.

Het onderzoek door het advies- en interimbureau richt zich vooral op facilitaire providers waar sprake is van hoge knip-sourcingmodellen. George Maas, partner bij Hospitality Group, legt uit: “Onder ‘hoge knip’-sourcingmodellen wordt verstaan dat een deel van de regie- en coördinatietaken van facilitaire dienstverlening is uitbesteed aan externe dienstverleners. Een ander deel van de dienstverlening blijft dus bij de provider belegd.”

De resultaten van de 2018-editie van de studie lieten zien dat facilitaire providers erin zijn geslaagd om hun dienstverlening te verbeteren. “Op bijna alle aspecten werden ze vorig jaar beter beoordeeld dan een jaar eerder”, zegt Maas. Dit gold voor alle drie de ‘hoge knip’-sourcingmodellen die onder de loep werden genomen – multi services (waarbij meerderde diensten worden gebundeld en uitbesteed aan één provider), managing agent (waarbij de opdrachtgever zowel operationele dienstverleners contracteert als een managing agent) en integrated facility management (waarbij de provider verantwoordelijk is voor het management, de coördinatie en uitvoering van de operationele facilitaire diensten).Onderzoek naar prestaties in facility management branche van start

De auteurs concludeerden verder dat er grote verschillen zijn in de waarderingen van opdrachtgevers over hun facilitaire dienstverleners. Gemiddeld kwam de score uit op 7,4 (op een schaal van 10), echter het verschil tussen de laagst scorende en de hoogst scorende provider was zo’n 2,5 punten. Maas: “De grote verschillen in performancescores onderstrepen de relevantie van dit onderzoek. Het Provider Performance Onderzoek biedt objectief en onafhankelijk inzicht in de klanttevredenheid van alle providers. Deze informatie helpt opdrachtgevers bij de selectie van hun provider(s) en providers bij het definiëren van de onderwerpen waarop zij kunnen verbeteren of zich willen profileren.” Spelers die in 2018 als beste uit de bus kwamen waren D&B, Facilicom, Eurest, Kien, HEYDAY en Yask. 

Nieuw in de 2019-editie is de focus op ‘aantrekkelijk werkgeverschap’. De onderzoekers zijn van mening dat facilitaire dienstverleners zich niet alleen naar hun klanten toe moeten onderscheiden, maar ook naar hun eigen medewerkers. Dit levert drie grote voordelen op: het beter kunnen behouden van personeel, aantrekkelijker zijn als werkgever voor nieuw talent, en meer bevlogen medewerkers. Door een survey uit te voeren en gesprekken te voeren met bestuurders verwachten de onderzoekers inzichten te geven in aantrekkelijk werkgeverschap vanuit verschillende invalshoeken – facilitaire providers, opdrachtgevers en medewerkers.

De resultaten van het Provider Performance Onderzoek worden op 20 maart tijdens het ‘World Workplace Europe meets Facility for Future’-evenement gepresenteerd.

Zie ookHoge knip sourcingmodellen in de facility management markt.