Kruger Corporate Finance begeleidt verkooptraject familiebedrijf

17 januari 2019 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Kruger Corporate Finance heeft geholpen bij de waardering en aankoop van een familiebedrijf binnen de modebranche. Toen een van de twee eigenaren zijn belang wenste te verkopen wilde de andere dit graag overnemen. Er ontstond echter een conflict over de waarde van het aandeel waarbij de emoties hoog opliepen. Uiteindelijk is het toch gelukt overeenstemming te bereiken. 

De deal vond plaats bij een “zeer succesvol, gerenommeerd familiebedrijf actief in design, productie en wereldwijde verkoop van hoogwaardige fashion items”, aldus Kruger Corporate Finance. Het bedrijf was inmiddels alweer eigendom van de vierde generatie van de familie. Twee zwagers hadden ieder een belang van 50% in de onderneming en vormden samen ook de directie. Een van de twee besloot echter zijn helft van het bedrijf van de hand te doen om zo het kapitaal te vergaren om andere persoonlijke ambities te kunnen financieren. Hierbij was hij in eerste instantie van plan zijn volledige belang in de modeonderneming te verkopen aan een externe strategische partij.

Hierop gaf zijn zwager echter te kennen geïnteresseerd te zijn in de overname van dit belang om zo de onderneming voor 100% in handen te krijgen, dit met het oog op de beoogde voortzetting van de onderneming door zijn zoons. Een jaar eerder was er bij het bedrijf al sprake van een mogelijk verkoopproces aan een externe partij. Terwijl deze deal uiteindelijk geen doorgang vond, had de accountant toentertijd wel een waardering opgesteld van de onderneming en de aandelen. Deze waardering werd nu door verkoperde zwager gehanteerd om een waarde toe te kennen aan zijn 50%-belang. 

Zijn kopende zwager had echter zijn twijfels bij de actuele validiteit en uitgangspunten van deze waardebepaling. Hij hechtte er daarom belang aan dat een reële waarde werd toegekend aan de aandelen, met een financierbare overnamesom en een redelijke terugverdientijd. Daarnaast sprak hij de wens uit dat beide zwagers tevreden en op een goede manier uit elkaar zouden kunnen gaan. De aandelen van de onderneming werden gehouden door een Stichting Administratiekantoor, nog door de vorige generatie opgericht. De administratievoorwaarden waren ‘verouderd’ ten opzichte van de huidige verhoudingen. Bovendien gaven deze geen oplossing meer bij stakende stemmen omdat de derde bestuurder nog de accountant van destijds was, die gezien zijn inmiddels hoge leeftijd niet meer capabel was die taak uit te oefenen.Kruger Corporate Finance begeleidt verkooptraject familiebedrijf

Daarom besloot de kopende zwager de hulp in te schakelen van Kruger Corporate Finance. De Rotterdamse M&A-specialist werd gevraagd om te adviseren en te ondersteunen in een actuele waardebepaling en bij de totstandkoming van de transactie. “De waardebepaling is uitgevoerd op basis van geactualiseerde cijfers en prognoses ten opzichte van de waardering die er lag. De omzet vertoonde de afgelopen jaren een licht dalende trend en de marge stond onder druk door een stijging van grondstofprijzen en directe loonkosten. Toch bleef de onderneming in staat jaarlijks een mooi rendement te behalen”, aldus Kruger. 

Kloof overbruggen

Desondanks resulteerde de actualisatie van de waardebepaling in een lagere waardering van de aandelen dan de waardering die eerder was opgesteld door de accountant en door de verkopende zwager werd gehanteerd als verkoopprijs. Dit zorgde ervoor dat de koper en verkoper nogal ver uit elkaar lagen in hun prijsperceptie. Om deze afstand te overbruggen, heeft de koper zijn verkopende zwager een gecombineerde aanbieding gedaan door niet enkel een prijs voor het 50%-belang te bieden, maar daarbij een aantal andere waarde-elementen te verrekenen, waaronder overwaarde in het onroerend goed van het bedrijf en een managementovereenkomst voor de duur van overdrachtswerkzaamheden.

Dit mocht aanvankelijk echter niet baten en het conflict was inmiddels zo hoog opgelopen dat samenwerking tussen de zwagers geen reële optie meer leek te zijn, waardoor het pad van verkoop niet meer kon worden verlaten: “Of koper kocht het 50%-belang van verkoper, of een zoektocht naar een externe koper voor 100% zou worden ingezet”, stelt Kruger. De verkoper had de hoop dat de accountant een bemiddelende rol kon spelen in de onderhandelingen. Gezien zijn status als accountant van de onderneming kon hij deze echter niet vervullen. Ook Kruger kon hier geen uitkomst bieden, aangezien het kantoor door de verkopende zwager werd gezien als partijdig en zich daarom had teruggetrokken achter de koper. 

Gelukkig bleek de wil om er samen uit te komen uiteindelijk toch sterk genoeg. Na vele gesprekken en e-mails waren de emoties zodanig bedaard dat de twee zwagers toch overeenstemming wisten te bereiken: “Met een beetje geven en nemen is de transactie uiteindelijk naar ieders tevredenheid gerealiseerd”, aldus Kruger.