Data science en analytics vormen topprioriteit voor bestuurders in finance

22 januari 2019 Consultancy.nl 6 min. leestijd

In de financiële wereld is data van cruciaal belang voor succes. Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau Protiviti. Zes van de tien finance-bestuurders plaatsen data science en analytics boven strategische inzichten en tactische besluitvorming als topprioriteiten voor komend jaar. 

Het verkrijgen van het vermogen om data-analyses en big data in te zetten om een concurrentievoordeel te behalen en de bedrijfsvoering en strategische plannen te beheren, behoort wereldwijd tot de belangrijkste prioriteiten voor bestuursleden en C-suite executives. Data-analyse kan op een paar belangrijke gebieden worden toegepast. Op het gebied van planning kan de techniek worden gebruikt voor effectieve risicoprofilering. Data-analyse kan daarnaast de uitvoering van audits verbeteren: het bieden van een snelle en effectieve monitoring van continue controles, het in de gaten houden van fraudesignalen, het herkennen van patronen om te anticiperen op toekomstige risico's en beheersingssimulatie. 

In lijn daarmee komt in de nieuwste Finance Trends Survey van Protiviti naar voren dat beveiliging, privacy en data-analyse door executives actief in de financiële wereld worden gezien als de belangrijkste prioriteiten voor 2019. Alledrie de geïdentificeerde topprioriteiten hebben een zekere link met data, waarbij het verbeteren van data-analyses als zeer belangrijk wordt gemarkeerd door maar liefst 62% van de CFO’s. Aan het onderzoek namen circa 400 financiële bestuurders deel, waaronder CFO’s en vice-presidents, maar ook verschillende financieel directeuren en managers. Wat duidelijk naar voren komt, is dat data het dominante thema is in het financiële landschap. 

Data wordt als belangrijk beschouwd omdat het kan helpen om commerciële inzichten te ontsluiten, de verkoop te stimuleren, managementrapportage en besluitvorming te stimuleren, maar ook om de interne operaties van de finance-afdeling te optimaliseren, waarbij 53% van de respondenten data-analyse als essentieel aspect beschouwt om procesverbetering te realiseren. Het gebruik van data-analyse betekent echter ook dat er aan verschillende randvoorwaarden moet worden voldaan.

Een belangrijk thema waar CFO’s en finance-leidinggevenden mee worstelen, is de kwaliteit van data. Zoals met de meeste andere vakgroepen, berusten de analyses en rapportages die financiële afdelingen afleveren op de kwaliteit en volledigheid van de beschikbare gegevens. Daartoe is data-governance van cruciaal belang. CFO’s en financiële leiders moeten zich daarom afvragen of er een robuuste data-governance-organisatie bestaat en wie de data van verschillende onderdelen van de organisatie beheert (bedrijven moeten bijvoorbeeld weten of ze een aangewezen gegevensbeheerder hebben).

Top 10 finance-prioriteiten

De kwaliteit van de gegevens wordt ook verbeterd door middel van master data management; iets dat aanzienlijke veel inspanningen en kosten met zich mee kan brengen. Als de tool eenmaal op zijn plaats is, verkrijgen CFO’s en andere organisatieleiders doorgaans een veel duidelijker begrip van de winstgevendheid en risico’s van verschillende gebieden. Zonder kwaliteitsdata kunnen de resultaten van hun analyse-inspanningen echter als twijfelachtig worden beschouwd. In het licht van het toenemende belang van kunstmatige intelligentie en machine learning wordt de kwaliteit van data zelfs nog belangrijker en fundamenteler.

Data security

In een tijdperk van cyberveiligheidsbedreigingen en forse boetes die voortvloeien uit de GDPR, is een ander belangrijk aandachtspunt het beschermen van informatie. Als financiële gegevens uitlekken, op welke manier dan ook, kunnen organisaties grote reputatieschade oplopen en financiële problemen krijgen. Dat is een belangrijke reden waarom data-beveiliging in financiële wereld de hoogste prioriteit heeft onder veel respondenten. Zowel driekwart van de CFO’s en VP’s als zo’n 68% van de overige ondervraagden noemt dit aspect als het belangrijkste aandachtspunt.

Deze prioriteit leeft met name binnen financiële dienstverleners, evenals bij organisaties met een miljard euro of meer aan jaaromzet. Zij beschikken over grote datavolumes, wat complexiteit en gevoeligheid met zich meebrengt. Voor de toekomst wordt dit alleen maar belangrijker, simpelweg omdat het datavolume blijft toenemen, de toetsing van klanten en regelgevers omvangrijker wordt en er meer financiële datawarehouses naar de cloud gaan, wat tezamen een breed scala aan nieuwe veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. 

Een andere prioriteit die hoog op de agenda staat is de veranderende vraag van interne klanten, wat te maken heeft met veranderende regelgeving, cloud-overgangen en belastingvereisten. Verder is het interessant dat aan Robotic Proces Automation (RPA), een onderwerp dat zeer wordt gehypet in het financiële domein, nog maar betrekkelijk weinig belang wordt gehecht. Zo’n 20% van de CFO’s en financieel bestuurders beschouwt het gebruik van RPA als een prioriteit voor de komende twaalf maanden, terwijl meer dan 40% van de ondervraagden laat weten dat deze technologie een lage prioriteit heeft.

Tony Abel, Managing Director bij Protiviti, legt uit dat veel organisaties nog steeds bezig zijn zich te laten informeren over hoe RPA het best kan worden benut. Hij voegt echter toe dat de toenemende druk op uitgaven en de noodzaak om efficiënter te worden het gebruik van RPA in de nabije toekomst zullen laten toenemen, temeer omdat het optimaliseren van de interne efficiëntie een van de primaire doelstellingen is voor finance-bestuurders.

“Een van de grootste voordelen van RPA is dat het eenvoudig kan worden ingezet om repetitieve taken uit te voeren binnen meerdere systemen. Voor veel financiële organisaties kan de technologie in de eerste plaats worden ingezet binnen het crediteurenwerkgebied. Denk daarbij aan vendor setup, factuurverwerking, betalingsverificatie en account reconciliation”, besluit Abel.