Atos Consulting verbindt technologie met strategie en business

02 januari 2019 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

Bart van den Broek geeft sinds juli leiding aan de Benelux- en Nordics-divisie van Atos Consulting. Onlangs presenteerde hij zijn visie voor de komende jaren: er moet meer synergie komen tussen de consultingpraktijk en rest van Atos. “Waar de IT’ers binnen Atos enthousiast worden van wat er allemaal mogelijk is met innovatieve technologie, worden wij enthousiast van wat deze mogelijkheden betekenen voor de businessdoelstellingen van onze klanten”, aldus Van den Broek, die in gesprek met Consultancy.nl toelichting geeft op de nieuwe koers.

“Om heel eerlijk te zijn aarzelde ik toen ik dit voorjaar werd gevraagd voor mijn huidige rol van Head of Consulting”, begint Van den Broek. “Ik ben altijd consultant geweest en werken met klanten spreekt me het meest aan. We hebben toen mijn visie op consulting besproken, waarbij ik heb aangegeven dat ik ook een paar dagen per week met mijn voeten in de modder wil blijven staan.” Zo geschiedde en inmiddels staat Van de Broek al een half jaar aan het roer bij Atos Consulting: “Achteraf ben ik heel blij dat ik ‘ja’ heb gezegd. Ik kan nu echt een sturende rol spelen en actief werken aan de koers die ik voor ogen heb.” 

Hij legt uit wat deze nieuwe koers behelst: “De consultingtak is maar een klein onderdeel van het grote Atos. We vertegenwoordigen minder dan 10% van de in totaal meer dan 120.000 medewerkers. Kortom: hoe goed we het ook doen, we zorgen maar voor een bescheiden deel van de omzet. Onze toegevoegde waarde is dus niet zozeer een bijdrage aan de omzet en de winst van het bedrijf, het gaat veel meer om de bijdrage die we kunnen leveren aan Atos als geheel. De grote IT-dienstverleners verschillen momenteel niet zoveel van elkaar. Op dat punt kunnen wij echt van grote betekenis zijn. Door de link te leggen tussen technologie en de business van de klant zijn wij de ‘differentiator’ binnen Atos: de factor die ons onderscheidt van de rest van de markt, de reden waarom we opdrachten winnen én leveren wat we beloven.” 

Business & Platform Solutions

Van den Broek voegt hieraan toe dat zijn visie naadloos past binnen de grote ontwikkelingen die momenteel gaande zijn bij Atos. Zo is recentelijk de fusie met Syntel voltooid – waarmee Atos maar liefst 30.000 nieuwe medewerkers en extra innovatief potentieel heeft mogen verwelkomen – en wordt hard gewerkt aan de nieuwe B&PS-organisatie – Business & Platform Solutions. “Sinds 1 januari staat deze nieuwe organisatie. Hij is opgebouwd uit vier praktijken, waarvan Consulting er een is. Daarnaast is er Digital, gericht op thema’s als automatisering, robotica en AI, een Tech-unit, rondom alles op het gebied van beheer, en ten slotte een unit voor allerlei ERP-gerichte onderwerpen.”

Bart van den Broek, Head of Consulting bij Atos Consulting

“Dit is een nieuwe manier waarop Atos zichzelf mondiaal in de markt zet”, vervolgt Van den Broek. “Het is meer ‘competence driven’, oftewel erop ingericht dat mensen kiezen voor een vakgebied waarop ze zich helemaal kunnen focussen om voor echte diepgang en innovatie te zorgen. En wij bij Consulting vormen de verbindende factor tussen die drie technische praktijken en de businesskant. Wij hebben van al die verschillende aspecten van ons aanbod kaas gegeten. Daarbij gaat het om een 20/80 verhouding: we begrijpen voor 20% de technologie en de inhoud van de oplossingen en voor 80% wat die betekenen voor onze klanten. Dit is precies wat ons zo geschikt maakt om veel waarde toe te voegen aan de proposities van Atos en daarmee voor onze klanten.”

Dubbele rol

De topman ziet hierbij een dubbele rol weggelegd voor de Consulting-praktijk: “Ten eerste helpen we Atos doordat we inzichtelijk kunnen maken wat een bepaalde technologie de klant kan opleveren. En daarnaast zorgen we dat de technologie daadwerkelijk werkt binnen de organisatie van de klant; het is namelijk nooit ‘plug and play’. Ook daarvoor is het belangrijk dat wij de klant kennen als geen ander. We weten wat er speelt, we kennen de worstelingen en kunnen de vertaalslag leggen naar de IT-oplossingen van Atos.” 

Van den Broek geeft enkele voorbeelden waarin de gewenste synergie al goed naar voren komt: “Persoonlijk ben ik verantwoordelijk voor een grote CRM-transformatie bij een telecomprovider. Onze tech-collega’s hebben de hulp van Consulting ingeschakeld om het programma naar een hoger niveau te tillen. We namen de eindverantwoordelijkheid en hebben een Scaled Agile value stream neergezet, met voldoende aandacht voor business en change.”

Daarnaast illustreert hij hoe Consulting zich dikwijls profileert als voorloper: “Wij zijn vaak de zogenaamde ‘spearhead’ en borgen dat de technologie zich bewezen heeft voordat alles in het groot wordt uitgerold. Zo robotiseren we de afhandeling van facturen en leveren we bij een andere klant augmented reality bij het produceren en monteren van betonelementen. Hierdoor heeft geen medewerker nog papieren werkinstructies nodig. En voor een Scandinavisch bedrijf in de bio-industrie zorgen we middels IoT-technologie dat alle apparaten in de Maleisische jungle verbonden zijn en de gewenste data wordt verzameld.”

“Wij zijn vaak de zogenaamde ‘spearhead’ en borgen dat de technologie zich bewezen heeft voordat alles in het groot wordt uitgerold.” 

Drie fasen

Dergelijke projecten laten volgens Van den Broek zien hoeveel potentieel er zit in de vernieuwde interne samenwerking binnen Atos. Door volop in te zetten op deze nieuwe koers komt er voor Atos Consulting een einde aan een lange overgangsfase. Die fase begon alweer ruim vijftien jaar geleden, toen Atos de consultingtak van KPMG overnam en omdoopte tot Atos Consulting. “Ik begon daar in 1998 en zit dus eigenlijk al twintig jaar bij dezelfde club. Wat overigens niet zo voelt als je altijd ondergedompeld bent in mooie klantopdrachten ”, vertelt Van den Broek. “Toen we in 2002 werden overgenomen door Atos waren velen daar echter niet bepaald blij mee. We waren een traditioneel organisatieadviesbureau en werden nu ineens onderdeel van een IT-bedrijf.” 

“Je kunt de tijd tussen toen en nu eigenlijk indelen in drie fasen”, vervolgt hij. “In de eerste fase was het simpelweg: ‘Getverdemme, hier hebben we niet zelf voor gekozen.’ Toen brak al vrij snel de tweede fase aan, waarin we merkten dat het eigenlijk wel meeviel; er veranderde nauwelijks iets. Terwijl dat werd ervaren als een meevaller, was dit eigenlijk juist het probleem: we hebben niet goed nagedacht over onze nieuwe positie en wat die betekende. Deze fase heeft daardoor ook te lang geduurd. Pas toen het twee jaar geleden even iets minder ging met Atos als geheel, zijn we onze positie gaan heroverwegen. Zo begon de derde fase, waarin de eerste aanzet werd gegeven richting de synergie waar we nu vol op inzetten om zo echt een integraal onderdeel van Atos te vormen.”

Voortschrijdend inzicht

Terwijl de verwevenheid van business en IT in het huidige digitale tijdperk steeds meer als vanzelfsprekend wordt gezien, was dit ten tijde van de overname nog lang niet het geval. De deal vond plaats tegen de achtergrond van het Enron-schandaal, waardoor de grote accountants- en advieskantoren zich genoodzaakt zagen hun adviesactiviteiten af te stoten. “Het is de vraag of Atos toen al besefte dat de synergie tussen IT en business aanstaande was of gewoon dacht ‘wat een buitenkansje, laten we ze kopen’”, aldus Van den Broek. Zo beschouwd is het nog niet zo verwonderlijk dat het een tijd heeft geduurd voordat Atos Consulting nadrukkelijk de aansluiting zocht op de rest van de IT-dienstverlener. 

Het voortschrijdend inzicht leert in ieder geval dat de aankoop nu als een goede zet kan worden gezien. De combinatie van IT en organisatieadvies maakt van Atos een sterke speler. “IT staat steeds hoger op de bestuurlijke agenda van bedrijven. Wereldwijd zal Atos Consulting zich steeds meer gaan presenteren als de ‘voorkant’ van Atos. Dit zorgt er ook voor dat we veel meer zijn dan een ‘commodity player’. We zeggen: ‘Geef ons een probleem en wij lossen het op.’ Door onze gecombineerde expertise kunnen we nu ook echt ‘skin in the game’ stoppen, oftewel resultaatverantwoordelijkheid nemen. Daarnaast biedt het Atos Consulting juist de kans om meer en vooral grotere projecten uit te voeren. Dit is niet alleen goed voor de klanten en onze omzet, maar biedt ook prachtige nieuwe kansen voor onze medewerkers.”