Lysias trekt drie nieuwe organisatieadviseurs aan

11 december 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Lysias Consulting Group heeft het team de afgelopen periode versterkt met drie nieuwe organisatieadviseurs: Frank Burkels, Elske Wüst en Jolien Pil. Met de toevoeging van de drie professionals kan het adviesbureau aan de toenemende vraag van opdrachtgevers blijven voldoen.

Frank Burkels is een ervaren organisatieadviseur die de afgelopen jaren in het publieke domein leiding heeft mogen geven aan verschillende strategische trajecten. Zijn hart ligt bij organisatieontwikkeling, en bij samenwerkingsvragen van organisaties met een maatschappelijke opgave. Frank werkte sinds 2014 als zelfstandig adviseur. Daarvoor is hij actief geweest bij diverse bureaus, waaronder Het Zuiderlicht, waar hij partner was en ruim tien jaar heeft gewerkt, en bij Big Four-kantoor KPMG, waar hij enkele jaren management consultant was.

Elske Wüst is een ervaren verandermanager, leidinggevende, facilitator en programmamanager. Ze maakte de overstap naar Lysias vanuit de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Binnen deze organisatie werkte ze als manager van het congresbureau en als kwartiermaker marketing & communicatie. De afgelopen jaren heeft ze een sterk trackrecord opgebouwd in programmatisch en projectmatig werken en fungeerde ze als programmamanager van het Interbestuurlijk Programma. Volgens Lysias komt Elske het beste uit de verf als procesregisseur, programmamanager of in een adviesrol, vaak gericht op organisatieontwikkeling of het verbeteren van samenwerking.

Lysias trekt drie nieuwe organisatieadviseurs aan

Jolien Pil studeerde cultuur- en maatschappijwetenschappen en journalistiek. Zij is werkzaam geweest als beleidsadviseur bij de provincie Flevoland, waar ze onder meer werkte aan de organisatie van de Flevotop, de Omgevingsvisie FlevolandStraks en aan het programma ‘Kracht van de samenleving’. Lysias zegt over de versterking met Jolien: “Haar motto is ‘eerst goed nadenken en dan er dapper tegenaan’. Dit doet Jolien op een enthousiaste en betrokken manier.”

Lysias Consulting Group toont zich verheugd over de recente versterking van het team en geeft aan: “Bij Lysias houden we van ingewikkelde vraagstukken en zijn we nieuwsgierig en optimistisch. We hebben vertrouwen in het resultaat en werken ‘zij aan zij’ als partner van onze opdrachtgever. We worden gedreven door de publieke zaak. Onze nieuwe collega’s herkennen zich in onze werkwijze en wij zijn dan ook bijzonder blij dat Frank, Elske en Jolien zich aan Lysias hebben verbonden. Al wat langer zien we bij onze opdrachtgevers een toenemende vraag naar onze expertise. Hoe kom je dan aan adviseurs die passen bij de vragen van onze opdrachtgevers, inhoudelijk scherp zijn, maatschappelijk betrokken, fris, creatief en optimistisch zijn, en passen in ons team? Dat was geen abc-tje, maar het is wél heel goed gelukt!”

Met circa 35 adviseurs en interimmanagers ondersteunt Lysias opdrachtgevers binnen het publieke domein bij maatschappelijke vraagstukken op het snijvlak van bestuur en organisatie, duurzaamheid, energie, innovatie, het sociaal domein, ruimte en mobiliteit en veiligheid.