Nederland loopt achter met invoering automatisering, AI en RPA

20 november 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Automatisering staat nog in de kinderschoenen en vooral in Nederland. Dat concludeert Capgemini in een nieuw onderzoeksrapport. Slechts 9% van de organisaties in ons land maakt op grote schaal gebruik van ‘automation’, tegenover 16% van de organisaties wereldwijd.

In het Capgemini rapport definiëren de auteurs automation als een combinatie van ‘rule-based’ en ‘artificial intelligence’ (AI) technologieën. Rule-based technologieën automatiseren repetitieve taken van veelal hoge volumes en zijn in staat menselijke handelingen te imiteren. Zowel IT process automation (ITPA) als robotic process automation (RPA) maken deel uit van dit spectrum. AI is een verzamelnaam voor uiteenlopende technologieën die zelflerend zijn, naarmate ze aan meer data worden blootgesteld. De AI-technologieën die door de onderzoekers in het rapport zijn meegenomen, zijn spraakherkenning, ‘natural-language generation’, ‘context-aware computing’, ‘biometrics’, beeld- en videoanalyse, ‘machine en deep learning’, ‘swarm intelligence’ en chatbots of voicebots.

De grootste drijfveer achter het toepassen van automation is het verbeteren van kwaliteit (43%), daarna volgen als meest genoemde doelstellingen het verbeteren van de medewerkersproductiviteit (37%) en het verbeteren van de klanttevredenheid (36%). Daarentegen geeft minder dan een kwart van de respondenten (23%) aan dat de belangrijkste doelstelling omzetgerelateerd is. Voor het onderzoek van Capgemini zijn meer dan 700 bedrijven ondervraagd die experimenteren met automation-oplossingen of deze al implementeren.

Doelstellingen van automation

Een nadere analyse van de ondervraagde bedrijven, laat zien dat Amerikaanse spelers vooroplopen met de adoptie van automation. 26% van de onderzochte Amerikaanse organisaties implementeert automation momenteel op grote schaal, tegenover een wereldwijd gemiddeld percentage van 16%. Franse organisaties staat op de tweede plek, met 21%, gevolgd door Duitse en Britse organisaties, met respectievelijk 17% en 16%. Nederland dreigt in dit kader de boot te missen, met volgens de onderzoekers een score van 9%.

Miljardenbesparing

Ashwin Yardi, een bestuurder bij Capgemini, benadrukt dat het wereldwijde gemiddelde van 16% erop wijst dat er nog enorme kansen liggen voor de toepassing van automation, om de efficiëntie en de bedrijfswaarde te verhogen. “We moeten nu leren van die use cases in automation en naar een aantal van die ‘quick wins’ kijken om de toepassing en ROI te stimuleren.” 

Om de enorme waarde die ontsloten kan worden te demonstreren, analyseerden de auteurs hoeveel vier sectoren – automotive, retail, nuts en productie – door middel van ‘smart technologies’ zouden kunnen besparen. Zo concluderen ze dat tegen 2022 de retailsector in deze periode van vijf jaar besparingen van $125 miljard kan realiseren, terwijl de nuts- en productiesectoren besparingen kunnen realiseren van respectievelijk $149 en $165 miljard.

Automatiseringsvolwassenheid

Quick wins

In het rapport keken de auteurs ook naar meer dan 40 ‘use cases’ voor automation, en prioriteerden deze aan de hand van de behaalde voordelen en de complexiteit van de implementatie. Use cases die hoge voordelen leveren, en die relatief gemakkelijk te implementeren zijn vormen de zogeheten ‘quick wins’. Voorbeelden van quick wins zijn onder meer: afstemming voor de boekhouding, Request for Proposal (RFP) opstellen voor een aanbesteding, onboarding voor HR, lead generatie voor sales en marketing, anti-fraude checks binnen de bankenwereld, voorspellen van onderhoud in de maakindustrie, en accounts receivables & cash management. “Slechts een derde (32%) van de ondervraagde organisaties richt zich op use cases die als ‘quick wins’ worden beschouwd. Dergelijke initiatieven maken de weg vrij voor opschaling en leveren ook nog eens significante voordelen”, aldus Yardi. 

Voor bedrijven die hun inspanningen op het gebied van automation willen opschroeven, wijzen de onderzoekers erop hoe belangrijk het is om te leren van voorlopers in de markt. Aspecten die koplopers typeren zijn onder meer een duidelijke roadmap (68% van de koplopers had een duidelijk stappenplan voor hun transformatie en 67% zorgde ervoor dat het vereiste budget beschikbaar was om dit uit te voeren) en ervoor zorgen dat er ondersteuning is vanuit het management (88% gaf aan dat automation een topprioriteit was in het bedrijf en nog eens 82% gaf aan dat de directie het belang hiervan inzag). Ook geven koplopers meer aandacht aan mensen en persoonlijke ontwikkeling (88% stelde dat automation werd omarmd door werknemers, terwijl 83% rapporteerde dat automation leidde tot nieuwe banen in de organisatie).

Gerealiseerde voordelen versus complexiteit van de implementatie

Voorbeelden van bedrijven die als koplopers gelden in het landschap zijn onder meer Harley Davidson, dat vorig jaar kunstmatige intelligentie combineerde met automation om de sales leads in New York met bijna 3.000% te verhogen; en L’Oreal, die spraakherkenningssoftware en chatbots gebruikte om automation in de front-office en voor klantenservice mogelijk te maken. Yardi voegt ten slotte toe: “Automation moet aangepakt worden als een end-to-end strategisch transformatieprogramma en niet als een reeks tactische implementaties.”

GerelateerdBedrijven missen leiderschapscapaciteiten voor digitale transformatieprojecten.