Noord-Holland kiest Ordina en iQibt voor finance transformatie

31 oktober 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

De provincie Noord-Holland heeft een grootschalig programma gelanceerd waarmee het zijn financiële processen herstructureert. Om de nieuwe manier van werken te ondersteunen, neemt de provincie SAP Finance in gebruik.

Met ongeveer 2,8 miljoen inwoners is provincie Noord-Holland na Zuid-Holland (zo’n 3,6 miljoen) de grootste provincie (qua inwonersaantallen) van ons land. De provincie heeft als doelstelling voor haar inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en medeoverheden een betrouwbare partner te zijn, die rechtmatig handelt en betrouwbaar, transparant, doelmatig, doeltreffend en wendbaar is. Voor een succesvolle uitvoering van die ambitie speelt de bedrijfsvoering een essentiële rol.

Provincie Noord-Holland heeft voor het realiseren van zijn doelen een budget ter beschikking van ongeveer €364 miljoen (2018). De finance afdeling van de provincie is verantwoordelijk voor het efficiënt en ethisch alloceren van het budget, in lijn met vooraf gemaakte afspraken. In een poging goed overzicht en inzicht te krijgen in de budgettering en financiële processen, werd besloten om het ecosysteem van processen en systemen binnen de finance afdeling opnieuw in te richten. “Met dit project verbetert de provincie de financiële besturing en de transparantie van haar verantwoording”, aldus de provincie. 

Om het implementatietraject te ondersteunen, heeft de provincie een beroep gedaan op de diensten van Ordina en iQibt. Ordina heeft als hoofdaannemer de opdracht om de nieuwe inrichting per 1 januari 2020 gereed te hebben, zodat de gebruikers van de provincie ermee aan de slag kunnen. “Van overheidsorganisaties wordt steeds meer verwacht dat ze precies kunnen laten zien wat er met de door hen bestede gelden aan bijvoorbeeld projecten of subsidies is gebeurd. Wij helpen de provincie nu door een logische en eenduidige structuur in SAP Finance in te richten, die past bij hun actuele processen”, zegt Nanne Wams, Projectleider namens Ordina.

Budget van de provincie Noord-Holland

De ICT-dienstverlener werd uit diverse partijen geselecteerd, vanwege zijn expertise in het finance en SAP domein, en hun sterke trackrecord in de provincie Noord-Holland. Vorig jaar werd de oplossing ‘Elektronisch Project Thermometer’, een tool waarmee PNH projecten beter bestuurd kunnen worden in termen van geld, tijd en risico’s, samen met Ordina gebouwd en succesvol gelanceerd.

Ordina is ook een van de voorkeursleveranciers van de provincie voor SAP-advies, samen met Capgemini. De twee partijen werden eind 2016 gekozen op basis van een Europese aanbesteding. Voor de hosting en het functionele en technische beheer van hun SAP-omgeving werd destijds Mybrand geselecteerd.

De keuze voor iQibt is gestoeld op sterke kennis van financiële en logistieke processen binnen provinciale organisaties, in combinatie met de benodigde kennis van het kernplatform SAP. iQibt voerde dergelijke trajecten eerder uit bij diverse overheidsinstellingen. Richard Legierse, Partner bij iQibt, vertelt: “Eerder dit jaar hebben wij een vergelijkbaar project afgerond bij de provincie Overijssel. Het is mooi om te zien dat door het bundelen van krachten, Ordina en iQibt bij deze opdracht aantonen dat het steeds normaler is dat meerdere partijen samenwerken om de opdrachtgever te voorzien van de best beschikbare expertise.” 

Verbetering van de financiële processen is een van de speerpunten binnen de bredere verbetering van de bedrijfsvoering die de provincie Noord-Holland wil realiseren. Andere projecten hebben bijvoorbeeld betrekking op digitalisering van diverse werkprocessen, zoals bijvoorbeeld e-facturering, doorontwikkeling van de digitale postkamer, documentkwaliteit en -beheer, eigentijds sturen en verantwoorden en gebruikersgemak en op het opnieuw inrichten en verbeteren van documentmanagement en workflowmanagement.