Raad van Toekomst bestaat 1 jaar, oprichter Joost Broeren blikt terug

12 oktober 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

In de zomer van vorig jaar richtte ervaren ondernemer Joost Broeren Raad van Toekomst op. De adviesfirma en denktank van studenten biedt opdrachtgevers een frisse blik, fungeert als hun klankbord of helpt hen bij complexe vraagstukken of om de organisatie opnieuw uit te vinden. Twaalf maanden na de oprichting blikt Consultancy.nl samen met Broeren terug op het afgelopen jaar en vooruit op de toekomst.

Je bent nu een jaar bezig met de Raad van Toekomst. Hoe gaat het?

“Zo’n eerste jaar staat vooral in het teken van opbouwen. Opbouwen door te doen, te leren en bij te stellen. Na een jaar kan ik met trots vaststellen dat we een mooi bestand hebben opgebouwd met talentvolle, eigenwijze studenten van allerlei opleidingen, uit verschillende steden. Daarnaast hebben we drie Raden van Toekomst geplaatst en zijn we op dit moment bezig met het samenstellen van de vierde. Ook hebben we met succes een workshop geïntroduceerd, genaamd De Vooruitdaging, waarin studenten directies uitdagen om anders te kijken naar hun organisatie, de markt en de maatschappij. Kortom: er is veel gebeurd. Maar er staat nog veel meer te gebeuren…”

Raad van Toekomst zet studenten in om als ‘denktank’ te fungeren voor organisaties. Voor wat voor soort vraagstukken leent dit model zich? 

“Of het nu gaat om duurzaamheid, digitalisering, privacy of werkgeverschap: de nieuwe generatie kijkt wezenlijk anders naar deze thema’s dan de generatie zittende bestuurders. Een Raad van Toekomst kan op vele manieren worden ingezet. Als klankbord, voor het toetsen van bestaand beleid. Als ideeën-generator, voor het ontwikkelen van nieuw beleid. Als kompas, om richting te bepalen. Of als denktank, voor het oplossen van complexe vraagstukken. Op kennis en ervaring zullen onze Raadsleden het waarschijnlijk afleggen in de boardroom. Maar hun open, onbevangen en onderzoekende houding creëert gegarandeerd nieuwe inzichten aan de andere kant van de tafel.”

Hoe zorg je ervoor dat studenten in staat zijn om van toegevoegde waarde te zijn voor organisaties?

“Elke Raad wordt samengesteld uit een grote poule van derde- en vierdejaars bachelorstudenten en masterstudenten. Hierdoor zorgen we ervoor dat de achtergrond van de leden divers is, net als hun persoonlijkheden en denkstijlen. Juist in die diversiteit schuilt het succes van een goede brainstorm of discussie. Studenten worden geselecteerd en gematcht op basis van hun motivatie, een online assessment en gesprekken. Als Raad volgen ze een trainingsprogramma gericht op teamcoaching. Daarnaast kunnen ze deelnemen aan workshops van ervaren organisatieadviseurs om zich persoonlijk en professioneel verder te ontwikkelen. Ook wordt er veel aandacht besteed aan coaching en intervisie.” 
Raad van Toekomst

Kun je twee voorbeelden geven van klantcases uitgevoerd en de belangrijkste resultaten?

“Zeker. De Raad van Toekomst heeft het Nijmeegse Canisius College, een middelbare school voor mavo, havo, atheneum en gymnasium, geholpen bij hun nieuwe meerjarenplan. Hoewel de richting duidelijk was, wilde zij het concept graag toetsen aan de ideeën van de nieuwe generatie. De directie van de school besloot in gesprek te gaan de Raad van Toekomst over onderwijsontwikkeling en strategie, met als scope drie onderwerpen: communicatie, onderwijsvernieuwing en cultuurverandering.” 

“De gesprekken over communicatie, profilering zorgden voor een mooi gesprek over identiteit, waarbij verschillende overtuigingen door de studenten werden ‘gechallenged’. Ten aanzien van onderwijsvernieuwing werd er bijvoorbeeld ingegaan op de aansluiting van het voortgezet onderwijs op het hoger onderwijs en de slimme integratie van technische innovatie. Door met de Raad te sparren heeft het Canisius College verrassende, nieuwe inzichten opgedaan. Inmiddels ligt er een gloednieuw meerjarenplan klaar. Het vraagt moed en inzicht, om studenten te betrekken in je beleidsvoering. Ik ben heel blij dat het Canisius College zich heeft durven openstellen voor de frisse blik van buiten.”

“Een ander voorbeeld is Pluryn, een landelijke zorginstantie met 400 locaties, zo’n 7.400 professionals en 1.000 vrijwilligers. Pluryn stelt zich ten doel stelt mensen met complexe zorgvragen te inspireren om zich maximaal te ontplooien en volwaardig deel te nemen aan de maatschappij. De zorginstantie is een driejarige samenwerking aangegaan met Raad van Toekomst, voor een frisse blik en het opdoen van nieuwe inzichten en ideeën, in het bijzonder ten aanzien van de transitie die het zorgdomein momenteel ondergaat. Pluryn Regiodirecteur Henk van de Broek, zei daarover: ‘Nieuwe inzichten en ideeën zijn noodzakelijk voor dit transitieproces, dus ook de frisse blik van de nieuwe generatie.’”

“De studenten mogen zich de komende periode voor de zorginstantie gaan buigen over de volgende uitdaging: ‘Hoe vergroten we de kans op duurzame participatie van minder zelfredzame jongeren?’ Pluryn heeft een programma ontwikkeld dat deze groep jongeren ondersteunt in deze kwetsbare fase van hun leven. Hiervoor was reeds een locatie uitgezocht en de Raad van Toekomst deelde hun visie over hoe life coaching er op zo’n locatie uit zou kunnen zien. Verrassend voor de aanwezige MT-leden was dat de Raadsleden consequent over de doelgroep spraken als ’studenten’ in plaats van ‘cliënten’. Maar ook het idee dat je de bewoners elkaar laat kiezen en dat je ze bindt aan een gezamenlijke opdracht of project zorgden voor eyeopeners bij de aanwezigen zorgverleners. In navolging van hun adviezen zal de Raad van Toekomst ook in de praktijk gaan bijdragen aan de verdere totstandkoming van het programma en ondersteuning bieden aan een projectteam van Pluryn.”

Tot slot, wat zijn de ambities voor de komende jaren?

“Nog meer impact creëren. Door meer Raden te plaatsen, maar ook door maximaal rendement te halen uit de ontmoetingen met de opdrachtgever. Ook zijn we bezig een netwerk van ambassadeurs uit te rollen: enthousiaste ervaringsdekundigen die het concept uitdragen in hun eigen studentenstad. Tot slot zijn we op zoek naar een gerenommeerd consultancybedrijf om mee samen te werken. Een partij die onze studenten wil laten delen in hun ervaring met transitiemanagement en boardroom dynamics.”

Naast directeur van de Raad van Toekomst is Joost Broeren ook werkzaam voor het Centrum voor Valorisatie en Ondernemerschap van de Hogeschool Arnhem en Nijmegen.