Zzp’ers vragen 7% meer dan vorig jaar, gemiddeld €46 per uur

25 september 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Meer nieuws over

Freelancers in Nederland hebben hun tarieven opgeschroefd in de afgelopen twaalf maanden, als gevolg van de verbeterde economische markt en de groeiende vraag naar arbeidskrachten. Dat blijkt uit een doorlichting van circa 19.000 offertes die in het afgelopen jaar zijn uitgebracht door zzp’ers.

De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van een stevig economische herstel in ons land. Als gevolg daarvan is de vraag naar menselijk kapitaal sterk toegenomen. Ter vergelijking: Medio 2013 stonden er in ons land 91.000 vacatures open. Vijf jaar later is het aantal openstaande banen inmiddels al bijna verdrievoudigd, naar 251.000. Daarmee beweegt de vacaturemarkt zich weer rond de piekcijfers van voor de crisis.

In hun zoektocht naar nieuwe arbeidskrachten richten bedrijven hun blik al lang niet meer enkel en alleen op werkzoekenden, die een vaste of tijdelijke aanstelling nastreven. Steeds vaker wenden zij zich tot de enorme groep van ruim 1,1 miljoen ZZP’ers in ons land, een beroepsgroep die de afgelopen jaren een enorme explosie doormaakte. Deze groep heeft net als grote(re) organisaties ook de klappen van de crisisjaren gevoeld, waarbij een van de belangrijkste gevolgen is geweest dat ZZP’ers hun gemiddelde uurtarieven sinds 2008 fors zagen dalen.

Gemiddeld tarief van freelancers (€ per uur)

Gemiddelde ZZP-tarief gestegen

Uit actuele gegevens van Hoofdkraan.nl, een online marktplaats voor ZZP-opdrachten, blijkt dat het gemiddelde uurtarief van ZZP’ers in ons land het afgelopen jaar in ieder geval is gestegen. Een freelancer rekent in 2018 gemiddeld €46 per uur, terwijl dit in 2017 nog €43 was, wat neerkomt op een stijging van 7%. Tussen 2016 en 2017 was het gemiddelde tarief gelijk gebleven, na in de jaren ervoor flink te zijn gedaald. Ter illustratie: In 2014 lag het gemiddelde uurtarief dat ZZP’ers rekenden nog op €54, nog altijd flink lager dan het tarief van €70 dat in 2010 nog werd gehanteerd.

De tariefstijging bewijst volgens Niels Goossens, directeur van Hoofdkraan.nl, maar weer dat flexibel werken nog steeds loont. "Opdrachtgevers hebben moeite om vast personeel te vinden, waardoor freelancers weer meer in trek zijn. Steeds meer opdrachtgevers durven inmiddels ook omvangrijkere opdrachten online uit te zetten. Dit biedt mooie kansen voor freelancers in Nederland."

Tarieven per beroepsgroep

De onderzoekers keken ook naar de uurtarieven per afzonderlijke beroepsgroepen waarin ZZP’ers actief waren. Er werd onderscheid gemaakt tussen zeven branches: ‘Analyse & Advies’, ‘Website & Applicaties’, ‘Design & Multimedia’, ‘Marketing & Communicatie’, Financieel & Administratie’, ‘Management en Organisatie’ en tot slot ‘Tekst & Vertaling’.

Gemiddeld uurtarief van freelancers per branche

In 2018 is het de branche Analyse & Advies, waar het hoogste tarief wordt gerekend, €52 per uur. Analyse en Advies is overigens wel de enige branche waar het tarief ten opzichte van 2017 is gedaald, met 2% (2017: €54). Daarbij moet worden opgemerkt dat het jaar ervoor de tarieven in deze branche nog met 11% waren gestegen. De grootste winnaars in 2018 zijn de zelfstandigen uit de Financieel & Administratieve sector. Zij vragen 10% meer dan vorig jaar. Freelance schrijvers en vertalers moeten het ondanks een stijging van 8% - van €36 in 2017 naar €38 in 2018 nog altijd doen ‘slechts’ €39 per uur, een uurtarief dat ver onder het gemiddelde ligt van €46, aldus de onderzoekers.

ZZP’ers actief in de Websites & Applicaties branche zagen het afgelopen jaar hun tarieven gelijk blijven met €47, na de lichte daling van 2% tussen 2016 en 2017. De Management & Organisatie-branche maakt qua uurtarief een kleine comeback. Na tussen 2016 en 2017 te zijn gedaald met 2% en een tarief van €40, rekenen ZZP’ers actief in deze branche nu 5% meer dan in 2017, met nu een gemiddeld tarief van €42.

Tarieven per regio

Ook vanuit een regionaal perspectief keken de onderzoekers naar hoe de tarieven zich ontwikkeld hebben in het afgelopen jaar. Daarbij werd gekeken naar de tarieven binnen de twaalf Nederlandse provincies. Zo blijkt onder andere dat het de Groningse ZZP’ers zijn, die het hoogste gemiddelde uurtarief voor hun diensten rekenen, met €54, een stijging van 2% ten opzichte van vorig jaar. Dat het gemiddelde tarief van Groningse ZZP’ers anno 2018 zo ‘hoog’ ligt, ligt met name aan de periode 2016-2017. Toen steeg het gemiddelde uurtarief van ZZP’ers uit die provincie met maar liefs 22%,. Freelancers in Flevoland hanteren anno 2018 het laagste gemiddelde uurtarief: €40.

Gemiddeld uurtarief van freelancers per provincie/stad

Met Groningen zijn er slechts twee andere provincies die een hoger dan gemiddeld uurtarief van ZZP’ers kennen: alleen Noord-Holland ( €47, +4% ten opzichte van 2017) en Overijssel, dat het afgelopen jaar met een gemiddeld uurtarief van €51 de sterkste groei liet zien, met 14%). Andere sterke groeiers waren Drenthe (+13% naar €42), vorig jaar nog de goedkoopste provincie qua ZZP uurtarief, en Zeeland (+10% naar €46). In de randstad ontlopen de tarieven elkaar maar weinig. De tarieven in Noord-Hollland, Zuid-Holland en Utrecht zijn respectievelijk €47, €44 en €45 per uur.

Goossens verwacht dat de stijging van de uurtarieven ook in 2018 zal gaan doorzetten. "Ook freelancers lijken te profiteren van de krappe arbeidsmarkt, wat zorgt voor een betere concurrentiepositie. Zo kunnen zelfstandigen een markconform uurtarief vragen".