Scrum Event 2018 in het teken van slim samenwerken

14 september 2018 Consultancy.nl 9 min. leestijd

In november vindt alweer de derde editie plaats van het Scrum Event. Met dit jaar naar verwachting ruim 250 bezoekers, is het volgens organisator Agile Scrum Group inmiddels het grootste event in Nederland op het gebied van Agile werken.

Dat de behoefte om Agile te werken in het bedrijfsleven steeds vaker aanwezig is, lijkt evident. Technologieën en innovaties volgen elkaar snel op en daarom is het van belang dat organisaties in staat zijn om sneller producten op te kunnen leveren. Organisaties staan anno 2018 onder toenemende druk staan om sneller te reageren op veranderingen en toekomstbestendig te kunnen blijven. Meer wendbaar (agile) opereren speelt hierbij een sleutelrol.

Hoe ga je als organisatie om met onvoorspelbare en voortdurend veranderende omstandigheden? Voor steeds meer organisaties blijkt een Agile manier van werken
 dé manier om slim om te gaan met continue verandering, stelt Agile Scrum Group, een bureau gespecialiseerd in training en coaching rondom Agile en Scrum methodieken. Veel organisaties worstelen echter met veel vragen rondom Agile organiseren, zoals bijvoorbeeld: Hoe zetten we de klant centraal op een manier die maximale waarde creëert? Hoe start je met Agile werken in een organisatie en hoe doen andere organisaties dit? En wat zijn praktische tips, tools of best practices?

Scrum Event 2018

Eind dit jaar, tijdens de 2018 editie van hun jaarlijkse ‘Scrum Event’, zal Agile Scrum Group professionals – die zich (binnen hun organisatie of voor hun opdrachtgevers) bezighouden met Agile vraagstukken en transformaties – antwoorden op dergelijke vragen proberen te geven. Gevestigd in Amsterdam, richt Agile Scrum Group zich op non-IT organisaties die op een flexibele, wendbare (Agile) manier producten en diensten willen ontwikkelen. Het bureau leert deze bedrijven hoe zij Scrum kunnen toepassen in hun projecten en helpt hen om het een onderdeel van de cultuur van de organisatie te maken. Vorig jaar trok het evenement 200 bezoekers, dit jaar zullen naar verwachting 250 professionals op het evenement afkomen.

Scrum Event 2018 in het teken van slim samenwerken

De 2018 editie van het Scrum Event – op 1 november 2018 in Planetarium Amsterdam, zal een volledig dagprogramma verzorgen, met daarin nuttige workshops, interactieve scrumsessies en inspirerende lezingen van bedreven Agile Coaches en visionairs op het gebied van Agile, Scrum en verandermanagement. Agile en Scrum methodieken worden belicht vanuit praktijkcases binnen uiteenlopende sectoren, waaronder de zorg, onderwijs en financiële dienstverlening. Naast verdieping en inspiratie voor professionals die reeds ervaring hebben met Agile en Scrum, is het jaarlijkse event ook bedoeld om organisaties kennis te laten maken met deze methodieken. Dit jaar is het centrale thema van het Scrum Event: ‘slim samenwerken in de 21ste eeuw’.

Programma en sprekers

Het uitgebreide programma van het Scrum Event kent dit jaar weer verschillende sprekers. Zo zullen er interactieve workshops en sessies verzorgd worden door vertegenwoordigers van onder andere: Obvion, ING, Enexis, Achmea, en Rijksuniversiteit Groningen en Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN). Vanuit Agile Scrum Group zelf hebben dragen vier professionals bij aan het programma:

Eveline Kreuk, Agile Coach bij Agile Scrum Group, zal een workshop verzorgen, waarin ze haar lessons learned zal delen ten aanzien van zelfsturing
, daarbij puttend uit haar eigen praktijkervaring. Ze heeft zij eerder een Security onderneming begeleid van traditioneel aangestuurd naar geheel zelfsturend. Tijdens de workshop geeft ze antwoord op de vraag: Hoe pak je een transformatie naar zelfsturing aan en welke uitdagingen kom je daarin tegen? En aan welke randvoorwaarden en succesfactoren moet je denken?

Kreuk heeft een achtergrond in organisatiepsychologie en interventiekunde. Haar expertise ligt op het gebied van Agile, zelfsturing en Scrum. In 2017 heeft Eveline Kreuk een onderzoek geleid bij verschillende zelfsturende organisaties. Hierin heeft ze de effecten van zelfsturing en autonomie op het psychologische kapitaal van medewerkers onderzocht.

Rik van der Wardt is Agile Coach en trainer bij Agile Scrum Group. Hij maakte in 2014 kennis met Scrum in de ontwikkeling van een intranet en e-learning modules. Al snel begon hij met het toepassen van Scrum buiten IT-omgevingen. Bijvoorbeeld in het schrijven van adviesrapporten voor toenmalige werkgever Berenschot. Twee jaar geleden heeft Van der Wardt de overstap gemaakt naar Agile Scrum Group en verzorgt sinds die tijd trainingen en coachingstrajecten. Daarnaast verzorgt hij de marketing van Agile Scrum Group.

Tijdens zijn workshop ‘Scrum in Actie’ zal een Product Backlog worden opgesteld, met vragen waarop deelnemers antwoord willen. Vervolgens zal met de andere deelnemers prioriteit in de vragen worden aangebracht en zal de dialoog met elkaar worden aangegaan. Van der Wardt zal inhoudelijk op de vragen ingaan en het gesprek dat ontstaat begeleiden. De workshop is ideaal voor mensen die nog moeten beginnen met Scrum of nét begonnen zijn, aldus Agile Scrum Group.

Eveline Kreuk, Rik van der Wardt, Ivar Rameijs, Christiaan Kleczewski

Ivar Rameijs is Scrum Master bij Agile Scrum Group. Vanuit die rol traint en begeleidt hij vaak (beginnende) Scrum/ Kanban teams. Daarnaast is Ivar ook Lean Six Sigma Black Belt en gebruikt hij deze kennis in zijn (Agile) veranderprojecten. Rameijs verzorgt de workshop ‘Energizers’, waarmee wordt gedoeld op korte oefeningen die energie opwekken en op activiteiten die ervoor zorgen dat een groep elkaar beter leert kennen en automatisch aan elkaar afstemt.

Rameijs: “Sommige energizers zorgen voor teambuilding, andere stimuleren creativiteit en brainstorming. Een natuurlijk gevolg is dat mensen ‘los’ komen en zich meer (of weer) op hun gemak gaan voelen. Daarnaast zijn deze simpele doch zeer effectieve groepsactiviteiten gewoon ook heel erg leuk, hetgeen bij elk team altijd ten goede zal komen voor de onderlinge en algehele sfeer.” Er zijn vele soorten Energizer met verschillende effecten. In deze workshop krijgen deelnemers informatie over verschillende soorten Energizers en hoe deze toe te passen in teams en groepen. Ook zullen de deelnemers deze zelf ervaren.

Christiaan Kleczewski is Agile Coach bij Agile Scrum Group. Hij is gecertificeerd Scrum Master. Als Agile Coach traint, coacht en adviseert Kleczewski individuen, teams, en organisaties. Kleczewski heeft veel ervaring met de implementatie van diverse Agile werkwijzen in voornamelijk IT-organisaties. Hij heeft trajecten begeleid rondom de introductie en de implementatie van het Scrum raamwerk en de Kanban methode in een veelvoud aan bedrijven. Daarnaast heeft hij binnen een groot aantal Scrum Teams de rol van Scrum Master vervuld.

Kanban is een methode om kenniswerk-diensten (processen) te definiëren, managen, en verbeteren. “De kracht van Kanban zit ‘m vooral in het onzichtbare (kenniswerk) zichtbaar maken, en in de kunst om niet alles tegelijk op te pakken”, aldus Kleczewski. In zijn workshop ‘Kanban in actie’, zal hij op een praktische manier duidelijk maken wat Kanban is en wat het voor teams of organisaties kan betekenen.

Edwin Krikke, Paul van SchaikOok Bureau Tromp, met circa vijftien professionals in dienst een advies- en trainingsbureau gericht op Lean & Six Sigma, levert twee sprekers, die gezamenlijk de workshop ‘Proces Mining in de praktijk’ zullen verzorgen. Door het volgen van deze workshop leren de deelnemers; wat Process Mining is, wat de toegevoegde waarde is voor hun organisatie, wat er nodig is om met Process Mining aan de slag te gaan, en wat de link is tussen Process Mining, Agile en Scrum.

Edwin Krikke heeft als Lean Six Sigma consultant bij Bureau Tromp diverse organisaties in de financiële sector, bouw en logistiek ondersteund in het verbeteren van dienstverlenende en productieprocessen. Omdat er steeds meer data over bedrijfsprocessen beschikbaar is, legt hij zich toe op fact-based tools die het procesverbeteren ondersteunen en objectiveren. Process Mining is hierin de nieuwste ontwikkeling, binnen Bureau Tromp is Krikke het aanspreekpunt voor advies en training op dit gebied. Krikke studeerde International Business in Groningen en is Lean Six Sigma Black Belt.

Paul van Schaïk is als Consultant bij Bureau Tromp continu bezig met het verbeteren van processen binnen organisaties op basis van feiten. Feiten die binnen organisaties al aanwezig zijn maar waar nog niet altijd optimaal gebruik van wordt gemaakt. Met de huidige ontwikkelingen van de technologie zijn er ook steeds meer feiten, in de vorm van procesdata beschikbaar, die hij op een overzichtelijke en visuele manier presenteert aan klanten. Hierbij maakt hij gebruik van Process Mining. Van Schaik is Lean Six Sigma Black Belt, (Agile Coach en Scrum Master).

“Agile is een Empirische methode, dit betekent dat we met Agile werken op basis van feiten sturen en keuzes maken. Proces Mining is een fantastische tool om de huidige processen inzichtelijk te maken en de overdrachtspunten van de verschillende project-teamleden te visualiseren. Met Proces Mining kan je op basis van feiten en bestaande data je team samenstellen en visueel de voordelen weergeven. Ook kan je Proces Mining gebruiken om afhankelijkheden tussen teams inzichtelijk te maken, de happy flow te creëren en bottlenecks ontdekken, aldus de twee adviseurs. Ze besluiten: “Process Mining visualiseert je processen op basis van systeemdata uit bijvoorbeeld ERP- of CRM-processen. Objectief, toegankelijk en met ongekend detailniveau.”