BDO Nederland groeit sterk en breekt door grens van 2.500 professionals

23 juli 2018 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Vier jaar geleden maakte het bestuur van BDO bekend dat ze de ambitie had het personeelsbestand te laten groeien van zo’n 2.000 tot 2.500 professionals. Nu kijken de huidige bestuursleden – Dick den Braber (voorzitter) en Erik Peeters – met trots terug op het behalen van dit streven. 'In een turbulente omgeving wist BDO een uitstekende prestatie neer te zetten', schrijft Den Braber het jaarverslag. Kwaliteit en het realiseren van een ‘exceptionele klantservice’ blijven echter de belangrijkste doelstellingen. 

In het jaarverslag van het boekjaar 2013/2014 maakte het toen vierkoppige bestuur van BDO* de strategische plannen voor de middellange termijn bekend. Verschillende thema’s voerden de boventoon, waaronder kwaliteit (vooral binnen de accountancypraktijk), investeren in mensen (om in te spelen op de veranderende vraag naar vaardigheden), het uitbouwen van de consultancydienstverlening en het omarmen van technologische trends, zowel voor de dienstverlening als voor de eigen bedrijfsvoering. Het streven: de investeringen moeten uiteindelijk leiden tot het versterken van BDO’s marktpositie in Nederland, met als gevolg dat het team zou groeien tot circa 2.500 professionals. 

De doelstelling, die uitsluitend via organische groei zou worden gerealiseerd, werd destijds bestempeld als “ambitieus”, maar nu – vier jaar later – kan het bestuur niet anders concluderen dan dat de belangrijkste aspecten van de toekomstvisie zijn gerealiseerd. In het afgelopen boekjaar nam de omzet met 10% toe tot €275 miljoen, wat bovendien werd gerealiseerd met een verbetering van de nettowinst met maar liefst 18%, tot een bedrag van €31 miljoen. Hiermee groeide de Nederlandse organisatie met een hoger tempo dan het wereldwijde BDO-netwerk, dat zijn omzet met 8% zag groeien (voor het tweede jaar op rij) tot €7,4 miljard. Ondertussen nam het aantal werknemers van BDO Nederland met 9% toe tot 2.542.

Omzetontwikkeling BDO Nederland 2012 - 2017

Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn alle service lines van BDO sterk gegroeid, met uitzondering van accountancy. De consultancytak – vandaag de dag opererend als BDO Advisory – was de snelste groeier, met 80% groei sinds het boekjaar 2012. BDO Advisory richt zich op diensten die zijn bedoeld om het rendement en de prestaties van de onderneming te optimaliseren, zoals organisatieadvies, operations excellence, financieel management, legal en risk & compliance. De Advisory-tak biedt ook onderdak aan de technologiedienstverlening van BDO (IT-implementaties, kunstmatige intelligentie, cybersecurity, enz.) en de corporate finance-praktijk, die klanten ondersteunt bij fusies en overnames, waarderingen en herstructureringen.

De Audit & Assurance-praktijk is de op één na snelst groeiende serviceline. Binnen deze afdeling profiteerde BDO sterk van de terugtrekkende beweging van de Big Four-accountancykantoren in de mid-market en gemeentelijke sector. De praktijk, die zich bezighoudt met certificering en de controle van financiële cijfers, maar ook auditadvies verschaft, wist sinds 2012 de omzet met €40 miljoen op te schroeven.

De Belastingadvies-praktijk behartigt de fiscale belangen van ondernemers. Het aanbod van deze tak omvat naast belastingadvies ook diensten als btw-advies, estate planning en loon- en premieheffing, maar ook juridische oplossingen om bedrijfseconomische of privaatrechtelijke behoeften integraal op te kunnen pakken. De omzet van deze afdeling groeide in de onderliggende periode met circa een vijfde.

De accountants en bedrijfsadviseurs van de Accountancy & Bedrijfsadvies-unit van BDO begeleiden ondernemers bij het verzorgen van hun financiële verantwoording. De praktijk richt zich op het opstellen van jaarrekeningen en managementinformatie, en met compliance aan verschillende nationale en internationale instanties. De praktijk zag zijn omzet sinds 2012 dalen met 2%, een beweging die redelijk in lijn is met de algemene ontwikkelingen binnen de markt. Klanten zijn kritischer geworden op hun accountancyuitgaven, en nu automatisering verschillende transactionele taken kan verlichten, staan zowel de volumes als de tarieven in accountingsector onder druk. 

Personeelsontwikkeling BDO Nederland 2012 - 2017

Kwaliteit

Terwijl de bestuursleden en commissarissen in het jaarverslag schrijven dat ze erg verheugd zijn over de prestaties, benadrukken ze dat het thema kwaliteit centraal staat in de strategie. En op dit vlak zijn in 2017 wederom verschillende stappen voorwaarts gezet. Zo heeft BDO verschillende maatregelen genomen in relatie tot de uitkomsten van het AFM Dashboard, is het in 2016 gestarte BDO Horizon-programma verder uitgerold** en is het bestuursmodel aangepast om kwaliteit beter te kunnen borgen binnen de organisatie. 'De RvC ziet met tevredenheid dat deze thema’s de volle aandacht krijgen van het bestuur, dat wezenlijke stappen zijn gemaakt', aldus de RvC in het jaarverslag.

Vooruitkijkend naar de rest van 2018 en 2019, zal de primaire focus opnieuw op kwaliteit liggen. 'Het Bestuur ziet het streven naar en behalen van de allerbeste kwaliteit als de ‘licence to operate’ voor BDO. Het rechtvaardigt het bestaan en het succes van BDO', schrijft Den Braber in zijn verslag. 

Een ander centraal focusgebied is talentmanagement, waaronder het behouden van talent en het werven van nieuwe collega’s. Om de werknemertevredenheid verder te verbeteren, heeft BDO een plan uitgerold met allerlei interne aanpassingen, variërend van verbeteringen aan de kantoren en werkplekken tot meer investeringen in training- en opleidingsmogelijkheden. Op het gebied van recruitment kan worden opgemerkt dat er vorig jaar 435 BDO’ers vertrokken ('in vrijwel alle gevallen vertrekken medewerkers in goede harmonie met BDO en blijven zij ook na hun vertrek een ambassadeur voor BDO') terwijl er aan de andere kant 550 nieuwe mensen zijn verwelkomd. 

'Meer en meer is BDO een aantrekkelijke werkgever voor starters in het vak en voor zij-instromers, stelt Den Braber. 'Onze unieke marktpositie, een primaire focus op de hoogste kwaliteit, een stevig klantenbestand van hoog niveau en een ontspannen no-nonsense cultuur zorgt dat we een van de aantrekkelijkste werkgevers zijn in onze branche. Hier zijn we uitermate trots op.'

Diversiteit

Diversiteit krijgt het komende jaar meer aandacht in het talentbeleid. 'Het bestuur is ervan overtuigd dat een meer divers medewerkersbestand bijdraagt aan de beoogde kwaliteitsverbetering. Meer diversiteit leidt namelijk tot meer diverse competenties en meer vernieuwing. Bovendien is dan de aansluiting met de wereld om ons heen sterker', aldus de topmannen in het jaarverslag.

De 10 grootste accountancy- en advieskantoren van Nederland

Den Braber legt uit dat diversiteit meer behelst dan enkel de man/vrouw-verhouding binnen de organisatie en de top daarvan. Het gaat net zo goed om de verhouding tussen oud en jong, de hoeveelheid medewerkers met een migratieachtergrond en inclusiviteit ten aanzien van medewerkers met een beperking – maar ook om de ruimte die gecreëerd kan worden voor medewerkers met een andere manier van denken, een ander arbeidsethos of andere visie op een carrière. Het bestuur erkent op dit vlak dat er op dit vlak nog veel werk te verzetten is. Zo loopt de hoeveelheid vrouwen aan de top van de organisatie nog achter op de ambitie. 'Het bestuur is meer dan ooit gemotiveerd om concrete resultaten te boeken op het thema diversiteit.'

Al met al voorziet Den Braber voor dit jaar een verdere versteviging van de marktpositie: 'Wij verwachten in 2018 een omzetgroei van circa 3%. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een doorzettende autonome groei. Door verder door te voeren efficiency in onze processen zal het aantal medewerkers nagenoeg gelijk blijven. Om onze strategie door te voeren, zullen we op grote schaal investeren in zowel mensen – opleiding en training, kwaliteitsprogramma Horizon – als in technologische innovatie.'

Nummer vijf in de markt

Met de huidige omzet van €275 miljoen mag BDO zich de nummer vijf-speler in het Nederlandse accountancy- en advieslandschap noemen – een positie die het wereldwijd ook inneemt – met meer dan €100 miljoen voorsprong op nummer zes Flynth. Terwijl Deloitte koploper is – een prestatie die het vooral te danken heeft aan zijn snelgroeiende consultancy- en digitalpraktijk – is naaste belager PwC het afgelopen boekjaar wel iets ingelopen. Van de gehele top tien mag BDO zich echter het snelst groeiende kantoor noemen. 

* Reinder Brummelman (voorzitter), Jouke Jelgerhuis Swildens, Dick den Braber en Erik Peeters. 

** BDO Horizon beoogt een verbetering van de mentaliteit, attitude, cultuur en omstandigheden gericht op kwaliteitsverbetering, in de meest brede zin tot stand te brengen, of het nu gaat om een partner in de accountancy, een adviseur of een medewerker in de ondersteuning.