AI en robotica veranderen benodigde vaardigheden finance professionals

11 juli 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

Terwijl de discussie voortduurt of AI meer banen zal vervangen dan creëren, ligt de kwestie op financieel gebied wat ingewikkelder. De rol van financiële professionals lijkt te evolueren in samenhang met AI en robotica. Daardoor worden mensen binnen de sector gedwongen hun vaardigheden aan te passen om met nieuwe technologieën te kunnen werken, in plaats van zich ertegen te verzetten. 

Toen robotica en het concept van automatisering voor het eerst de aandacht van het grote publiek trokken, was de algemene consensus dat de maakindustrie de proeftuin zou zijn voor deze nieuwe technologieën. Terwijl dit uiteindelijk in grote lijnen bleek te kloppen, is voor meer geavanceerde systemen – zoals AI, machine learning, blockchain en advanced analytics – de financiële sector momenteel de nieuwe proeftuin. 

Vandaag de dag beschikken AI-systemen al over het vermogen om enorme hoeveelheden gegevens – die onbevattelijk zijn voor de menselijke geest – te scannen, analyseren en kwantificeren. Dit is van zeer grote waarde voor de reken- en dataverwerking-activiteiten binnen de financiële dienstverlening. Dit ook omdat de AI (in theorie) niet kampt met sommige van de vooroordelen en fouten die menselijke analyses negatief kunnen beïnvloeden. 

Terwijl AI uiteindelijk de verwerking van big data-analyses zal overnemen, wordt robotic process automation (RPA) ingezet om de meer alledaagse taken van financiële professionals in de 21e eeuw uit te voeren, zoals het verwerken van klantverzoeken, standaard fraudecontroles en andere repetitieve taken die van essentieel belang zijn maar veel tijd vergen. RPA-systemen staan bekend als ‘bots’ of digitale arbeiders en schattingen van McKinsey & Company suggereren dat de ingebruikname van deze systemen organisaties een rendement van 30% tot 200% van de gedane investering kan opleveren.

AI en robotica zullen benodigde vaardigheden finance professionals veranderen

Het gevolg voor werknemers – in alle sectoren – is dat het aandeel van hun werk dat van doen heeft met handmatige of basale cognitieve vaardigheden in 2030 met ongeveer 15% zal zijn afgenomen. Daarnaast wordt in de McKinsey-analyse voorspeld dat werk de komende jaren geavanceerde IT- en programmeervaardigheden zal vereisen. Het adviesbureau verwacht dat de vraag op dit vlak zal toenemen met meer dan 50%. Verder blijkt uit het onderzoek dat de vraag naar sociale en emotionele vaardigheden met 24% zal groeien.

Veranderende financiële vaardigheden?

Dit alles zal leiden tot een fundamentele verandering in de aard van het werk van de financiële professional, zo stelt Michel Kuipers – Consultant bij RGP: “Financiële specialisten moeten meer betrokken raken bij geavanceerde analyses en de schakel worden tussen bedrijven en softwareleveranciers. ‘Zachte’ en creatieve vaardigheden zullen van cruciaal belang zijn voor deze vernieuwde functie.”

Kuipers dringt er bij organisaties in de financiële sector op aan om voorop te lopen en slim te investeren in trainingen voor medewerkers die moeten leren omgaan met verschillende AI-instrumenten. “Bedrijven moeten hun eigen interne trainingsprogramma’s opzetten”, zegt hij, waaraan hij toevoegt dat daarnaast “middelbare scholen en universiteiten moeten beginnen met het trainen van de financiële professionals van morgen”.

Hij is stellig in zijn opvatting dat het initiëren van verandermanagement kritisch zal blijken voor het slagen of falen van financiële instellingen die inzetten op het gebruik van AI. De staat van dienst van zijn werkgever RGP lijkt zijn woorden daarbij van enig gewicht te voorzien. Met zijn Big Four-verleden en de praktiikervaringen die het kantoor opdeed in dienst van ongeveer de helft van de Fortune Global 500, is het bureau een marktleider in het leveren van zowel verandermanagement- als softwareoplossingen. 

Dergelijke expertise is van cruciaal belang: uit onderzoek blijkt dat organisaties die flink investeren in AI, RPA en machine learning waarschijnlijk alleen zullen slagen bij de implementatie van deze technologieën als ze hierbij gebruikmaken van een coherente en praktische strategie. In de nabije toekomst zal AI wellicht het menselijk begrip overschrijden, maar voor organisaties die geen personeel hebben dat in staat is om de technologie te beheren en te controleren, is de technologie vooralsnog eerder een probleem dan een oplossing.