Opvolger familiebedrijf ziet groeipotentie binnen open ecosysteem

05 juli 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De toekomstige leiders van familiebedrijven zien groeipotentie in open bedrijfsecosystemen. Er blijkt een toename te zijn van het digitale bewustzijn binnen familiebedrijven. Toch geeft het merendeel van de ondervraagden aan dat zijn of haar organisatie vaak nog niet handelt naar de digitale transformatie, zo blijkt uit recent onderzoek van Deloitte.

“We merken dat familiebedrijven erkennen dat er kansen liggen om te profiteren van de bredere ecosystemen waarin ze werken, maar dat ze het nog lastig vinden om intellectueel eigendom te delen met andere partijen. Familiebedrijven zouden er goed aan doen om na te denken over een meer open bedrijfsmodel dat effectief kan werken in een ecosysteem. Dit zonder de geschiedenis, cultuur en tradities van het bedrijf te verwaarlozen”, aldus Carlo Renne – partner bij Deloitte en familiebedrijfspecialist. 

Renne doet zijn uitspraak naar aanleiding van een onlangs verschenen rapport – ‘Next-generation family businesses: Exploring business ecosystems’ – dat het resultaat is van een jaarlijks terugkerend onderzoek. Deze editie ging het adviesbureau met bijna 600 leiders van de volgende generatie in gesprek en vroeg ze naar de wijzen waarop hun familiebedrijven in staat zijn zich aan te passen aan continue veranderingen binnen zakelijke ecosystemen. Leiders van de volgende generatie zijn degenen die de leiding van hun bedrijf hebben overgenomen in de afgelopen drie jaar, of van wie wordt verwacht dat dit binnen de komende drie jaar zal gebeuren.

Business ecosystems are seen as an opportunity to grow

Ecosystemen en familiebedrijven

Dit jaar waren de onderzoeksvragen gefocust op de potentie van ecosystemen, aldus Mennolt Beelen, partner bij Deloitte Nederland: “Met ‘bedrijfsecosystemen’ bedoelen we onderling afhankelijke netwerken van bedrijven en andere organisaties die interacteren om waarde te creëren. De meeste familiebedrijven hebben historisch gezien gewerkt in hechte, stabiele netwerken van vertrouwde medewerkers. Bedrijfsecosystemen overstijgen echter al enige tijd geografische gebieden en sectoren. Die ontwikkeling is wellicht stukken complexer dan familiebedrijven gewend zijn. Rollen, relaties en interactiemogelijkheden veranderen op manieren die de traditionele concurrentievoordelen van familiebedrijven dreigen te beschadigen, waardoor de ooit zo solide basis voor succes op losse schroeven is komen te staan.”

Beelen geeft te kennen dat familiebedrijven zelf op de hoogte zijn van deze ontwikkeling, maar problemen ervaren daar ook naar te handelen: “We merken dat familiebedrijven erkennen dat er mogelijkheden zijn om te profiteren van de bredere ecosystemen waarin ze opereren. Tegelijkertijd weten ze niet per se hoe of in welke mate deze kansen moeten worden nagestreefd. Ze zijn zich bewust van de noodzaak om hun familiecultuur en -tradities te behouden, niet in het minst de traditie van vertrouwen, maar begrijpen ook de noodzaak om nieuwe soorten zakelijke relaties te vormen om te gedijen in een voortdurend en snel veranderende omgeving.” 

Kansen

In het onderzoek van Deloitte komt naar voren dat een business-ecosysteem mogelijkheden biedt voor innovatie en voor groei. De volgende generatie leiders laat weten erin te geloven dat ze hun bedrijf kunnen aanpassen aan de continue veranderingen in de ecosystemen waar zij actief zijn. Zo geeft 56% aan het er volledig mee eens te zijn dat zakelijke ecosystemen kansen bieden om hun bedrijf te laten groeien. Daarnaast geeft nog eens 39% aan het hier gedeeltelijk mee eens te zijn. Slechts 2% onderschrijft de stelling niet. In lijn hiermee geeft 61% aan het er niet mee eens te zijn dat de ecosystemen een bedreiging vormen voor zijn of haar eigen bedrijf, terwijl 29% het er gedeeltelijk mee eens is, en niet meer dan 4% volledig. 

Interactions with third parties have increased over the past three years

Ook blijken de familiebedrijven in toenemende mate de samenwerking te zoeken met andere ondernemingen: 65% van de respondenten geeft aan de afgelopen drie jaar vaker te hebben samengewerkt met een derde partij dan voorheen. Van de overige respondenten laat met 29% het overgrote deel weten dat het niveau van interactie op hetzelfde niveau is gebleven. Slechts 2% stelt dat de mate van samenwerking met derde partijen is afgenomen. Wel lijkt er nog veel winst te boeken op het gebied van innovatie-partnerships: 6% gaat bij innovatie altijd zo’n partnership aan en 37% doet dit geregeld. Bij 39% gebeurt dit echter zelden en bij 14% nooit: samen goed voor meer dan de helft van de familiebedrijven.

In relatie tot innovatie concludeert het onderzoeksteam wel dat het belang van digital steeds meer wordt onderkend. Renne: “Bij nieuwe leiders binnen familiebedrijven is het digitale bewustzijn groot. Andere leden van de familie zien echter niet altijd de kansen die digitale technologieën met zich meebrengen. Dit geeft nieuwe leiders een belangrijke rol om ook hun familie mee te krijgen in de potentie van digitale transformaties.” Alhoewel familiebedrijven de digitalisering wel zien aankomen, zo stellen de onderzoekers, handelen ze daar nog niet volledig naar. In het rapport is namelijk te lezen dat niet alle familiebedrijven al volledig zijn klaargestoomd voor de digitale transformatie: slechts 26% heeft voor deze ontwikkeling een solide strategie ontwikkeld en bijna 40% van de respondenten stelt zelfs dat hun bedrijf nog helemaal geen digitale strategie heeft.