In gesprek met Henry Haaijer over Performance Management

04 juli 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd

“Ik vind het gaaf om de ontwikkeling van mensen te stimuleren en te koppelen aan de strategie van een bedrijf, zodat de performance klopt en alles werkbaar is. Dat intrigeert mij. De organisaties waarmee ik in contact kom hebben gemeen dat ze over het algemeen dezelfde problemen ervaren. Het is moeilijk om de juiste talenten te vinden en te houden, daarnaast staat het leiderschap van deze tijd onder druk. Hoe geef ik leiding aan deze nieuwe tijd en hoe richt ik mijn organisatie in?” Vragen waarover Henry Haaijer zich buigt, sinds een jaar werkzaam als Directeur Performance Improvement bij ITDS Business Consultants.

Haaijer: “Veel organisaties worstelen hiermee. Uiteindelijk zie je dat deze worsteling ook te koppelen is aan de inrichting van organisaties en hun performance managementsystemen. Over het algemeen is dit redelijk traditioneel en wordt er gestuurd op een aantal standaard KPI’s. Daarnaast is de organisatie inrichting vaak gelaagd en niet wendbaar genoeg.” De combinatie van bovenstaande feiten zorgen ervoor dat bedrijven wel moeten innoveren. “Het is een kwestie van het schip dat de wal keert: Generatievraagstukken en specifiek millennials kijken anders naar werk. Het is aan ons om hier een goed antwoord op te hebben, wie de talenten heeft kan immers zijn concurrenten voorblijven”, legt Haaijer uit.

Performance zichtbaar maken

“Verbeteren van performance is onlosmakelijk verbonden met gedrag en het veranderen ervan. Tegelijkertijd is dit ook eng voor veel mensen. Van nature zijn wij niet gewend om buiten onze comfort zone te treden. Zowel privé als zakelijk wordt dit als lastig ervaren. Onze opdrachten hebben altijd een groot ‘gedragscomponent’ in zich. Het is immers zo, organisaties veranderen pas als mensen veranderen. Wij vinden het van belang om deze gedragsverandering zo concreet mogelijk te sturen en om deze om te zetten in een zichtbare performance verbetering”, aldus Haaijer.

Quote Henry Haaijer, Directeur Performance Improvement

“Het creëren van een veilige omgeving waar ontwikkeling centraal staat is van groot belang en daar wordt altijd bewust op gestuurd, zowel bij de deelnemers als bij de opdrachtgevers. Daar staat tegenover dat verandering van gedrag ook te meten is als het gaat om performance verbetering. Daar waar het kan proberen wij gedragsverandering ook daadwerkelijk om te zetten in een sturingsmechanisme”, zegt Haaijer.

Hij vervolgt: “De interesse in de ontwikkeling van mensen begon al toen ik de keuze voor mijn studies maakte. Ik wilde weten hoe mensen denken en zich ontwikkelen en ik vond het leuk om dit te combineren met commercie. Daar begon ik tijdens mijn studie al mee toen ik bij de C&A ging werken. Door de kennis uit mijn studie in te zetten tijdens het verkopen, was ik al snel de beste kledingverkoper! Vervolgens ben ik, na een aantal jaar in dienst te zijn geweest bij een familiebedrijf, op m’n zevenentwintigste voor mezelf begonnen. In mijn bedrijf draaide het vooral om leiderschap, cultuur en HR vraagstukken. Dat bedrijf heb ik vijftien jaar gehad, dus die interesse is er altijd geweest.”

Eigen groei en ontwikkeling

“Het voordeel van mijn werk is dat de opdrachten ervoor zorgen dat ik me steeds weer moet gaan verdiepen en verbreden en ik niet altijd het zelfde kunstje kan toepassen. Ik vind het leuk om steeds vernieuwing toe te passen in de trajecten die ik doe en daardoor ook gedwongen ben na te denken over mijn eigen ontwikkeling”, legt Haaijer uit. Hiervoor schakelt Haaijer meestal zijn netwerk in en praat hij met mensen die hem bij de opdracht kunnen helpen, “zodat ik ook kan leren hoe anderen hiermee omgaan.” Hij voegt toe: “Het ontwikkelen van een strategie heb ik niet in de schoolbanken geleerd, maar juist door zoveel ervaring op te doen met verschillende strategieën van uiteenlopende bedrijven.”

Haaijer besluit: “Het is elke keer gaaf als ik weer mee mag denken over een bepaalde visie of strategie, en over hoe je de werknemers zo ver krijgt dat ze het gewenste gedrag gaan vertonen. Daarnaast vind ik het van belang om deel uit te maken van diverse netwerken. Ook dit zorgt er voor dat je je eigen horizon kan verbreden, daarnaast is het inhoudelijk en commercieel goed!”