18.000,- subsidie voor inhuren van externe adviseur

01 september 2011 Consultancy.nl

Medio augustus berichtte Consultancy.nl over een subsidie voor bedrijven voor het inhuren van een extern adviseur. De subsidie, die maximaal €18.000 bedraagt, wordt beschikbaar gesteld door Het Europees Sociaal Fonds (ESF). De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft onlangs de Subsidieregeling (ESF 2007-2013) gewijzigd. In de herziene regeling is alleen de inhuur van extern advies subsidiabel en zijn de administratieve lasten tot een minimum beperkt. Daarnaast zijn de bestaande thema’s procesverbetering en arbeidstijdenmanagement uitgebreid met het thema ‘duurzame inzetbaarheid’. Met de wijzigingen, die per 1 oktober 2011 ingaan, wil de staatssecretaris meer organisaties bereiken en de regeling aantrekkelijker maken voor het MKB.

De aanvraagperiode voor het aanvraagtijdvak 2011-2012 loopt van 3 oktober 2011 t/m 31 december 2012. Het totale subsidiebudget is €24 miljoen. Het subsidiepercentage bedraagt 75% van de kosten, minimum projectomvang is €13.000 en maximum is €24.000. Voor de berekening van de subsidie wordt het uurtarief van de ingehuurde adviseur gemaximeerd op € 125,- exclusief BTW.

Opdracht
De adviseur voert een project uit waarmee bedrijfsprocessen worden verbeterd of de duurzame inzetbaarheid vergroot. Procesverbetering is binnen de arbeidsorganisatie(s) verbeteren, herschikken en innoveren van bedrijfsprocessen. Duurzame inzetbaarheid ziet toe op het stimuleren van regionale en intersectorale arbeidmobiliteit van werknemers, arbeidstijdenmanagement, het bevorderen van gezond, vitaal en veilig werken, of het bevorderen van zelfredzaamheid op de werkvloer. Door te innoveren op deze thema's vergroten werkgevers de arbeidsproductiviteit van hun bedrijf.

Subsidie experts
Er zijn in Nederland diverse adviesbureaus die klanten kunnen ondersteunen met subsidieaanvragen, onder meer:
- PNO Consultants
- Conclusion Human Capital (onderdeel van Conclusion)
- Big 4 kantoren; Deloitte, PwC, Ernst & Young en KPMG
- Verschillende niche adviesbureaus, o.a. Plus Projects, Dynova, Hezelburcht en EmmTy

Subsidie aanvragen
De subsidie kan worden aangevraagd op de website van het Agentschap SWZ.

Nieuws

Meer nieuws over