Subsidie voor inhuren van procesverbetering adviseur

16 augustus 2011 Consultancy.nl

Het Europees Sociaal Fonds heeft een subsidie beschikbaar gesteld voor bedrijven en organisaties die, met behulp van een extern adviseur, de 'arbeidsproductiviteit willen verhogen'. Volgens subsidieexpert PNO Consultants is de subsidiebedrag genoeg om een adviseur bijna 5 werkweken full time in te huren.

Een organisatie kan haar 'arbeidsproductiviteit verhogen' door onder meer bedrijfsprocessen te optimaliseren of de duurzame inzetbaarheid van werknemers te vergroten.

De subsidieaanvraag kan worden ingediend van 3 oktober 2011 tot en met 31 december 2012. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst en volledigheid beoordeeld door de subsidieverstrekker. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de omschrijving van het project volledig en overtuigend moet zijn.

Nieuws

Meer nieuws over