Bedrijfsleven was sinds 2003 niet zo positief over de economie

15 mei 2018 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Bestuurders zijn in de afgelopen vijftien jaar nog nooit zo optimistisch geweest over de economie als nu. Zorgelijke ontwikkelingen zoals mogelijke politieke onrust of de potentiële gevolgen van digitale disruptie worden volledig overschaduwd door het positieve sentiment over de huidige staat van de wereldwijde economie. Vooral het Amerikaanse optimisme, onder leiding van Donald Trump, lijkt een stuwende kracht te zijn.

Al vijftien jaar doet Grant Thornton onderzoek naar de visies en verwachtingen van bedrijven, inmiddels worden per kwartaal meer dan 10.000 bedrijven in 36 economieën ondervraagd. In het meest recente onderzoek komt naar voren dat de respons nooit eerder zo rooskleurig was. De score voor ‘net optimism’ (het verschil tussen de optimisten en de pessimisten) kwam in het eerste kwartaal van dit jaar uit op netto 61%, bijna het dubbele van de score nog maar twee jaar geleden.

De Amerikanen en Canadezen zijn met afstand het meest optimistisch (+84%), waarbij het vertrouwen onder Amerikaanse bedrijven met netto 89% op een historisch hoogtepunt ligt. Het positieve sentiment valt samen met een mijlpaal die de Amerikaanse economie momenteel doormaakt: de economische groei van het land beleeft namelijk de op een na langste groeiperiode uit de geschiedenis van de VS, in navolging van een periode tussen 1990 en 1999. Als de economische groei verder voortzet, wat in lijn der verwachting ligt (de groei van de Amerikaanse economie bedroeg in Q1 2018 2,3% en de vooruitzichten blijven positief), dan zou de groei in juli 2019 mogelijk het record kunnen verbreken*.
Net optimisme wereldwijdHet optimisme staat in schril contrast met dat in de UK, waar het ‘net optimism’ 31% bedraagt. Hierbij dient echter te worden opgemerkt dat dit cijfer sinds het Verenigd Koninkrijk besloot tot uittreding uit de EU niet eerder zo optimistisch is geweest. Dat duidt er op dat het Britse bedrijfsleven de situatie lijkt te accepteren en is teruggekeerd tot de orde van de dag.

Ook het Europese vasteland beleeft, net als de VS, hoogtijdagen. Frank Ponsioen, CEO van Grant Thornton
 in Nederland, zegt hierover: “In Europa is het zakelijk optimisme in Frankrijk tot recordhoogte gestegen met netto 75%. De cijfers wijzen erop dat het Europese herstel nu breder is dan in voorgaande jaren. Duitsland, Frankrijk en Nederland lieten het afgelopen jaar optimistische cijfers zien; bedrijven in Zuid-Europa daarentegen trokken die cijfers weer omlaag. Dat is nu niet meer het geval. Griekenland, Spanje en Italië maken inmiddels een inhaalslag. Binnen de EU zijn bedrijven voor handel afhankelijk van buurlanden. Groeien zij, dan groeien hun handelspartners met hen mee. Ook de groei van het bruto binnenlands product (bbp) neemt in de meeste regio’s toe.” Ponsioen benadrukt nog twee andere factoren: “Er is bijna volledige werkgelegenheid en recenter zit zelfs de hardnekkig lage productiviteit in de lift.”

Nederland mag zich, net als in de afgelopen jaren, een voorloper noemen; het optimisme onder ondervraagde bedrijven staat nu op netto 90%. Dat positieve sentiment weerspiegelt cijfers die het CBS recent bekendmaakte. Volgens de statistiekkoepel van de Nederlandse overheid steeg het bbp in 2017 met zo’n 3,0%, de beste prestatie sinds het uitbreken van de financiële crisis.
Net optimisme EuropaEn terwijl ook in het Verre Oosten een stijgende lijn zichtbaar is – in heel Zuidoost-Azië steeg het optimisme tot netto 61% – zagen in het afgelopen kwartaal niet alle regio’s het vertrouwen toenemen. In Latijns-Amerika bijvoorbeeld, daalde het optimisme met 10% tot netto 25%.

Vooruitkijkend, geeft Ponsioen aan dat de economische prognoses voor de korte tot middellange termijn positief te noemen zijn. Wel signaleert hij dat er sprake is van grotere veranderingen in het zakenlandschap: “Er zijn op veel fronten fundamentele veranderingen in het bedrijfsleven, van automatisering tot big data en de 'gig economy'; ook wel de invulling van tijdelijke opdrachten (gigs).”

Voor bedrijven die terughoudend zijn en een mogelijke nieuwe economische crisis vrezen, heeft Ponsioen een tip: “Bedrijven die een goede balans vinden tussen investeren in infrastructuur en ideeën enerzijds en het belonen en sterker maken van werknemers anderzijds, hebben de beste kansen om in goede tijden de vruchten hiervan te plukken, en om veerkrachtig te blijven als de economische omstandigheden weer onvermijdelijk veranderen.”

Gerelateerd: Zakelijke leiders steeds optimistischer over economische vooruitzichten
.

* Op basis van cijfers van het National Bureau of Economic Research die teruggaan tot 1850.