Onderwijsadviesbureau KPC Groep failliet, bedrijf werkt aan doorstart

27 maart 2018 Consultancy.nl 3 min. leestijd

De Stichting KPC Onderwijs Innovatie Centrum, dat handelt onder de naam van KPC Groep – een zakelijke dienstverlener voor de onderwijsbranche – is failliet verklaard. KPC Groep laat met het oog op een mogelijke voortzetting van het bedrijf weten dat de vooruitzichten op een doorstart gunstig zijn en dat de activiteiten en opdrachten voorlopig worden voortgezet.

Het faillissement komt niet geheel uit de lucht vallen. Hoewel de resultaten over 2017 vooralsnog niet beschikbaar zijn, valt op te maken dat de onderwijsadviseur al langere tijd in zwaar weer verkeert, gezien de verlieslatende cijfers van de afgelopen jaren. Zo maakte het in 2014 een verlies van circa €2,5 miljoen, in 2015 van €1,7 miljoen en een jaar eerder van €1,1 miljoen. Ook het aantal werknemers daalde de laatste jaren fors. Waren er ooit zo’n 160 medewerkers actief, zo zijn dit er vandaag de dag nog maar 35.

De toenemende marktwerking vanaf 2006, toen De wet Vraagfinanciering van kracht werd, lijkt de grootste boosdoener te zijn geweest voor KPC Groep*. De wet pakte ook slecht uit ook voor de bredere onderwijsadviesbranche, waarin veel bureaus de laatste jaren kampten met tegenvallende resultaten, onder meer als gevolg van het schrappen van subsidies vanuit het Ministerie van Onderwijs. Waren scholen voor de invoering van de wet nog verplicht om de onderwijsadviespartijen in te schakelen, zo kwamen subsidies na de invoering juist bij de scholen zelf terecht, die de besteding ervan zelf konden invullen.

Meer marktwerking maakte dat de branche moest gaan concurreren om opdrachten binnen te slepen en net als vele andere onderwijsadviespartijen, zag ook KPC Groep zich genoodzaakt om zijn bedrijfsvoering aan te passen. Waar veel onderwijsadviesbureaus het hoofd niet boven water konden houden – zoals bijvoorbeeld OSG Metrium, dat in 2015 failliet ging, maar een doorstart kon maken – lukte het KPC Groep in eerste instantie wel om zich te redden. Met de recente uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant is het faillissement nu toch echt een feit. Het nieuws past in een breder rijtje van faillissementen in de afgelopen jaren in de regio – Zo gingen onder meer Giralis, Edux en Fontys Fydes faiilliet.

Stichting KPC Onderwijs Innovatie Centrum failliet verklaard

KPC Groep

De KPC Groep (voorheen Katholiek Pedagogisch Centrum) is een van oorsprong katholieke organisatie. KPC Groep richt zich op advisering rondom het primaire proces van leren en opleiden. Het onderwijsadviesbureau levert trainingen en projectleiders en houdt zich bezig met coaching en onderzoek. De focus van deze activiteiten ligt daarbij op het primair en voortgezet onderwijs, speciaal onderwijs, praktijkonderwijs en beroepsonderwijs. Het bureau adviseert scholen direct bij vragen maar biedt ook trainingen aan en organiseert bijeenkomsten en congressen over onderwijsthema's.

Sinds de oprichting in 1948 wist KPC Groep uit te groeien tot een bekende speler in het onderwijsdomein, die zich inzet voor innovatie van het onderwijs. Al in de vroege jaren stonden onderwerpen als individualisering, zelfwerkzaamheid en burgerschapsvorming op het netvlies van de onderwijsgroep. KPC Groep richtte zich van oorsprong onder meer op ICT-toepassingen, management in het onderwijs, coaching, sociale veiligheid, professionaliseringsvraagstukken en meer.

Over een mogelijke doorstart is KPC Groep zelf in elk geval positief. Zo schrijft het bedrijf op zijn website: “De vooruitzichten op een doorstart zijn zeer gunstig. Dit betekent dat de activiteiten en opdrachten voorlopig worden voortgezet met de verwachting een definitieve oplossing te bewerkstelligen.”

* Het faillissement heeft geen betrekking op KPC Advies BV en andere gelieerde rechtspersonen.