Marc Horsten gestart als Senior Manager bij Brink Management | Advies

21 maart 2018 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Marc Horsten is in dienst getreden als Senior Manager bij Brink Management | Advies, onderdeel van Brink Groep. Horsten is afkomstig van het Erasmus Medisch Centrum, waar hij jarenlang als Programmamanager heeft gewerkt.

Opgericht in 1972 en met meer dan 220 professionals in dienst is Brink Groep
 een van de grotere zakelijke dienstverleners van ons land die zich richt op de sectoren bouw, huisvesting en vastgoed. Brink Management | Advies is de adviespraktijk van de groep, die verder bestaat uit de zelfstandige business units Kontek, Ibis en innvire. De vier bedrijven bestrijken gezamenlijk de gehele levenscyclus van een gebouw, van ontwerp tot exploitatie.

Met de benoeming van Marc Horsten haalt Brink Management | Advies een ervaren programma-, projectmanager en consultant met meer twintig jaar ervaring in huis. In zijn vroege loopbaan was Horsten meer dan twaalf jaar werkzaam voor Grontmij (inmiddels Sweco), eerst in een adviserende rol en in de laatste jaren als projectleider op het gebied van innovatieve aanbestedingen. Vervolgens was hij enkele jaren als projectmanager voor nieuwbouwprojecten actief bij woningcorporatie Laurentius, waar hij de laatste twee jaar ook de rol van voorzitter van de ondernemingsraad vervulde.

Marc Horsten, Senior Manager

De afgelopen jaren heeft Horsten leiding gegeven aan een groot en complex renovatieprogramma van het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. Daarbij wordt tot en met 2028 door een team van circa tien personen van Programma Integrale Bouw gewerkt aan het toekomstbestendig maken van de faculteitsgebouwen van het Erasmus MC*. Deze gebouwen huisvesten onderzoekers op het gebied van biomedisch onderzoek en onderwijzers en studenten van onder andere de Faculteit Geneeskunde. In de rol van programmamanager stuurde Horsten de afgelopen jaren de dagelijkse gang van zaken aan en was hij verantwoordelijk voor het investeringsbudget voor het vastgoed.

Zijn ruime ervaring zal Horsten nu gaan inzetten bij Brink Management | Advies in de rol van Senior Manager. Brink Groep is verheugd over de ruime expertise die Horsten meeneemt en geeft aan: “Het liefst werkt Marc aan projecten die moeilijk te ontrafelen zijn, met processen die moeizaam op gang komen in een omgeving met veel stakeholders. Ook de corporatiesector, met projecten in een sociaal maatschappelijke context, is hem niet vreemd. Met het inrichten van project- en programmaorganisaties heeft hij veel ervaring en een stevig partijtje sparren over contracteren en aanbesteden gaat hij niet uit de weg.”

* Het Programma Integrale Bouw heeft tot taak om integrale aansturing en samenhang aan te brengen in alle activiteiten die met nieuwbouw, instandhouding en onderhoud en beheer van gebouwen te maken hebben.