Directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer Ad Toet versterkt Berenschot

13 februari 2018 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Ad Toet is als associé begonnen bij Berenschot. Toet versterkt binnen het advieskantoor het team OV en Spoor, waar duurzame mobiliteit als speerpunt geldt. Hiervoor was hij werkzaam als directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer, de werkgeversvereniging voor het spoorgoederen- en beroepspersonenvervoer.

In een tijd van sterke urbanisatie zijn openbaar vervoer (ov) en spoor volgens het in 1938 opgerichte Berenschot “dé modaliteiten om duurzaam de bereikbaarheid op peil te houden”. Het organisatieadviesbureau beschikt over het team ‘OV en Spoor’, dat zich buigt over diverse vragen omtrent de verschillende vormen van ov. Hoe moeten bijvoorbeeld de bus, tram en trein betaalbaar blijven in dunbevolkte gebieden? Bij de beantwoording van dergelijke vraagstukken kan het team – bestaande uit onder meer Derck Buitendijk (Senior Managing Consultant), Luddo Oh (Senior Managing Consultant), Vincent van der Vlies (Managing Consultant) en Wouter Metzlar (Senior Consultant) – sinds 1 februari 2018 gebruikmaken van de expertise van Ad Toet.

Als afgestudeerd ingenieur is Toet sinds 1979 actief in de vervoers- en logistiekssector. De directie is erg te spreken over de aanwinst: “Met zijn jarenlange ervaring in de spoorsector, zijn brede kennis en uitgebreide netwerk vormt Toet een waardevolle aanvulling binnen Berenschot en wij zijn dan ook zeer verheugd over de samenwerking.” Toet is eveneens blij met zijn nieuwe werkgever: “Het is een kantoor waarmee ik vaak heb samengewerkt; het heeft een goede en bovendien groene reputatie. Ik vind het leuk om mijn expertise actief in te kunnen zetten.” 

Ruim tien jaar (2007-2017) werkte Toet als directeur van Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). Die organisatie behartigt de belangen van de bedrijven in de sector goederenvervoer per spoor, openbaar vervoer, taxi en touringcars in Nederland, samen goed voor zo’n 80.000 medewerkers. Hij was verantwoordelijk voor de dagelijkse supervisie van het team van circa dertig werknemers. Daarnaast was hij aansprakelijk voor financiële transacties, inclusief het verdelen van inkomsten uit collectieve contracten voor openbaarvervoersdiensten. Met een goed gevoel kijkt Toet terug op zijn werkzaamheden bij KNV.

Ad Toet versterkt Berenschot

Sinds zijn aantreden bij KNV is hij voorstander van het verder ‘ontschotten’ van de vervoerssectoren en streed hij voor meer onderlinge samenwerking tussen die sectoren. Met de jaren werd zijn visie steeds sterker ondersteund. Zo zijn de ideeën van Toet in de nieuwe kabinetsplannen duidelijk terug te vinden, zo stelt hij: “In het regeerakkoord van Rutte III zijn voldoende punten opgenomen waar we tevreden over kunnen zijn. Mobility as a Service heeft een goede plek gekregen, evenals lightrail in de steden en de nadruk die wordt gelegd op ov voor alle regio’s. Ook grensoverschrijdende verbindingen krijgen voldoende aandacht. Dit zijn allemaal punten waar KNV zich hard voor heeft gemaakt.”

De cirkel is rond

Op basis van deze realisaties concludeerde Toet dat hij na zo’n tien jaar zijn ambities bij KNV had verwezenlijkt: “Voor mij is de cirkel nu rond. Een goed functionerende samenleving heeft efficiënt vervoer van reizigers en goederen nodig. Dat gezamenlijke belang vormde mijn persoonlijke drijfveer.” Nu hij zijn bijdrage aan het behalen van deze doelen heeft geleverd, vond hij het tijd voor een nieuwe stap en koos ervoor zich aan te sluiten bij het OV en Spoor-team van Berenschot. Hij brengt echter niet al zijn werkzame uren door bij het bureau.

Toet houdt zich sinds zijn vertrek bij KNV namelijk ook bezig met een ander project op het gebied van vervoer: “De helft van mijn tijd besteed ik aan het EU-digitaliseringsproject ELETA en de andere helft bij Berenschot.” Het innovatieve ELETA-project heeft als doel om de elektronische uitwisseling van informatie over de geschatte aankomsttijden van goederentreinen ‘real time’ uit te wisselen met alle vervoerspartners op een spoorgoederentraject. 

Terwijl dit project losstaat van zijn werk voor Berenschot, waar hij zich inzet in de hoedanigheid van associé, is er bij het adviesbureau eveneens veel aandacht voor dergelijke technische en toekomstgerichte oplossingen: “Reizigers willen zo snel en soepel mogelijk van deur tot deur reizen. Vandaar dat men het ov steeds meer als een keten is gaan zien. Innovatieve en digitale mobiliteitsconcepten gaan daar de komende jaren een belangrijke impuls aan geven”, aldus Berenschot. De kennis en vaardigheden van Toet lijken nauw aan te sluiten op deze toekomstige ontwikkelingen. 

Na een krappe veertig jaar ervaring in de vervoer- en logistiekssector is hij als geen ander doordrongen van het cruciale belang van een soepel werkend vervoersnetwerk: “Het brengt mensen naar hun werk en het brengt producten naar mensen, die daarvoor willen betalen. Vervoer geeft waarde aan arbeid. Als je op vervoer beknibbelt, dan beknibbel je op het verdienmodel van de maatschappij. Nederland is bij uitstek een aantrekkelijke vestigingsplaats, vanwege haar ligging aan de rand van het Europese continent, met van oudsher uitmuntende achterlandverbindingen. Daarom is het van groot belang om in de mobiliteit in ons land te investeren.”