Smartphonebezit gegroeid naar 93% van Nederlanders, veelvuldig gebruik storend

03 januari 2018 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Maar liefst 93% van de Nederlanders is in het bezit van een smartphone. Daarmee heeft Nederland de hoogste smartphone-penetratie van alle onderzochte landen wereldwijd, zo komt naar voren uit onderzoek van Deloitte naar het gebruik van mobiele apparaten. Waar de markt voor smartphones in ons land opnieuw is gegroeid afgelopen jaar, lijkt de markt voor tablets juist te stagneren. 

Accountants- en advieskantoor Deloitte voert jaarlijks onderzoek uit naar het gebruik van mobiele apparaten, zoals smartphones, tablets en wearables. In de Global Mobile Consumer Survey 2017 zijn inzichten van 2.000 Nederlandse respondenten samengebracht en vergeleken met inzichten van meer dan 50.000 respondenten uit de rest van de wereld. Met het onderzoek wil het Big Four kantoor een momentopname van de mobiele consument in 2017 realiseren.

Marktpenetratie smartphones per land

Nederland #1 smartphoneland

Uit het onderzoek blijkt dat de Nederlandse markt voor smartphones, vergeleken met de andere dertig landen in het onderzoek, het grootst is. 93% van de Nederlandse consumenten geeft aan in het bezit te zijn van een smartphone, een flinke 8% meer dan in grote Europese economieën als Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (beide 85%). Scandinavische landen kennen net iets meer smartphonegebruikers met 86% in Denemarken en Finland en 89% in Zweden. Ierland en Luxemburg zijn samen met Turkije en Spanje verder de enige landen die boven de 90% smartphonegebruikers uitkomen. Buiten Europa hebben voornamelijk Chinezen en Australiërs vaak een smartphone, met respectievelijk 89% en 88% van de respondenten die een smartphone bezitten. 

Het smartphonebezit heeft de afgelopen jaren een aanzienlijke groei doorgemaakt. Had in 2013 nog minder dan 75% van de Nederlandse respondenten een smartphone, in 2017 is dit aandeel gestegen naar 93%. 6 procentpunt van die stijging is het afgelopen jaar gerealiseerd. Het enige mobiele apparaat dat enigszins kan tippen aan smartphones zijn laptops – 82% van de Nederlandse respondenten is in het bezit van een laptop. Deze markt vertoont al jaren een zeer lichte groei, maar is nog niet gestagneerd zoals de markt voor tablets – al drie jaar op rij staat het aandeel tableteigenaren consistent op 64%.

Marktpenetratie mobiele apparaten Nederland

Andere mobiele apparaten die groei vertonen zijn eReaders en smartwatches. Met 28% hebben de eReaders al een redelijk marktaandeel voor zichzelf veilig gesteld, terwijl met 5% de grote verwachte marktpenetratie van smartwatches en andere wearables nog op zich laat wachten. Het enige mobiele apparaat dat de afgelopen jaren flink heeft ingeleverd op marktaandeel is de Feature Phone, oftewel de normale, niet-smart mobiele telefoon. Van 2013 tot 2017 daalde de marktpenetratie van de mobiele telefoons van bijna 50% naar 13%. Deze daling kan verklaard worden door het feit dat de smartphone als het ware een hoogwaardige vervanging is van de normale mobiele telefoon, met uitgebreide functionaliteit en betere netwerkconnectie. 

Steeds meer oudere gebruikers

Waar de marktpenetratie van smartphones onder jongeren (18 tot 24 jaar) al jaren rond de 94% schommelt, vertoont de marktpenetratie onder gebruikers van 25 en ouder de afgelopen jaren een gestage groei. In 2017 is 97% van de jong volwassenen (25-34 jaar) in Nederland in het bezit van een smartphone, ten opzichte van rond de 80% drie jaar geleden. Onder respondenten tussen de 35 en 44 steeg de penetratie van 75% naar 94%, terwijl in de leeftijdscategorie 45-54 de stijging nog sneller ging – van rond de 65% in 2014 naar 94% in 2017. De kroon wordt echter gespannen door de 55-plussers die de verkoop van smartphones een enorme boost hebben gegeven de afgelopen jaren. 90% bezit in 2017 een smartphone, ten opzichte van net iets meer dan de helft in 2014. Ook voor 2014 was deze trend zichtbaar.

Marktpenetratie smartphones per leeftijdscategorie

Smartphonegebruik storend

De hoge marktpenetratie van smartphones heeft ook nadelige effecten, blijkt uit het onderzoek. Zo wordt veelvuldig gebruik van hun smartphone door gebruikers steeds vaker als storend ervaren. Bijna 40% van hen geeft aan dat zij te veel gebruikmaken van hun smartphone. Vooral consumenten tussen de 18 en 24 zijn veel tijd kwijt aan het mobiele apparaat – 46% van de respondenten uit deze groep geeft aan zijn of haar telefoon meer dan vijftig keer op een dag in te schakelen. 

Niet alleen voor communicatie wordt de smartphone veel ingezet, ook voor het regelen van bankzaken en het doen van online aankopen wordt de smartphone steeds vaker gebruikt. 63% van de respondenten checkt zijn banksaldo via zijn of haar smartphone en 52% gebruikt het apparaat om geld over te maken. Bijna de helft van de respondenten doet aankopen via zijn smartphone, bijna het dubbele van de 25% van vorig jaar. 

Veelvuldig smartphonegebruik per leeftijdsgroep

Gebruik minderen

Om het smartphonegebruik terug te dringen, verzinnen consumenten verschillende oplossingen. 54% van de respondenten houdt de smartphone zo lang mogelijk opgeborgen in een broekzak of tas, terwijl 52% het gebruik probeert terug te dringen door het uitzetten van notificaties. De telefoon buiten de slaapkamer houden lijkt echter het best te werken – 25% probeert dit, waarvan 73% aangeeft dat dit goed werkt.

Gerelateerd: Smartphones zijn 24 uur per dag niet meer weg te denken.