Moeder en levenspartner belangrijke adviseurs van ondernemers

01 december 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Meer nieuws over

Wanneer mkb-ondernemers in de problemen zitten of wel wat strategisch advies kunnen gebruiken, wenden ze zich regelmatig tot externe consultants. Zij worden geacht de wijsheid in pacht te hebben, of tenminste uitgebreide praktijkervaring te hebben met het doorlopen van verandertrajecten. Uit nieuw onderzoek komt echter naar voren dat wanneer het op advies over strategische afwegingen aankomt, deze consultants het onder mkb’ers meestal afleggen tegen de levenspartner en/of moeder van de ondernemer.

Bij het nemen van belangrijke strategische beslissingen die van grote invloed kunnen zijn op het toekomstige succes van een (mkb-)onderneming, is het natuurlijk prettig met anderen te overleggen over welke koers de meest geschikte is. Het hele idee van de strategische adviesbranche is zelfs grotendeels gebaseerd op deze aanname. Ook lijkt het businessmodel van strategische advieskantoren er – zeer logischerwijs – vanuit te gaan dat men hiervoor het liefst iemand inschakelt die gespecialiseerd is in het verlenen van strategisch advies.

Wederhelft als adviseur

Hoewel het succes van de branche bewijst dat dit bij een groot deel van de bedrijven inderdaad het geval is, blijken Nederlandse mkb-ondernemers eerder geneigd ergens anders aan te kloppen voor advies over de toekomst van hun onderneming. Zeven van de tien mkb’ers hechten er belang aan in bepaalde gevallen advies in te winnen bij anderen. Als zij zitten met vragen of twijfels omtrent ingrijpende beslissingen – bijvoorbeeld over digitaliseringstrajecten, de lancering van nieuwe producten of het aannemen van personeel – zoeken ze het meestal dicht bij huis: maar liefst 78% van de Nederlandse mkb-ondernemers beschouwt zijn of haar wederhelft namelijk als belangrijkste adviseur.

Met deze score weten de levenspartners van mkb’ers medewerkers (62%) en accountants (49%) ver achter zich te laten, om nog maar te zwijgen over de externe adviseur. Deze wordt door niet meer dan 33% van de mkb-ondernemers ingeschakeld, nog niet half zo vaak als de levenspartners. In hoeverre financiële overwegingen hierin een rol spelen is niet duidelijk, maar het lijkt een meer dan veilige aanname dat advies van een externe consultant vraagt om een veel grotere investering dan advies van een levensgezel.

Moeder en levenspartner belangrijke adviseur van ondernemers

Moederskindjes

Ook blijken ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf regelmatig aan te kloppen bij hun moeder om advies in te winnen over de te varen koers. Ruim een kwart van hen betrekt zijn of haar moeder meestal of zelfs altijd bij grote beslissingen over de volgende te nemen stap voor hun bedrijf. Hierbij blijkt het vooral te gaan om vrouwelijke mkb’ers, waarvan 36% advies inwint bij moeders, terwijl het aandeel bij de mannen met 19% een stuk lager uitvalt.

Daarnaast komt naar voren dat het met name jonge ondernemers zijn die hun moeder vaak om raadgeving vragen. Naarmate ze met de jaren steeds meer ervaring opdoen, verdwijnt de adviesrol van de moeder duidelijk meer naar de achtergrond. Zo maakt maar liefst 57% van de mkb’ers tussen de achttien en negenendertig regelmatig gebruik van de ‘adviesdiensten’ van zijn of haar moeder, terwijl dit percentage bij mkb-ondernemers vanaf veertig jaar oud keldert naar slechts 16%.

De resultaten vormen de uitkomst van een enquête die onderzoeksbureau iVOX hield onder 206 mkb’ers, in opdracht van Teamleader – een alles-in-één leverancier van online CRM, sales, facturatie en projectmanagementoplossingen. “Het is belangrijk om tijd te reserveren om na te denken over de volgende stap van de onderneming. Het helpt absoluut om te sparren met verschillende personen. Immers, zo ontstaan de mooiste ideeën”, stelt Jeroen de Wit, oprichter en CEO van Teamleader, die hiermee tegelijk benadrukt dat het altijd prettig is een klankbord te hebben, of dit nou een specialist is of niet.