Brexit-ministerie gunt McKinsey adviescontract van £1,9 miljoen

20 november 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

McKinsey & Company heeft een opdracht voor de implementatie van bijna 800 Brexit-gerelateerde plannen weten binnen te slepen. Het consultancykantoor moet bijdragen aan de versterking van de capaciteit van de centrale overheid, juist nu deze ‘British Civil Service’ de laatste jaren een uitvoerige stroomlijning heeft ondergaan. Ook zal de overheid worden uitgebreid met zo’n 5.000 medewerkers. Dat moet er – met het oog op de naderende deadline voor onderhandelingen met Brussel in 2019 – voor zorgen dat de benodigde activiteiten sneller worden verricht.

In de nasleep van de beslissing die de Britse premier Theresa May eind maart nam om Artikel 50 van het Verdrag van Lissabon* in werking te laten treden, lanceerde het ‘Department for Exiting the European Union’ – oftewel Dexeu – een aanbesteding voor een contract dat naar verluidt £1,5 miljoen waard was. De opdracht is om de komende zes maanden strategische Brexit-gerelateerde activiteiten te overzien, waarbij het gaat om maar liefst 792 voorstellen.

Inschrijving

De Britse overheid, waar het personeelsbestand door bezuinigingsmaatregelen binnen een periode van minder dan tien jaar met zo’n 25% is afgenomen, bleek bij lange na niet over de capaciteit te beschikken om te voldoen aan de eisen rond het voortslepende scheidingstraject met de EU. Dit bracht de Britse overheid ertoe een aantal adviesbureaus te benaderen met het verzoek voor externe ondersteuning.

Onder de kanshebbers voor het waardevolle contract bevonden zich volgens de berichten de Big Four-kantoren KPMGEY en PwC. De grootste van de Big Four, Deloitte, besloot zichzelf toentertijd uit te sluiten van overheidsopdrachten. Dit nadat er een memo was uitgelekt waarin het adviesbureau zich ontmoedigend uitliet over de Brexit-strategie van de Britse regering. Het kantoor van Theresa May reageerde met een ongekende aanval op het kantoor, waarbij Deloitte ervan werd beschuldigd via een “ongevraagde” analyse naar contracten te vissen.

Brexit-ministerie gunt McKinsey adviescontract van £1,9 miljoen

Externe inhuur

In navolging van de jacht op externe expertise – die in de lente werd afgetrapt – is recentelijk naar buiten gekomen dat Dexeu het contract met een geschatte waarde van £1,9 miljoen aan de strategische adviesgigant McKinsey & Company heeft gegund. Volgens welingelichte bronnen zal het bureau de Britse overheid helpen om de Brexit-benadering van de regering te coördineren. Hoewel het contract pas kortgeleden via e-mail openbaar werd gemaakt, kan uit een bijgevoegd document worden opgemaakt dat het kantoor al op 24 april werd ingehuurd, nog geen maand nadat May zich op Artikel 50 beriep, waarmee een begin werd gemaakt aan de tweejarige scheidingsprocedure tussen de UK en de overige 27 landen van de Europese Unie.

Nadat de overheid eerder al in toenemende mate werd bekritiseerd vanwege de hoge publieke uitgaven aan private consultancycontracten, is de aankondiging van het contract voor McKinsey & Company door de Britse oppositie fel veroordeeld. “Het geld van belastingbetalers wordt uitgegeven om de extreme en schadelijke Brexit-plannen van de regering te ondersteunen. Ze kunnen echter alle consultants ter wereld inhuren – maar hun plan zou nog altijd niet werken”, zei Labour-parlementslid Chris Bryant in commentaar op de overeenkomst. Bryant is aanhanger van de Open Britain-groep die vecht tegen een ‘harde’ Brexit.

Uitgeholde overheid

Het inhuren van McKinsey volgt op een periode waarin conservatieve ministers eensgezind waren in hun inspanningen om in nastreving van een efficiëntere overheid flink in de verschillende departementen te snijden. Door deze strenge bezuinigingen was de rijksoverheid echter allesbehalve voorbereid op de enorme extra werklast die volgde op het voor velen schokkende besluit van het Britse volk in juni 2016 om de EU te verlaten.

Sindsdien worstelt Dexeu met het werven en behouden van talent. Om te zorgen voor de capaciteit die benodigd is om te voldoen aan alle eisen omtrent het vertrek uit de EU, werden tot nu toe al zo’n 3.000 extra ambtenaren aangetrokken. De verwachting is dat er daar het komende jaar nog ongeveer 5.000 bijkomen. Hiermee vormt deze verwachting mogelijk wel een kleine pleister op de vele andere berichten over de Brexit, waarin er juist op wordt gewezen dat de Brexit zeer veel banen uit de UK zal laten verdwijnen.

Quote David Davis

Grensbeleid

Het personeel dat volgend jaar zal worden aangenomen, zal in dienst treden bij ‘Her Majesty’s Revenue and Customs’ (HMRC), dat onder meer verantwoordelijk is voor het ophalen van belastingen. Uit een onderzoek dat KPMG eerder dit jaar uitvoerde, kwam naar voren dat de fiscale concurrentiepositie van de UK er door de Brexit op achteruitgaat. Het departement zal zich de komende tijd echter met name werpen op de implementatie van een nieuw grensbeleid voor na het vertrek uit de EU. 

Onlangs liet Brexit-secretaris en Dexeu-hoofd David Davis aan collega’s in het kabinet weten: “Naast de onderhandelingen in Brussel, is het cruciaal dat we onze eigen binnenlandse voorbereidingen treffen zodat we voorbereid zijn op het moment dat we de EU verlaten.” Ook in Nederland verwacht men trouwens dat de werklast van douanebeambten als gevolg van de Brexit flink zal toenemen, zoals onlangs bleek uit een ander onderzoek van KPMG.

* Het Verdrag van Lissabon werd getekend op 13 december 2007 maar is eigenlijk geen op zichzelf staand verdrag: het veranderde het functioneren van de Unie via een reeks amendementen op de verdragen van Rome en Maastricht. De geconsolideerde versies van deze documenten vormen de wettelijke basis voor de Europese Unie. Na ratificatie door alle (toentertijd) 27 EU-lidstaten werd het verdrag van kracht op 1 december 2009. Artikel 50 van het verdrag, waaraan de UK het recht ontleent de EU te verlaten, stelt: “Elke lidstaat mag besluiten om zich in overeenstemming met zijn eigen constitutionele vereisten terug te trekken uit de unie.”