Vier trends voor Project Management Office professionals

18 oktober 2016 Consultancy.nl
Profiel
Meer nieuws over

WIN PMO, a specialist in programma- en projectmanagement, heeft vier belangrijke trends voor PMO professionals op een rijtje gezet.

Professioneel portfolio management

Verandering gaat snel en er is steeds minder ruimte voor falende projecten. Strategie omzetten in resultaat vraagt veel van organisaties. Als de vraag naar verandering groter is dan de verandercapaciteit zijn keuzes nodig. Professioneel portfolio management biedt hier het inzicht.

Programma management belangrijker

Veranderingen in een complexe omgeving vragen om programmatische aanpak. De focus verschuift zichtbaar van producten of resultaat naar doelen. Bedrijven weten waar ze heen willen en ontdekken met bijv. agile technieken de weg ernaar toe. De tijd dat alles vast lag van te voren ligt achter ons. Wendbaarheid in de uitvoering neemt toe waarbij kleine stapjes belangrijker zijn dan grote plannen.

Vier trends voor Project Management Office professionals

Persoonlijkheid steeds belangrijker

Vakkennis is een vanzelfsprekendheid geworden bij professionals. Het vermogen die op een juiste manier toe te passen in de praktijk is waar het om draait. Organisaties worden platter, het komt aan op samenwerken en overtuigen vanuit thought-leadership. Het aanwenden en uitdragen van kennis en expertise om zo in staat te zijn om conventionele gedachtepatronen te doorbreken en een nieuw perspectief en/of inzicht te bieden. De zachte kant (gedrag en houding) is daarbij steeds belangrijker.

Consultants die doen; PMO rol groeit in senioriteit

De rol van PMO groeit in senioriteit. De nadruk verschuift van processen en technieken naar het optimaal organiseren van verandering binnen de specifieke bedrijfscontext. Competenties worden belangrijker dan kennis. Het vraagt uitstekende contextuele eigenschappen als inlevingsvermogen en business kennis én het kunnen omgaan met diversiteit.

Bovenstaande trends laten duidelijk zien dat de wereld verandert en om méér vraagt van een PMO professional dan louter kennis alleen. Veranderprofessional worden hierdoor geacht om mee te kunnen doen én mee te kunnen denken. Dit vraagt om continu investeren in jezelf, je vak en je omgeving.