12Mprove levert MBTI en Lean trainingen aan Stichting Koorenhuis

20 september 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Professionals van Stichting Koorenhuis hebben in de afgelopen periode MBTI en Lean workshops gevolgd bij 12Mprove, een advies- en trainingsbureau uit Hoofddorp. Gert Jan Bots, Directeur van de culturele instelling, vertelt over de ervaring, de toegevoegde waarde van MBTI en de eerste resultaten.

Wie is stichting Koorenhuis en welke klantwaarde leveren jullie?

De cultuursector en in Den Haag met name ook de cultuureducatie is de afgelopen jaren sterk in beweging geweest. In reactie daarop heeft Stichting Koorenhuis zich de afgelopen jaren succesvol doorontwikkeld van een traditioneel Centrum voor de Kunsten naar een stedelijk knooppunt “HUB” voor kunstonderwijs in al haar verschijningsvormen. Kunstonderwijs vindt steeds meer plaats op locatie: op-school na school, verzorgingshuizen, ziekenhuizen, bibliotheken en speciale locaties in de stad die als broedplaatsen voor vernieuwend kunstonderwijs fungeren.

Dit levert anderzijds op dat de Koorenhuis-organisatie zelf de perfecte broedplaats is voor docent-talent. Een plek waar afstudeerders en afgestudeerden van de verschillende kunstvakopleidingen (en opleidingen voor het sociaal domein zoals de opleiding Social Work van de Haagse Hogeschool) kunnen proeven aan het werk in de praktijk (tegen een eerlijk tarief). Koorenhuis is om deze redenen dé organisatie in de stad waar je (in ieder geval) als beginnend kunstvakdocent aan verbonden wilt zijn.

De Klantwaarde die wij bieden is dat we op heel veel vragen een antwoord hebben, maatwerk dus. We zijn een one stop shop voor dans, beeldende kunst, muziek en theater. We leveren op tijd en goed de beste kunstvakdocenten in de stad. Vooral de dwarsverbanden tussen de disciplines is bij ons uniek. Tijdens een theaterles muziek aanbrengen, dat zie je bij anderen niet zo snel.

Gert Jan Bots, Directeur van Stichting Koorenhuis

Bij 12Mprove hebben jullie MBTI-workshops gevolgd. Waarom hebben jullie gekozen voor MBTI?

Voor ons is het belangrijk doelen te bereiken als communiceren, feedback te geven én ontvangen, ingesleten processen te verbeteren, tijdswinst te behalen en fouten te beperken. Door inzicht te krijgen in jezelf en in elkaar hebben we een goede start gemaakt met MBTI om die doelen te bereiken. MBTI (voluit ‘Myers–Briggs Type Indicator’) is een eenvoudig handvat om met elkaar in gesprek te zijn en elkaar goed te begrijpen. De dingen die voorheen conflicteerden of schuurden worden nu veel neutraler en zelfs benut.

Wat willen jullie bereiken met de inzichten die jullie hebben opgedaan?

Nog prettiger samenwerken en ons veilig voelen, dan presteren de mensen het beste! En het leverde inzichten op voor een verder ontwikkelplan voor het team. We geven elkaar gemakkelijker de ruimte en kunnen gemakkelijker feedback geven en ontvangen. Bovendien zijn de medewerkers beter in staat gesteld de opleidingsvraag van Koorenhuis verder te ontwikkelen.

Hoe is jullie ervaring met 12mprove?

De ervaring was goed! We merkten een verzakelijkingsslag en een versnellingsslag: het to the point zijn. Het gebruik van modellen in MBTI en de verdere aanpak bevalt erg goed.

Welke tip hebben jullie voor de lezers?

Ga in gesprek om de vraag helder te krijgen. Dat hielp ons enorm. 12Mprove heeft daar de juiste aandacht en tijd aan gegeven. Ze hebben een maatwerk training voor ons gemaakt. Dat kan ik enorm waarderen. MBTI is een hele effectieve en laagdrempelige tool die ik ieder team kan aanraden. Het werkt nog steeds en wordt op speelse manier bij Koorenhuis ingezet.

Wat zijn jullie vervolgstappen?

We willen Lean inzetten om processen en verspillingen zichtbaar te maken. We hebben reeds de Lean Kennismakingsworkshop van 12Mprove gevolgd, en die was ons goed bevallen. We willen nu een aantal Lean instrumenten in de organisatie gaan introduceren.