Smart factories zorgen voor flinke productiviteitsgroei

01 augustus 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

De komende vijf jaar zullen Smart factories naar verwachting voor flinke productiviteitsverbeteringen gaan zorgen, met name wanneer dit wordt afgezet tegen de vooruitgang die de afgelopen decennia is geboekt. Terwijl de transitie richting ‘slimme fabrieken’ voortduurt, lopen bedrijven wel tegen bepaalde uitdagingen aan, zoals gebrekkige coördinatie of een tekort aan investeringen.

Smart factories beloven snelle vooruitgang op het gebied van efficiëntie en kwaliteit. Dit door gebruik te maken van steeds geavanceerdere, vaak geautomatiseerde productieprocessen. De aanzienlijke investeringen die worden gedaan in dergelijke ‘slimme fabrieken’ komen tot 2020 naar verwachting* uit op een totaal van zo’n $4,5 biljoen. Om de mogelijke voordelen van smart factories in kaart te brengen, interviewde ICT-dienstverlener Capgemini 1.000 senior executives van de grootste bedrijven binnen diverse sectoren en markten.

Uit hun rapport, getiteld ‘Smart Factories’, blijkt dat de ontwikkeling en inzet van slimme fabrieken flinke voordelen oplevert voor kapitaalhouders, maar tegelijk ook zorgt dat grote aantallen werknemers hun baan kwijtraken. Hoewel de kans op groeiende werkloosheid gedurende deze transitie voor velen een zorg is, zullen werkgevers deze kans om arbeidskosten te verlagen zien als een belangrijke drijfveer om te investeren in technologie, met name wanneer schaalvoordelen zorgen voor een verlaging van de algehele investeringskosten.

Jaarlijkse vooruitgang sinds 1990 vs. verwachte jaarlijkse vooruitgang in smart factories de komende vijf jaar

Stijging productiviteit en kwaliteit

Tegelijkertijd lijken smart factories inmiddels ver genoeg te zijn ontwikkeld om te zorgen voor grote verbeteringen ten aanzien van diverse output-statistieken. Vooral wanneer deze worden vergeleken met de stapsgewijze verbeteringen op het gebied van management en technologie die vanaf de jaren ’90 hebben plaatsgevonden. Tijdige bezorging zal naar verwachting de komende vijf jaar een jaarlijks groeicijfer (CAGR) van 5,52% laten zien, tegenover een jaarlijkse verbetering van 0,42% sinds 1990.

Ook Quality & Scrap zal er de komende vijf jaar flink op vooruitgaan, naar verwachting met 5,13%, terwijl fabrieken op dit gebied sinds 1990 gemiddeld 0,44% verbetering hebben laten zien. Capex & inventory (4,6%) zal de komende vijf jaar twaalf keer sneller groeien dan gedurende de periode vanaf 1990 (0,38%), terwijl de arbeidskosten en algehele productiviteit met respectievelijk 4,6% en 5,04% zullen verbeteren.

Gemiddelde behaalde verbetering van de productiviteit/kwaliteit in smart factories tot nu toe

Volgens het onderzoek hebben veel van de spelers die hebben geïnvesteerd in het slimmer maken van hun fabrieken al algemene productiviteitsstijgingen weten te realiseren. In de industriële productie bijvoorbeeld, was de stijging 20%, terwijl autofabrikanten die gebruik maken van smart factories een stijging van 19% hebben laten zien. Met 17% werd de laagste productiviteitsstijging genoteerd in de farmaceutische, Life Science- en BioTech-branche.

De gemiddelde kwaliteitsverbetering die door slimme fabrieken werd gerealiseerd verschilt ook enigszins per branche. Industriële productie neemt de eerste plaats in met 20%, gevolgd door de autobranche met 19%. Luchtvaart en defensie en consumentengoederen zagen de laagste kwaliteitsstijging met respectievelijk 15% en 16% verbetering.

Status van smart factory-implementatie per regio

Implementatie per regio

Het onderzoeksrapport laat ook aanzienlijke regionale verschillen zien ten aanzien van het niveau van ontwikkeling en implementatie van smart factories. De VS heeft met 54% het hoogste niveau van operationele smart factories, gevolgd door Duitsland met 46%. In de UK ligt het percentage op 43% en de laagste niveaus zijn te zien in India en China, met respectievelijk 28% en 25%. 

Ook geeft een groot aantal respondenten aan dat er momenteel plannen worden geformuleerd voor smart factories. In de VS ligt dit percentage op 24%, in Duitsland op 30%, in Frankrijk 36% en in de UK 27%. Chinese en Indiase respondenten tonen ook veel interesse in smart factories, respectievelijk 53% en 42% van hen zegt momenteel de implementatie ervan voor te bereiden.

Verdeling van producenten op basis van de smart factory-investeringen in de laatste vijf jaar

Investeringen en uitdagingen

Gekeken naar het soort investeringen dat wordt gedaan in smart factories, blijkt dat er veel variatie is ten aanzien van zowel de grootte als het type investering. ‘Brownfield’-upgradeprojecten hebben vaak de hoogste investeringsniveaus. 11% van dergelijke projecten vindt plaats voor minder dan $50 miljoen, terwijl aan zo’n 13% een prijskaartje hangt van tussen de $100 en $500 miljoen, en aan 7% van meer dan $500 miljoen.

Binnen alle investeringscategorieën heeft ongeveer 5% een investeringsprofiel waar zowel greenfield- als brownfield-projecten in voorkomen. In totaal is 20% van de projecten duurder dan $500 miljoen, terwijl 18% investeringsprofielen heeft tussen de $250 en $500 miljoen en een even groot deel profielen tussen de $100 en $250 miljoen heeft.
 

De belangrijkste uitdagingen voor het formuleren/implementeren van een smart factory-strategie

In het onderzoek werd ook gekeken naar de uitdagingen waar ondernemingen mee te maken krijgen, zowel bij het formuleren van een smart factory-strategie als de daaropvolgende implementatie. Op het gebied van de formulering wordt een gebrek aan communicatie tussen de verschillende delen van de organisatie het meeste genoemd door de respondenten (32%), gevolgd door een gebrek aan commitment van het bestuur en het ontbreken van een duidelijke business case (beiden 28%). Verder worden een gebrek aan ‘ownership’ (23%) en visie (21%) genoemd. 

Ten aanzien van de implementatie wordt met 29% een gebrek aan investeringen het meeste genoemd, gevolgd door een gebrek aan volwassenheid op het gebied van ‘lean shop floor automation processes’ met 22%. Zowel organisatorische traagheid als uitdagingen ten aanzien van het identificeren en prioriteren van kansen worden door 21% genoemd, terwijl 20% zich zorgen maakt over het ontbreken van een roadmap voor de implementatie van de strategie. 

* Zo blijkt uit een recent onderzoek van PwC en Strategy& naar investeringen in Industry 4.0.