p2 helpt Amsterdamse Zoncoalitie met doel van 1 miljoen zonnepanelen

31 juli 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

De Amsterdamse Zoncoalitie heeft als doelstelling om een miljoen zonnepanelen te realiseren in onze hoofdstad. Een ambitieuze uitdaging – door heel Nederland staan volgens het CBS minder dan 2 miljoen zonnepanelen. De start van het samenwerkingsverband tussen de Gemeente Amsterdam en marktpartijen is hoopvol – meer dan 200 bedrijven, goed voor mogelijk 250.000 zonnepanelen, hebben interesse getoond in het initiatief.

Amsterdam beschikt naar schatting over zo’n 800 hectare aan dakoppervlak dat geschikt is voor zonnepanelen – ongeveer 1.200 voetbalvelden. Slechts een fractie daarvan wordt ingezet voor het daadwerkelijk opwekken van zonne-energie. Om hier verandering in te brengen besloten de Gemeente Amsterdam en Amsterdam Smart City om groots te denken en de handen ineen te slaan. Samen met marktpartijen riepen zij de Amsterdamse Zoncoalitie in het leven.

De Amsterdamse Zoncoalitie is geïnitieerd door Pallas Achterberg, de strategisch directeur van nutsbedrijf Alliander en wethouder Abdeluheb Choho van de Gemeente Amsterdam, en heeft als doelstelling om in Amsterdam 1 miljoen zonnepanelen te realiseren. Het samenwerkingsverband wordt mogelijk gemaakt door 25 marktpartijen actief op gebied van zonne-energie, die hun expertise, capaciteit en middelen verenigd hebben. Onder de aangesloten deelnemers bevinden zich onder meer (duurzame) energiebedrijven, burgercoöperaties, kennisleiders en een flink aantal startups, waaronder Qurrent. Ook financiële partijen hebben hun steun betuigd aan het plan, zij maken het voor derden mogelijk om te investeren in zonne-energie via bijvoorbeeld crowdfunding. De diversiteit van de partijen die samenwerken aan dit hogere doel maakt het project uniek.

p2 helpt Amsterdamse Zoncoalitie met doel van 1 miljoen zonnepanelen

Om de ambitieuze doelstelling te behalen richt de Amsterdamse Zoncoalitie zich vooral op organisaties in Amsterdam met een dakoppervlak van 200 vierkante meter of meer. Sinds de oprichting hebben al meer dan 200 organisaties zich bij de Zoncoalitie gemeld, samen bieden ze volgens de initiatiefnemers plek voor 250.000 zonnepanelen. Ook ‘dakloze’ Amsterdammers – inwoners en organisaties zonder eigen dakoppervlak – kunnen bijdragen aan de doelstelling door te investeren in zonne-energie. Met deze investeringen kunnen op andermans dak zonnepanelen worden geïnstalleerd, terwijl de investeerders rendement of energie ontvangen van deze panelen.

Projectmanagement p2

Projectmanagement-specialist p2 speelde een sleutelrol in de succesvolle lancering van de Amsterdamse Zoncoalitie. Maike van Grootel, Project Manager Sustainability bij p2*, ging in februari 2016 aan de slag voor het initiatief en was verantwoordelijk voor het projectmanagement.

Een van de uitdagingen waar Van Grootel als Project Manager voor stond was het organiseren van een samenwerkingsverband tussen partijen die enorm van elkaar verschillen en die in het dagelijks leven soms elkaars concurrenten zijn. Om de procesaanpak hiervoor vorm te geven werd zij bijgestaan door haar ervaren collega’s Femke Vergeest en Erna Hollander, die beiden al ruim vijf jaar voor p2 werken. “De Amsterdamse Zoncoalitie bestaat uit een diverse groep partijen, van belang was om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen.” 

Om de samenwerking tussen de zonaanbieders te versterken gingen zij bijvoorbeeld samen op ‘berenjacht’. ‘Beren op de weg’ is beeldspraak voor mogelijke obstakels voor het behalen van een doelstelling. De zonaanbieders gingen onder begeleiding van Van Grootel samen op zoek naar de mogelijke obstakels en brachten deze in kaart. Daarna dachten zij samen na over hoe zij deze beren konden ‘vangen’, oftewel de obstakels wegnemen om een zonnepaneel voor iedere Amsterdammer te realiseren. Ten slotte werden er keuzes gemaakt over de oplossingen waar de Zoncoalitie zich gezamenlijk op zal richten en welke niet. Hierbij werd ook aandacht besteed aan de manier waarop betrokken partijen met elkaar willen samenwerken.

Terugkijkend op het project zegt Van Grootel dat ze vooral trots is op het feit dat de initiatiefnemers ervoor hebben gekozen om ambitieuze doelen te formuleren. “1 miljoen zonnepanelen, dat is een megaklus”, zegt ze. Dit groots denken heeft volgens haar de weg geëffend voor het ontwerpen van grote en innovatieve oplossingen, met als gevolg dat er een vliegwieleffect is ontstaan in de bredere verduurzamingstransitie die Amsterdam nastreeft. “Door groots denken en samenwerking met verschillende partijen in de keten creëer je andere inzichten en is het mogelijk om verreikende oplossingen te bedenken.” 

* Voor Van Grootel zich in 2016 aansloot bij p2, was zij International Business Development Director voor oplaadstation-leverancier EV-Box. Daarvoor was zij ruim vijf jaar werkzaam voor Essent, waar zij in 2009 startte als Management Trainee en uiteindelijk uitgroeide tot Project Development Manager voor Energy Management.