Berenschot rondt cultuuronderzoek voor gemeente Leiden af

19 juli 2017 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Uit een onderzoek van Berenschot naar vermeende misstanden bij het Leidse re-integratiebedrijf DZB is naar voren gekomen dat er niet zoveel mis is bij de organisatie. Over het algemeen hebben de werknemers plezier in hun werk en zijn ze tevreden over de onderlinge omgang, hun leidinggevenden en het beleid. Wel zijn er punten waarop de organisatie zich kan verbeteren. Zo zou het goed zijn om meer aandacht te besteden aan ongewenst gedrag zoals pesten en schelden.

In maart van dit jaar kwam DZB Leiden zeer negatief in het nieuws, nadat Gemeente Leiden twee klachtenbrieven ontving van medewerkers van het gemeentelijke re-integratiebedrijf. De gemeente besloot naar aanleiding van de klachten een onderzoek in te stellen. Ondertussen werd in de media een beeld geschetst van een organisatie waar een door en door verziekt werkklimaat zou heersen en die geteisterd zou worden door intimiderend en dominant gedrag, diefstal, seksueel wangedrag en veronachtzaming van de sociale taak. 

Inmiddels is het enkele maanden later en is het door de gemeente uitgezette onderzoek afgerond. Voor de uitvoering van het onderzoek werd adviesbureau Berenschot benaderd. Doel van het onderzoek was om erachter te komen hoe het ervoor stond met de bedrijfscultuur bij DZB, niet om een feitenonderzoek te doen om te kijken of bepaalde vermeende individuele incidenten daadwerkelijk hebben plaatsgevonden. Er werd gekeken naar de onderlinge communicatie tussen medewerkers en leidinggevenden, het functioneren van de meldpunten en vertrouwenspersonen, het beleid rondom incidenten en de effectiviteit van trajecten omtrent bejegening. Om tot de resultaten van het onderzoek te komen, werden in totaal 52 mensen geïnterviewd.

Onverwacht positief

Deze resultaten hebben laten zien dat het – zeker in vergelijking met de wilde verhalen die in de media rondgingen – erg mee lijkt te vallen met de misstanden bij DZB. Een ruime meerderheid van de 1.300 werknemers geeft aan trots en plezier te ervaren tijdens het werk. Ook laat het overgrote deel van het personeel zich positief dan wel neutraal uit over de cultuur binnen de organisatie. Ze voelen zich veilig op de afdeling en zijn blij met de onderlinge omgang tussen de collega’s, aldus de onderzoekers. Ook over hun leidinggevenden zijn de DZB-medewerkers volgens Berenschot over het algemeen goed te spreken. Ze menen dat er voldoende beleid is ontwikkeld om ongewenst gedrag tegen te gaan en de meeste medewerkers geven aan dat ze weten waar ze terecht kunnen wanneer ze met een klacht zitten. 

Berenschot rondt cultuuronderzoek voor gemeente Leiden af

Alles overwegende, komen de onderzoekers van Berenschot tot de conclusie dat de kwaliteit van de organisatiecultuur van DZB van een ruim voldoende niveau is en op de meeste cultuuronderdelen nauwelijks of juist in positieve zin verschilt van andere organisaties. De respondenten geven over het algemeen aan waardering te hebben voor de wijze van omgang met collega’s en vinden de sfeer op de afdeling meestal gezellig. De interviews laten volgens de onderzoekers zien dat er binnen de organisatie met betrokkenheid wordt gewerkt en dat medewerkers ’s ochtends met plezier naar hun werk gaan. Ook staat in het rapport vermeld dat veruit de meeste DZB-medewerkers verbaasd en/of verdrietig waren naar aanleiding van de vervelende manier waarop de organisatie in het nieuws kwam. DZB-directeur Bas van Drooge laat weten te hopen dat er met het onderzoeksrapport een einde komt aan de negatieve beeldvorming rond het bedrijf. 

Daarnaast toont hij zich verheugd met de positieve uitkomsten van het onderzoek en de wijze waarop Berenschot het uitvoerde, waarbij iedereen binnen de organisatie de ruimte kreeg om zijn of haar verhaal te doen: “Eigenlijk heeft iedereen de kans gehad om zich te uiten. De responspercentages zijn groot. Ook is er heel specifiek naar alle leidinggevenden gevraagd, op naam. En als daar dus iemand uit was gekomen waar het niet goed bij zat, dan was dat ook gewoon in het rapport opgenomen en dat is niet gebeurd, ik ben ontzettend blij en opgelucht.”

Aandachtspunten

Ondanks deze wellicht onverwacht positieve uitkomst, komen er uit het onderzoek wel enkele verbeterpunten naar voren. Wat volgens de respondenten nog extra aandacht verdient, is het ongewenste gedrag dat soms tussen sociale werkplaats-medewerkers onderling plaatsvindt. Het gaat daarbij vooral om schelden en pesten. De onderzoekers noemen het in dit kader belangrijk om alert te blijven op signalen en ongewenste situaties en veel aandacht te besteden aan de communicatie rondom beslissingen en interventies. Ook adviseren ze de organisatie intensief te investeren in de ontwikkeling en opleiding van leidinggevenden, waarbij de effectiviteit goed moet worden geëvalueerd, zodat op de resultaten daarvan kan worden verder gebouwd. Ten slotte raden ze nog aan om de klachtenstructuur binnen DZB te vereenvoudigen.

Berenschot

Namens Berenschot hielden adviseurs Myrte Ferwerda, Anne Dijkman, Fleur Sikkema en Maarten Adelmeijer zich bezig met het onderzoek. Toen het rapport klaar was zijn zij de verschillende afdelingen van DZB afgegaan om de positieve resultaten te delen met de medewerkers van het bedrijf. Dat het onderzoek inmiddels is voltooid betekent niet dat het traject ook voor DZB is afgerond. Er zal de komende tijd volgens directeur Van Drooge nog hard worden gewerkt aan de verbeterpunten, maar voor het moment toont hij zich in de eerste plaats verheugd over de uitkomst van onderzoek: “We zijn dankbaar voor het werk dat Berenschot gedaan heeft. Het allerbelangrijkste is natuurlijk dat alle DZB’ers met trots over straat en naar huis kunnen en bij een fantastisch bedrijf werken.”