€2,5 miljoen NWO subsidie voor digitaal onderzoek in creatieve industrie

17 mei 2017 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De NWO heeft een totaal van €2,5 miljoen beschikbaar gesteld om wetenschappelijk onderzoek binnen de creatieve industrie te stimuleren. PNO Consultants helpt geïnteresseerde partijen met het voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van de subsidies.

De mate waarin op grote schaal informatie wordt verzameld en geanalyseerd is in de afgelopen jaren enorm toegenomen. Wanneer het over dergelijke grootschalige verzameling en analyse van data gaat, wordt deze vaak aangeduid met het begrip ‘Big Data’. Een terrein waar deze manier van informatievergaring nog wat achterblijft, is dat van de geesteswetenschappen (oftewel de ‘humanities’), waar men van oudsher gewend is literatuuronderzoek te doen in plaats van metingen te verrichten.

Het Digital Humanities gedachtengoed wil hier een eind aan maken. Digital Humanities wordt gedefinieerd als een onderzoeksmethode die digitale middelen toepast op de geesteswetenschappen, vanuit de overtuiging dat het gedrukte woord niet langer het belangrijkste medium is voor de productie en distributie van kennis. De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wil de ontwikkeling in deze richting verder bevorderen met de verschaffing van subsidies voor wetenschappelijk onderzoek op het gebied van Big Data en Digital Humanities binnen de creatieve industrie.

NWO stelt subsidie beschikbaar voor Big Data en Digital Humanities onderzoek in creatieve industrie

In Nederland werken ongeveer 300.000 mensen in de creatieve industrie, wat betekent dat zo’n 3,5% van de werkende Nederlanders een creatief beroep heeft. Voor de partijen binnen de creatieve industrie die zich op het snijvlak van technologie en innovatie bevinden is de subsidie van de NWO mogelijk een interessante kans. De NWO heeft €2,5 miljoen aan subsidies beschikbaar gesteld waarmee de instelling de ontwikkeling van het vakgebied in de creatieve industrie vooruit wil helpen.

Voorwaarden voor subsidie

Om voor een subsidie van de NWO in aanmerking te komen, moeten partijen aan een aantal voorwaarden voldoen. De eerste voorwaarde die de NWO stelt, is dat de subsidie uitsluitend kan worden aangevraagd namens een consortium. Zo’n consortium moet bestaan uit minimaal twee ervaren, gepromoveerde onderzoekers die afkomstig zijn van minimaal twee verschillende faculteiten en moet dan worden aangevuld met minstens één partner uit de private sector. Deze private partner dient daarnaast ook op te treden als medefinancier van het onderzoek.

Ook geldt er een drietal inhoudelijke eisen waar het onderzoek aan moet voldoen. Zo moet het onderzoek gericht zijn op het beantwoorden van een inhoudelijk gedreven geesteswetenschappelijke vraag. Daarnaast moet het onderzoek een duidelijk ICT-onderzoekscomponent bevatten (of anders ten minste gericht zijn op de ontwikkeling van vernieuwende digitale methoden) en moet het onderzoeksvoorstel voor wat betreft de ICT-component aansluiten op de door de NWO opgestelde Roadmap Smart Culture en de Big Data Agenda (KIA). Ten slotte is het ook nog van belang dat het onderzoek betrekking heeft op verschillende typen data die afkomstig zijn van verschillende typen bronnen. Als voorbeelden van mogelijke thema’s voor onderzoeksvragen die binnen deze criteria vallen, noemt de NWO de interpretatie en het hergebruik van data, toegang tot data en het behoud van data.

Vormen van onderzoek

De subsidies kunnen worden aangevraagd ter ondersteuning van drie typen onderzoek: embedded research, strategic research en een combinatie van beiden. Voor deze verschillende vormen van onderzoek zijn ook verschillende soorten subsidies beschikbaar gesteld.

PNO Consultants ondersteunt partijen bij het voldoen aan voorwaarden NWO subsidie

Embedded research richt zich op het bevorderen van de interactie tussen wetenschap en bedrijfsleven. Een project in deze vorm kan een looptijd hebben die varieert van minimaal zes maanden tot maximaal vijf jaar en de NWO stelt voor dergelijk onderzoeken een bedrag tussen de €75.000 en €125.000 per onderzoek beschikbaar. Strategic Research richt zich doorgaans op onderzoeken met een gemiddeld langere looptijd, namelijk tussen de twee en vijf jaar. Het betreft hier over het algemeen promotieonderzoeken of postdoconderzoek en de NWO stelt voor dergelijke onderzoeken een bedrag van tussen de €250.000 en €500.000 per onderzoek beschikbaar. Subsidievoorstellen kunnen tot en met 1 juni 2017 worden ingediend bij de NWO.

PNO Consultants ondersteunt

PNO Consultants, een adviesbureau dat zich heeft gespecialiseerd in het bedenken van financieringsoplossingen, ondersteunt partijen die in aanmerking willen komen voor een bepaalde subsidie. Naast ervoor te zorgen dat aan alle voorwaarden voor de subsidie voldaan wordt, kijkt het bureau ook mee in de zoektocht naar mogelijke (private) partners om mee samen te werken. Bovendien kan PNO Consultants, indien gewenst, de volledige subsidieaanvraag verzorgen.