Jasper Nauss over de toegevoegde waarde van Agile | Scrum

28 maart 2017 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Jasper Nauss is naast zijn rol als Senior Manager bij ITDS verantwoordelijk voor de Agile | Scrum expertise. Vier vragen aan de adviseur over de toegevoegde waarde van de populaire projectmethodiek en hoe verzekeraars aan de slag kunnen gaan met de invoering van Scrum. 

Wat is de toegevoegde waarde van Scrum?

“De toegevoegde waarde van Scrum zit hem in continue feedback. Je krijgt snel inzicht of je product en het proces aansluiten bij de verwachtingen. Bij de meer traditionele projecten zie je dat er ook nog weleens zaken opgeleverd worden die geen toegevoegde waarde meer hebben. Desondanks worden ze opgeleverd omdat ze nu eenmaal onderdeel vormen van het projectplan.”

“Daarnaast brengt Scrum een aantal events met zich mee die je als team en stakeholder dwingen om het gesprek met elkaar aan te gaan. Doordat dit ook nog eens kort cyclisch plaatsvindt creëer je korte lijntjes met stakeholders en ontvang je direct feedback. Iedereen weet snel wat er speelt en waar het knelt. Bij de watervalmethode is dat meer afhankelijk van de kwaliteit van de project- of lijnmanager. Werken volgens de Scrum-methode, flexibel en met multidisciplinaire teams, is voor mij dé manier om transparant en effectief met elkaar samen te werken.”

Werken volgens de scrum-methode is de manier om transparant en effectief samen te werken

Wat voegt ITDS toe als het gaat om Scrum?

“Omdat wij uit jarenlange ervaring als geen ander weten hoe een verzekeraar in elkaar zit weten we waar de knelpunten liggen. We hebben daarnaast de IT-kennis in huis, dus bieden we meer dan de algemene Scrum-vaardigheden. Daarom kunnen we als ITDS Business Consultants ook meedenken over de oplossingen en wat daar bij komt spelen. Dat zorgt voor een snellere implementatie van de Scrum-methodiek. Bovendien kunnen wij behalve het coachen ook andere rollen vervullen en mensen leveren die in het ontwikkelen van producten gespecialiseerd zijn. Dat is het voordeel als je de markt door en door kent.”

Wat houdt verzekeraars nog tegen om deze manier van werken in te voeren?

“Een succesvolle manier om volgens Scrum te werken is mede afhankelijk van een andere mindset bij management en directie. Voor bepaalde zaken komt het mandaat namelijk bij de medewerkers te liggen. Door ons contact met de directie van de verzekeraars weten we wat er speelt en voelen we goed aan wat wel of niet getolereerd wordt. We kunnen inzicht geven in wat er allemaal bij Scrum komt kijken, en ze daarin adviseren.”

Hoe te starten?

“Bedrijven werken nu nog vooral met een jaarplanning waarvan niet afgeweken kan worden. Dat kan best, mits die in grote lijnen wordt uitgewerkt en niet op detailniveau. Scrum zorgt er aan de ene kant voor dat zaken nog kunnen worden gewijzigd en aan de andere kant geeft het ook vrijheid bij de invulling. Er moet meer worden gestuurd op de vraag wát opgeleverd moet worden dan op het hóe. Je creëert hiermee bij de teams niet alleen commitment voor een gekozen oplossing, het zorgt er ook voor dat de oplossing alleen uit zaken bestaat die van toegevoegde waarde zijn. Nog een advies: introduceer deze manier van werken eerst op bescheiden niveau. Bewijs eerst dat het werkt, alvorens het groter uit te rollen.”