Willis Towers Watson doet 5 voorspellingen voor M&A markt 2017

01 februari 2017 Consultancy.nl 6 min. leestijd

Het aantal overnames en fusies in 2016 is ten opzichte van 2015 achtergebleven, hoewel de prestaties van de deals beter waren. Wereldwijd presteerden overnames en fusies het beste op nationaal niveau en vanuit een continentaal perspectief kende Noord-Amerika de meeste geslaagde transacties, gevolgd door Azië-Pacific en Europa.

Ieder kwartaal presenteert Willis Towers Watson, met 39.000 werknemers een wereldwijd opererende consultancyorganisatie, broker en solutions provider, in samenwerking met de Cass Business School, deQuarterly Deal Performance Monitor’ (QDPM); een studie naar de stand van zaken van de mondiale fusie- en overnamemarkt.

Uit het meest recente rapport over 2016 komt naar voren dat de eindejaarscijfers van 2016 aanzienlijk dichter bij het omzetvolume van 2015 en van het volume dat werd verwacht voor 2016 zijn uitgekomen. Dat kwam volgens Gabe Langerak, Head Corporate Mergers en Acquisitions voor West-Europe bij Willis Towers Watson, vooral “door het recordaantal transacties dat in de laatste twee weken van 2016 is afgerond.”

Hij licht toe: “Toch is de outperformance die in 2015 werd gehaald, niet overtroffen in 2016.” Waar de outperformance van overnames en fusies ten opzichte van de index 5,4% bedroeg in 2016, was er na een periode van een outperformance van 10,1% in 2015 sprake van een terugval, valt uit de cijfers op te maken. Langerak: “Deze daling leert ons dat investeerders waarschijnlijk in mindere mate vertrouwen op de competentie van de overnemende partijen om diverse bedrijfsmodellen met elkaar te integreren en groei op de lange termijn te realiseren.”

Aantal fusies en overnames in 2016 Uit het kwartaalrapport* blijkt dat in 2015 een recordaantal van 1.041 fusies en overnames heeft plaatsgevonden, met het afgelopen jaar een terugval naar 942 deals. Geografisch bekeken vonden de meeste afgeronde transacties plaats in Noord-Amerika (429), gevolgd door de Azië-Pacific regio (314), Europa (171) en de rest van de wereld (28). De beste resultaten kwamen van nationale fusies en overnames (7,6% boven de index), gevolgd door grensoverschrijdende transacties (6,8%), sectoroverschrijdende (5,8%) en sectorgebonden (5,4%) transacties. Vooral in de laatste twee weken van 2016 was er sprake van een recordaantal aan afgeronde transacties (72), vergeleken met slechts 48 deals voor dezelfde periode in 2015.

Op basis van de cijfers van 2016 en de huidige politiek-economische ontwikkelingen voorspelt Willis Towers Watson zich voor 2017 onder andere de nationale transactietrend zal gaan doorzetten. Voor dit jaar doet Langerak op basis van eerdere cijfers, de huidige politieke en economische ontwikkelingen en gesprekken met cliënten en collega's, vijf voorspellingen voor de fusie- en overname activiteit in de markt:

1) Nationale transacties voeren de boventoon

Zakelijke leiders gaan op zoek naar groei door middel van fusies en overnames in eigen land, mede aangewakkerd door de huidige economische en politieke factoren die de binnenlandse transacties stimuleren. Door Trump worden vooral Noord-Amerikaanse bedrijven gedwongen binnen de grenzen te investeren, in plaats van internationaal. In Europa speelt ook een periode van politieke onzekerheid met verkiezingen in Frankrijk, Duitsland en Nederland, de gevolgen van de Brexit en het Italiaanse referendum. Ook deze ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op het transactievolume. De dealmakers die echter op het juiste moment op de juiste plek zijn, worden ruimschoots beloond.

2) Kolossale, maar minder megadeals

In het huidige onzekere klimaat denken overnemende partijen langer na over grote overnames: ze (her)overwegen hun eigen competenties om de overnames tot een succesvol einde te brengen en er vervolgens bedrijfswaarde mee te creëren. Tegelijkertijd biedt de economische en politieke ambiguïteit kansen die overnemende partijen moeilijk kunnen weerstaan. 'Megadeals' van €10 miljard hadden lange tijd de aandacht in de economische pers, maar 2017 wordt het jaar waarin dergelijke transacties niet langer vermeldenswaardig zijn; een nieuwe categorie 'kolossale overnames', overnames van meer dan €100 miljard, doet zijn intrede, voorspelt Langerak.

Willis Towers Watson doet 5 voorspellingen voor M&A markt 2017--2

3) Meer waardecreatie door overnames en fusies

2017 wordt een jaar van bezinning. Door scherper toezicht van aandeelhouders zullen zakelijke leiders zich meer inspannen om grotere waarde te creëren uit activiteiten ná de transactie. Langerak geeft als voorbeeld het afstoten van activa die niet tot de kernactiviteiten behoren, of ondermaats presteren. Zodoende worden contanten gegenereerd waarmee toekomstige bedrijfsontwikkeling wordt gestimuleerd.

4) Fusies, overnames en grotere sociale verantwoordelijkheid (CSR)

Vanwege de populistische politieke bewegingen en de groeiende sociale onrust in ontwikkelingslanden, moeten ondernemingen die in 2017 uitbreiden naar overzeese gebieden in grotere mate verantwoording afleggen voor hun beloofde bijdrage aan lokale economieën. Het scheppen van banen, eerlijke arbeidsomstandigheden en mensenrechten staan hoger op de agenda’s. Vooral partijen die zoeken naar een mondiale uitbreiding op nieuwe markten worden geconfronteerd met verscherpte waakzaamheid van toezichthouders en politici.

5) Analyses verkorten onderhandelingstijd

Onderhandelaars zullen intensiever gebruik maken van gegevens om due diligence en voorziene integratieactiviteiten te ondersteunen. Dit leidt tot kortere onderhandelingstijden en waardecreatie, en versnelt de acceptatie van het gebruik van analyses in de toekomstige organisatie. Hierdoor kunnen bestuursleden de vastgestelde synergie sneller leveren.

“2017 wordt voor dealmakers een jaar van omslag in hun zoektocht naar kansen. Er zijn vele uitdagingen, zowel op politiek vlak als door de economisch onzekere situaties, maar er liggen even zoveel kansen voor professionals die zich bezighouden met fusies en overnames. Succesvolle ondernemingen kunnen kansen benutten en omzetten in resultaten”, besluit Langerak.

* Methodologie van het onderzoek: alleen afgeronde fusies en overnames met een waarde van minimaal $100 miljoen zijn meegenomen in de onderzoeksdata; ook zijn alleen deals meegenomen waarbij er sprake is van een meerderheidsbelang (>50% van de aandelen). 

Lees ook:
Europese fusies en overnames op stoom in derde kwartaal 2016.
Waarde van Nederlandse fusie- en overnamemarkt neemt fors af.
M&A adviseurs voorzien groei in mid-market deal activiteit.