Europese fusies en overnames op stoom in derde kwartaal 2016

06 oktober 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

In het afgelopen kwartaal is het aantal fusies en overnames in Europa in een stroomversnelling geraakt. Op de Noord-Amerikaanse markt – die verantwoordelijk is voor bijna 50% van het wereldwijde totaal – is het aantal transacties met 15% gedaald vergeleken met vorig jaar.

Elk kwartaal doet Willis Towers Watson, een internationaal adviesbureau, in samenwerking met de Cass Business School in Londen, onderzoek naar de belangrijkste ontwikkelingen in de fusie- en overnamemarkt. De analyse, getiteld ‘Quarterly Deal Performance Monitor’ (QDPM), kijkt ook naar het financiële rendement van transacties*. 

De studie toont aan dat ook dit kwartaal de overnemende partijen uitstekende financiële prestaties blijven behalen. Deze lijn zet zich inmiddels al vijftien kwartalen achtereenvolgend door. Zij presteerden 5,2 procentpunt (pp) boven de index, hoewel er een kleine daling is ten opzichte van de 5,8 pp van het vorige kwartaal. M&A markt Q3 2016

Een regionale uitsplitsing toont een aanzienlijke stijging in het volume van de transacties door overnemende partijen uit Europa (47 afgeronde transacties in Q3 van 2016 tegenover 35 in Q2 van 2016), Europese kopers presteerden ook 7,8 pp boven de regionale index. Daarmee zetten ze een reeks voort van zes opeenvolgende kwartalen waarin ze bovengemiddeld presteren. Daarentegen laat Noord-Amerika een aanzienlijke daling zien van het aantal transacties: 94 afgeronde transacties in het derde kwartaal, tegenover 118 in hetzelfde kwartaal in 2015. Dit contrasteert met het feit dat overnemende partijen in Noord-Amerika beter zijn gaan presteren dan het gemiddelde. In het tweede kwartaal van 2016 presenteerden zij nog 1,5 pp beter dan de index; in het derde kwartaal liep dit op tot 6,2 pp.

Gabe Langerak, M&A Leader West Europa bij Willis Towers Watson: “De relatief grote daling in de VS kan zijn veroorzaakt door de aanhoudende onzekerheid die de presidentsverkiezingen met zich meebrengen. Desondanks presteren overnemende partijen in de regio bovengemiddeld en lijkt het erop te wijzen dat degenen die de sprong wagen daarvoor worden beloond.” 

Acquire M&A Performance Q3 2016

Het aantal snelle deals (deals die in minder dan 70 dagen worden gesloten) is in het derde kwartaal aanzienlijk gestegen: van 36% in het tweede kwartaal van 2016 naar 45% nu. Er is een opmerkelijk verschil in de snelheid waarmee transacties in de diverse regio's worden afgerond. Bij ongeveer de helft van de deals in Noord-Amerika (60%) en Europa (47%) ligt minder dan 70 dagen tussen aankondiging en afronding, terwijl dat in Azië bij nog geen vijfde van de transacties (18%) het geval is. 

Megadeals

Volgens het onderzoek is er een kans dat 2016 het jaar wordt waarin het grootste aantal megadeals (met een waarde van meer dan $10 miljard) gesloten wordt sinds de monitor in 2008 van start ging. Dit kwartaal werden er vijf transacties afgerond, waarmee het totaal voor dit jaar op 22 komt en het aantal afgeronde megadeals in 2015 is geëvenaard. “Het aanhoudende momentum voor zeer grote megadeals, met een grote geografische basis, wijst op een aanhoudend vertrouwen in de mogelijkheden die transacties bieden om bedrijven te transformeren en te zorgen voor meerwaarde”, aldus Langerak. 

* Het rendement wordt bepaald door de procentuele verandering in aandelenkoers gemeten van zes maanden vóór de aankondigingsdatum tot het einde van het kwartaal.