Drie bureaus dragen bij aan Zaakgericht werken voor de Overheid

21 september 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd

Morgen vindt het congres ‘Zaakgericht werken voor de Overheid’ plaats. Primaire doelgroep van het congres vormen programma-, informatie- en projectmanagers en verschillende gemeentelijk leidinggevenden, die een programma vol presentaties, workshops en praktijkcases gepresenteerd krijgen. ICT dienstverlener Centric en adviesbureau MvR & Partners hebben zich net als in eerdere edities verbonden aan het evenement, beiden als Silver Partner. Niels van Gunst, consultant bij adviesbureau Möbius, licht tijdens het congres een praktijkopdracht bij gemeente Tholen uit.

Begin 2015 stond in het teken van de drie door de overheid ingevoerde decentralisaties: de overheveling van de begeleiding, ondersteuning en verzorging uit de AWBZ naar de ‘Wet maatschappelijke ondersteuning’ (Wmo); de uitvoering van de ‘Participatiewet’ voor WWB, voormalig Wajong en Wsw die inmiddels bij gemeenten ligt en die daarbij samenwerken met werkgevers, werknemers en regionale organisaties; en tenslotte de veranderingen binnen de Jeugdzorg, waarbij gemeenten nu verantwoordelijk zijn voor de provinciale jeugdzorg, de jeugdbescherming en –reclassering, de Jeugd GGZ en de zorg voor licht verstandelijk gehandicapte jeugd.

Door deze decentralisaties kwamen gemeenten voor nieuwe uitdagingen te staan. Veel gemeenten worstelden daarbij met krimpende budgetten en streefden de afgelopen periode naar het zo efficiënt mogelijk inrichten van hun processen. Om kosten te besparen kozen sommige gemeenten bijvoorbeeld om samen te werken met andere gemeenten in de regio (bijvoorbeeld door het aangaan van ambtelijke fusies). Bij het optimaliseren van hun bedrijfsvoering vormde digitalisering van dienstverlening voor veel gemeenten een van de focusgebieden, maar ook het zogenaamde ‘zaakgericht werken’ is de afgelopen jaren een steeds populairder thema geworden. Veel gemeenten kiezen voor die aanpak om hun dienstverlening te verbeteren of efficiënter, digitaal en ‘leaner’ te maken. Elke gemeente heeft andere doelstellingen en uitgangspunten om te starten met zaakgericht werken, waardoor het voor gemeenten soms lastig is om het concept op een juiste manier in te voeren.

1931 Congrescentrum

Om gemeenten inzicht te geven in de zaakgericht werken-aanpak verzorgt Heliview – een organisator van congressen, trainingen en vakbeurzen – morgen, op 22 september, voor alweer de vijfde keer het congres ‘Zaakgericht werken voor de Overheid’. Tijdens deze jubileumeditie van het evenement, dat wordt gehouden in Congrescentrum 1931 in ’s-Hertogenbosch, zal worden teruggeblikt op de afgelopen jaren waarin zaakgericht werken de dienstverlening van de overheid efficiënter en effectiever heeft gemaakt en dichter tot de burger heeft gebracht.

Aan de hand van praktijkcases en expertsessies krijgen bezoekers (de doelgroep bestaat onder andere uit managers Document Informatie Voorziening (DIV), programmamanagers, IT directeuren, project/beleidsmanagers, etc.) te zien in welke richting zaakgericht werken in Nederland zich ontwikkelt en welke vervolgstappen ze dienen te maken. Ook leren ze van collega’s uit de praktijk en krijgen ze praktische handvatten aangereikt om in te zetten in hun eigen organisatie. Belangrijke onderwerpen die ook dit jaar weer aan bod zullen komen zijn onder meer veranderprocessen, procesoptimalisatie, ketensamenwerkingen en informatiemanagement. Tijdens het jaarlijkse congres leert de bezoeker hoe zij de techniek, de processen, maar nog belangrijker, de mensen op de vloer tot één zaak kunnen krijgen.

Adviesbureaus

De afgelopen edities werd het evenement ondersteund door diverse adviesorganisaties* en ook dit jaar kan het evenement weer rekenen op de steun van onder meer IT consulting- en outsourcing dienstverlener Centric en adviesbureau MvR & Partners. Eerstgenoemde biedt een totaalpakket aan zaakgericht werken-dienstverlening aan, van het aanleveren van IT-oplossingen tot het begeleiden van klanten bij het benodigde verandertraject en het daaraan gerelateerde Lean werken. Laatstgenoemde heeft in zijn nog relatief korte bestaan al meerdere gemeenten begeleid bij het invoeren van zaakgericht werken. Beide organisaties hebben zich als Silver Partner aan het evenement verbonden.Centric, MvR & Partners en Möbius

Ook zal Niels van Gunst, management consultant bij Möbius – een adviesbureau gespecialiseerd in business consultancy – een inhoudelijke bijdrage leveren aan het congres. Hij zal ingaan op een praktijkopdracht voor de gemeente Tholen die kampte met een aantal uitdagingen bij het doorvoeren van zaakgericht werken binnen de organisatie. Van Gunst: “De uitdagingen zaten met name op het gebied van strategische verankering, hokjes/silo denken binnen afdelingen vermijden, onvoldoende zicht op het totale proces en het hoge aantal verschillende ICT applicaties in de organisatie.”

De management consultant zocht een manier om dit te doorbreken en zaakgericht werken écht te borgen in de organisatie. Van Gunst: “Door de implementatie van integraal procesdenken hebben we dit mogelijk gemaakt. Het resultaat is dat medewerkers beter samenwerken, de werkzaamheden prettiger ervaren, er efficiënter gewerkt wordt en zaakgericht werken strategisch is verankerd.”

* Overige partners van het congres zijn: Circle Software, Ground lion en Sdu (Gold Partners), Exxellence, greenvalley en Split-Vision (Silver Partners), BCT Enterprise Information Management, Becis, de Proces Specialisten, Decos, iWriter en Xential (Bronze Partners), KbenP (Kennispartner) en DocumentWereld (Mediapartner).