Politici en financieel adviseurs minst vertrouwde professionals

08 september 2016 Consultancy.nl 6 min. leestijd
Meer nieuws over

Financiële adviseurs zijn na politici de minst vertrouwde professionals van ons land. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van GfK naar het vertrouwen in beroepsgroepen. Ondanks de slechte reputatie van de beroepsgroep in ons land, zijn financieel adviseurs op de goede weg om het vertrouwen terug te winnen. In vergelijking tot twee jaar terug laten zij – in verhouding tot alle overige beroepsgroepen – de grootste relatieve stijging (+16%) in de vertrouwensscore zien.

Marktonderzoeksbureau GfK heeft onlangs een wereldwijd onderzoek om er achter te komen hoe burgers aankijken tegen verschillende beroepsgroepen. Hierbij werd onder meer speciale aandacht besteed aan het vertrouwen dat zij stellen in de professionals uit deze groepen. In meer dan 20 landen heeft GfK dertig verschillende beroepsgroepen* onderzocht waar burgers direct of indirect in aanraking mee kunnen komen. Het ging om beroepsgroepen binnen zowel het publieke als private domein met elk verschillende karakteristieken. Per beroepsgroep werd respondenten gevraagd in welke mate zij een beroepsgroep vertrouwen. Vanuit de antwoorden werden vervolgens vertrouwensscores samengesteld.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemiddelde vertrouwensscore over alle beroepsgroepen heen wereldwijd 70% is (zeventig procent van de mensen geeft aan de betreffende beroepsgroep ‘compleet’ of ‘in het algemeen’ te vertrouwen). Over de verschillende landen heen zijn wel duidelijke verschillen te zien. Beroepsgroepen in India (82%) en Indonesië (79%) krijgen het meeste vertrouwen van burgers, terwijl de beroepsgroepen in Latijns-Amerikaanse landen als Argentinië (56%) en Brazilië (55%) het minste vertrouwen genieten. Op een gedeelde vijfde plek in de ranglijst staat Nederland, met 69%.

Vertrouwen in beroepen

Gekeken naar welke beroepsgroepen het beste uit de bus komen, zijn het bij uitstek brandweerlieden die het meeste vertrouwen krijgen (90%). Brandweerlieden genieten in zestien landen een nummer 1 positie, gevolgd door verpleegsters en leraren, die elk een vertrouwensscore hebben van 89%. De beroepsgroep die het minste vertrouwen krijgt is die van politici, met een vertrouwensscore van slechts 30%.

Nederland

In Nederland is een soortgelijk beeld zichtbaar en staan opnieuw brandweerlieden bovenaan de lijst, met 96%, gevolgd door paramedici en verpleegsters (beiden 95%), blijkt uit de surveyresultaten. “Beroepsgroepen die actief zijn op de momenten waarop mensen hulp nodig hebben, worden logischerwijs relatief hoog vertrouwd”, aldus de onderzoekers.

Politici komen er in ons land het slechtst van af (net als wereldwijd), terwijl ook financieel adviseurs maar weinig vertrouwen genieten onder Nederlandse burgers met 37%. Een opvallend lage score, aangezien financieel adviseurs wereldwijd een vertrouwensscore van 51% krijgen.

Toch is het vertrouwen in financiële adviseurs in ons land aan het stijgen in vergelijking tot twee jaar geleden – de vertrouwensscore is gestegen van 32% naar 37%. In verhouding tot alle overige beroepsgroepen is het bovendien de grootste relatieve stijging, van 16%. “Initiatieven zoals het provisieverbod, beloningstransparantie en ‘klantbelang centraal’ lijken er voor te zorgen dat het vertrouwen van de consument langzaam weer terug wordt gewonnen. Bij de introductie van het provisieverbod vond een groot deel van de consumenten het nog onbegrijpelijk dat ze voor financieel advies moesten betalen, maar inmiddels beseffen steeds meer consumenten dat financieel advies meer is dan de verkoop van een financieel product”, concludeert Robin Hardeveld Kleuver, Industry Consultant Financial Services bij GfK en nauw betrokken bij het onderzoek.

Hij voert enkele redenen aan waarom het vertrouwen in financieel adviseurs toeneemt: “Consumenten zijn inmiddels eerder geneigd om te betalen voor advies van een onafhankelijk adviseur vergeleken met een adviseur van een bank. Hieruit blijkt dat financieel adviseurs steeds beter in staat zijn om van toegevoegde waarde te zijn en dat ook aan de consument over kunnen brengen.” Ook wijst hij op een onderzoek van Nibud, waaruit blijkt dat consumenten die de laatste twee jaar gebruik hebben gemaakt van een financieel adviseur veel positiever zijn over de werkwijze, dan consumenten die daar langer dan vijf jaar geleden zijn geweest. “Het belangrijkste verschil is dat toen het accent nog veel meer lag op het afsluiten van een product, terwijl de nadruk nu meer ligt op het aandragen van oplossingen voor problemen.” 

Financieel adviseurs

“De inspanningen die financieel adviseurs doen om het vertrouwen te verbeteren, lijken zich uit te betalen”, vervolgt Hardeveld Kleuver. Maar er is volgens hem nog genoeg ruimte voor verbetering: “Het kan nog veel beter. De beroepsgroep heeft eerder in Nederland al beduidend hoger gescoord; aan het begin van dit millennium had een ruime meerderheid (58%) van de Nederlanders vertrouwen in financieel adviseurs**.”

Kijkend naar het wereldwijde vertrouwen dat de burgers uit de 27 landen stellen in de beroepsgroep financieel adviseurs, scoren Nederlandse financieel adviseurs – met een vijftiende plek – gemiddeld. In Iran en India, respectievelijk #1 en #2, genieten financieel adviseurs hoge vertrouwensscores, van respectievelijk 77% en 76%, gevolgd door Zuid-Afrika op #3 (59%).

Hardeveld Kleuver besluit: “Dichterbij huis scoren bijvoorbeeld België en Zweden beter en blijven grote landen zoals Frankrijk (27%) en Duitsland (22%) op dit onderdeel ver achter op ons. De vertrouwensscore in Nederland ligt hoger dan het Europese gemiddelde (37% versus 33%) en kijkend naar de relatieve stijging dan staan Nederlandse financieel adviseurs zelfs op een vijfde plaats!"

* De volgende beroepen zijn onder de loep genomen: Acteurs, Advocaten, Ambachtslieden, Apothekers, Architecten, Boeren, Brandweerlieden, Burgemeesters, Dokters, Financieel adviseurs, ICT-ers, Journalisten, Leraren, Markt- opinieonderzoekers, Ondernemers, OV bestuurders, Paramedici, Piloten, Politici, Politieagenten, Priesters, Rechters, Reclamemakers, Retailers, Soldaten, Surveillanten, Taxi chauffeurs, Technische ingenieurs, TV presentatoren, Verpleegsters en Voetballers.

** Data afkomstig uit de AM Barometer 2002.