Recordwinst voor toeleveranciers van automotive industrie

23 augustus 2016 Consultancy.nl

Afgelopen jaar zijn de EBIT-marges in de wereldwijde markt voor automotive leveranciers gegroeid naar een gemiddelde van meer dan 7%. Vooral de bandenindustrie kende bovengemiddeld hoge marges. Hoewel de winstgevendheid is gestegen, presteren niet alle regio’s even goed – het zijn vooral Noord-Amerika en Europa die bovengemiddelde marges behalen.

In een recent onderzoeksrapport van consultancybureau Roland Berger en zakenbank Lazard, getiteld ‘Global Automotive Supplier Study 2016: Being prepared for uncertainties’, brengen de onderzoekers de wereldwijde markt voor toeleveranciers van de automotive industrie in kaart. Voorbeelden van deze toeleveranciers zijn fabrikanten en producenten van auto-onderdelen als banden, chassis, interieur en motorblokken. Het onderzoek toont een duidelijke voortzetting van het herstel dat in 2010 werd ingezet.

Light-vehicle-production-by-volume

Uit de analyse blijkt dat wereldwijd het aantal geproduceerde personenauto’s en lichte voertuigen de afgelopen jaren is gegroeid. Tussen 2011 en 2015 groeide het productievolume wereldwijd met gemiddeld 3,5%, en tussen 2014 en 2015 steeg de wereldwijde productie met 1%, naar 88,3 miljoen voertuigen. Regionaal zijn er echter grote verschillen zichtbaar: terwijl in Zuid-Amerika de productievolumes de afgelopen jaren met gemiddeld 8,3% zijn afgenomen, is in Noord-Amerika (NAFTA) en China de productie de afgelopen vijf jaar juist met meer dan 7% toegenomen. Europa presteerde de afgelopen vijf jaar gemiddeld een stuk minder sterk met een samengestelde groei (CAGR) van 1,8%, maar zag in 2015 een sterk herstel met een groei in het productievolume van 7%.

Key supplier performance indicators

Toeleveranciers hebben sinds de crisisjaren 2008 en 2009 hun groeicijfers flink weten te verbeteren. In 2010 werd er een groei van 21% ten opzichte van 2009 geboekt, waarmee de meeste verliezen uit dat jaar konden worden goedgemaakt. Sindsdien vertoonde de omzet een stabiele groei van gemiddeld rond de 7% per jaar (in de periode tussen 2011 en 2014). Vorig jaar bleek een relatief minder goed jaar, met een groei van 3% ten opzichte van 2014. De winstmarge steeg naar 7,4%, het hoogste percentage in de afgelopen tien jaar, terwijl eind vorig jaar ook de Return On Capital Employed (ROCE; rendement op de totaal ingezette middelen) een kleine stijging liet zien, naar 13,5%.

Key supplier performance by region 2007 vs 2015

Regionaal gezien blijken er verschillen tussen de hoogte van de marges te zitten. Zo is in Noord-Amerika de EBIT-marge aanzienlijk gestegen van 5,8% in 2007 naar 8,2% in 2015 – terwijl de omzet in die regio in diezelfde periode met slechts 0,9% per jaar is toegenomen. Aan de andere kant is in China de EBIT juist licht gedaald van 8% naar 7,4% ten opzichte van een jaarlijkse omzetstijging van 13,5% tussen 2007 en 2015. Europa zag zijn omzet met 4,6% groeien per jaar, maar wist zijn EBIT-marge te vergroten van 6,5% naar 8%. Alleen Korea en Japan blijven met hun marges onder het gemiddelde van 7,4% met respectievelijk 6,7% en 6,3% in 2015.

Key supplier performance indicators by product 2007 vs 2015

Kijkend naar de verschillende subsegmenten binnen de automotive branche blijkt op de productie van banden de meeste marge te zitten. In 2015 werd een EBIT-marge behaald van 11,2% op banden, terwijl dat in 2007 nog zo’n 6,3% was. Destijds werd de meeste marge behaald door motorfabrikanten met 8,2%, maar zij zijn de enige groep in het onderzoek, die gemiddeld genomen op hun marge hebben moeten inleveren – in 2015 behaalden zij een EBIT-marge van 6,9%. Tussen banden- en motorfabrikanten in staan de chassis-producenten met een marge van 7,7% ten opzichte van 5,7% in 2007. De minste marge werd in 2015 behaald op interieur, met 5,8%, hoewel dit wel meer is dan de 4,6% marge van voor de crisis.

Key performance indicators top vs bottom performers

Uit de analyse blijkt verder dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen slecht en goed presterende toeleveranciers. Terwijl de best presterende bedrijven hun omzet ten opzichte van 2007 ruim hebben verdubbeld, is bij de minst presterende toeleveranciers de omzet met slechts 5% gestegen. Ook wat marges betreft zijn de verschillen aanzienlijk. De top spelers zagen hun marges dalen naar 4,1% tijdens de crisis, om in 2012 een hoogte van 10,7% te bereiken. De spelers aan de onderkant van het spectrum kenden een dieptepunt in 2008 met een marge van -0,5%, om vervolgens tussen 2010 en 2014 een marge van gemiddeld 5,5% te behalen. In 2015 lagen de marges van de top en onderkant nog steeds 4% uit elkaar, met respectievelijk 10% en 6%.

Voor de komende jaren zijn de vooruitzichten onzeker, stellen de onderzoekers. “Doordat de winstgevendheid in 2015 recordhoogtes heeft bereikt, lijkt het op het eerste gezicht alsof de mondiale toeleveranciers van de automotive industrie er goed voor staan”, vertelt Felix Mogge, Partner bij Roland Berger. “Maar naast een dalende omzetgroei, zullen ook zij te maken gaan krijgen met groeiende markvolatiliteit over de hele wereld en krijgen zij in de nabije toekomst te maken met revolutionaire technologische veranderingen evenals nieuwe mobiliteitsconcepten”, waarschuwt hij.

Zo geven de onderzoekers in het rapport bijvoorbeeld aan dat zij verwachten dat de komende tien jaar de markt voor elektrische auto’s zal vertienvoudigen. Ook zal de komst van zelfrijdende auto’s zorgen voor nieuwe businessmodellen en een impuls leveren voor de markt voor auto-delen, die het concept van eigendom bij auto’s radicaal zal veranderen. Om deze technologische stappen bij te benen verwacht Mogge meer fusie- en overname-activiteit op de automotive toeleverancier markt.

Nieuws

Meer nieuws over