B&A, Welzin en MEE helpen Amersfoort met welzijnswerk

18 augustus 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Amersfoort heeft adviesbureau B&A en maatschappelijke organisaties Welzin en MEE de coördinerende rol gegund ten aanzien van de Sociale Basis Infrastructuur (SBI) in de gemeente. Deze nieuwe dienstverlening gaat vanaf 1 januari 2017 van start en zal al het welzijnswerk, sociale verbanden, contacten en ondersteuning in de stad gaan coördineren. 

De Sociale Basis Infrastructuur (SBI) is de verzameling van collectieve voorzieningen, diensten en netwerken die de basis vormen waarop mensen prettig kunnen samenleven en meedoen in de maatschappij. De ambitie van de gemeente Amersfoort is een sterke sociale basisinfrastructuur met laagdrempelige mogelijkheden voor (kwetsbare) burgers. Deze sociale infrastructuur bestaat onder andere uit familie, vrienden, buurtbewoners, mantelzorgers, vrijwilligers, verenigingen, sociaal werkers, scholen en sociale ondernemers. Een dergelijke hechte structuur is niet alleen gewenst voor een stad als Amersfoort, maar ook nodig om mogelijke problemen bij kwetsbare groepen te voorkomen of vroeg te signaleren.

Vanaf 1 januari 2017 zal – in het kader van de Sociale Basis Infrastructuur – voortaan één instelling in Amersfoort het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning in de stad gaan coördineren. Deze nieuwe coördinerende partij in Amersfoort is Indebuurt033 (oude werktitel: Combinatie #InDeBuurt). Indebuurt033 zal samen met inwoners, inwonersinitiatieven, welzijnspartners en andere betrokkenen een plan van aanpak per wijk en voor de stad als geheel gaan maken. Zij kijken naar wat nodig is voor ondersteuning in de wijk en in de stad. Het gaat dan bijvoorbeeld om Informatie en advies (waar kan een inwoner terecht met zijn vragen, hoe kan hij (zelf) helpen en wie kan hem helpen?), ontmoetingen (het contact met buurtgenoten, lotgenoten), en om ondersteuning en toerusting (mensen helpen om hun leven op orde te krijgen of houden, of bijvoorbeeld mantelzorg te kunnen blijven bieden).

B&A, Welzin en MEE helpen Amersfoort met welzijnswerk

Om te helpen bij de uitvoering van de nieuwe regeling en structuur heeft gemeente Amersfoort de hulp ingeschakeld van diverse externe partijen om een plan van aanpak te ontwikkelen. Die opdracht is na een zorgvuldige review van mogelijke partijen uiteindelijk gegund aan drie partijen: B&A, een onderzoeks- en adviesbureau uit Den Haag dat beleidsmakers adviseert bij de transformatie naar een nieuwe, slagvaardige overheid; Welzin, een maatschappelijke instelling uit Amersfoort en MEE, een coöperatieve vereniging die zich in heel Nederland maatschappelijk inzet voor cliëntondersteuning. “De afgelopen drie maanden hebben wij hard gewerkt om tot een passend plan van aanpak te komen en de gemeente Amersfoort hiermee te overtuigen. En met succes!”, aldus B&A in een reactie op het besluit.

Onder de naam Indebuurt033 gaan de partners vanaf 1 januari 2017 het welzijnswerk en alle sociale verbanden, contacten en ondersteuning in Amersfoort coördineren. Binnen de combinatie zal MEE vooral de onafhankelijke cliëntenondersteuning bieden. Welzin richt zich, samen met B&A, op het vernieuwen en herontwikkelen van diverse diensten. B&A neemt in het implementatieprogramma de rol van ontwikkelaar en innovator voor haar rekening. Het implementatieprogramma is inmiddels in gang gezet en bewoners zijn inmiddels op hoogte gesteld van de nieuwe regeling, die zowel bedoeld is voor inwonersinitiatieven als voor formele organisaties, die ondersteuning krijgen voor voorstellen en initiatieven die passen binnen het plan van aanpak van een wijk. “In Amersfoort zijn onder andere twee avondbijeenkomsten georganiseerd waarin wij het gezamenlijke plan presenteren aan bewoners en het wijknetwerk”, aldus B&A.

Voor meer informatie of om mee te praten over de mogelijkheid om projecten in te dienen voor Indebuurt033, kunnen geïnteresseerden op woensdag 31 augustus 2016 vanaf 19.00 uur terecht in de Witte Vlinder (Van Galenstraat 30). De gemeente organiseert dan een informatiebijeenkomst voor inwoners en de gemeenteraad.