PvdA fractievoorzitter in Maastricht is consultant van eigen advies

16 augustus 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd

Advocatenkantoor Capra is in opdracht van de gemeente Maastricht een integriteitsonderzoek gestart naar (en op eigen verzoek van) gemeenteraadslid en PvdA-fractievoorzitter Frans Bastiaens. Aanleiding hiervoor vormt onder meer een kritisch artikel in De Telegraaf, waarin tegenstanders suggereren dat er sprake zou zijn van belangenverstrengeling. Bastiaens is binnen de gemeente verantwoordelijk voor het lokale asielbeleid, maar is naast deze rol ook werkzaam als consultant in de asielbranche.

Frans Bastiaens werd in april 2010 aangesteld binnen de gemeenteraad van Maastricht en is namens de PvdA fractievoorzitter. Sinds datzelfde jaar is hij als onafhankelijk consultant actief en biedt hij als zzp’er adviesdiensten (strategie, beleid, etc.) aan non-profit organisaties, met een specialisatie in arbeids- & migratievraagstukken. Daarnaast is Bastiaens sinds 2000 Managing Director van de HIT Foundation (HIT staat voor ’Hersteld vertrouwen in de toekomst’), een stichting die zich toelegt op innovaties binnen het arbeids- en migratiedomein. In 2011, een jaar na zijn aanstelling binnen gemeente Maastricht, ontving de stichting €300.000 aan subsidie van de Europese Commissie en haalde al eerder subsidiegelden binnen voor migratievraagstukken. Eind vorig jaar diende Bastiaens in de gemeenteraad een motie in, waarin hij pleitte voor het opnemen van meer vluchtelingen. De motie werd aangenomen en er werden zo’n zeshonderd vluchtelingen opgevangen in twee nieuwe asielzoekerscentra.

Het was vooral deze motie die heeft geleid tot een golf van kritiek. Deze motie zou volgens tegenstanders namelijk niet stroken met de integriteitscode van de gemeente, die voorschrijft dat voorkomen moet worden dat persoonlijke belangen of belangen van groepen waar gemeentepolitici mee in contact staan, en de belangen van de gemeente door elkaar gaan lopen. In een recent artikel in De Telegraaf wordt gesuggereerd dat er sprake is van belangenverstrengeling. Arno Korsten, honorair hoogleraar bestuurskunde aan de Universiteit Maastricht, ziet een schijn van belangenverstrengeling. Hij stelt: “Zijn beroep (Frans Bastiaens, red.) en representativiteit hangen namelijk heel dicht tegen elkaar aan. De schijn van belangenverstrengeling is er, daar moet over worden gesproken.”

Gemeentehuis Maastricht

Diverse politieke partijen, waaronder de Partij Veilig Maastricht en de Liberale Partij Maastricht, hebben aangedrongen op een integriteitsonderzoek naar Bastiaens. Hoewel Burgemeester Annemarie Penn in eerste instantie geen reden zag om de integriteitscode te toetsen, heeft zij, mede op eigen verzoek van Bastiaens, een onderzoek in gang laten zetten, dat door advocatenkantoor Capra wordt uitgevoerd. De onderzoekers zullen een feitenonderzoek uitvoeren, Bastiaens interviewen en met andere partijen in gesprek gaan.

Geen belangenverstrengeling
Met het oog op de beschuldigingen van belangenverstrengeling aan zijn adres, is Bastiaens zich in elk geval van geen kwaad bewust. Hij geeft aan te begrijpen dat het lezen van het artikel in De Telegraaf over zijn persoon bij mensen vragen oproept, maar wijst wel iedere schijn van belangenverstrengeling resoluut van de hand. Zo geeft hij onder meer aan: “Het is goed dat over integriteit gesproken wordt, en ik heb hier vooraf ook over nagedacht. Ik heb de afgelopen jaren geen opdrachten uitgevoerd die zijn betaald door de gemeente Maastricht.”

Over zijn meerdere rollen (als raadslid, fractievoorzitter en vrijwilliger) vertelt hij: “Juist doordat ik ingevoerd ben in de materie ben ik als raadslid en fractievoorzitter woordvoerder op het onderwerp asiel in de gemeente Maastricht. Natuurlijk mag ik daarbij geen persoonlijk belang hebben en dat is ook niet aan de orde. Tijdens mijn raadsperiode heb ik geen zakelijke relatie met de gemeente Maastricht. Dat houd ik bewust zo. Er is dus geen sprake van belangenverstrengeling.”

Naar verwachting zal het integriteitsonderzoek naar Bastiaens voor het einde van het zomerreces zijn afgerond.