Wereldwijd vermogen van miljonairs stijgt naar $60 biljoen

01 augustus 2016 Consultancy.nl 5 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het vermogen van de rijkste mensen ter wereld – zij die meer dan $1 miljoen aan vermogen bezitten buiten hun vastgoed om – blijft groeien. Vorig jaar waren de meer dan 15,4 miljoen vermogende particulieren gezamenlijk goed voor een totaal vermogen van $58,7 biljoen. In 2006 bezaten zij nog samen $37,2 biljoen. Vooral in Azië groeit het aantal miljonairs hard – van 3,3 miljoen in 2010 naar 5,1 miljoen vorig jaar.

In de meest recente (20ste) editie van het ‘World Wealth Report’ van Capgemini, heeft het consultancybureau 5.200 high-net-worth-individuals (HNWI) uit 23 landen ondervraagd en desk research uitgevoerd om een samenhangend beeld te schetsen van het vermogen dat wereldwijd in handen is van ’s werelds rijkste mensen. Voor de analyse deelde Capgemini de HNWI’s/miljonairs op binnen drie verschillende categorieën: de ‘Millionaires Next Door’ (MND), die beschikken over een investeerbaar vermogen van tussen de $1 miljoen en $5 miljoen; de ‘Mid-tier Millionaires’, die tussen de $5 miljoen en $30 miljoen bezitten; en de ‘ultra-HNWl’ (UHNWI), met $30 miljoen of meer.

Global population of HWNI

Uit de bevindingen komt naar voren dat het wereldwijde aantal miljonairs in 2015 licht is toegenomen naar een totaal van 15,4 miljoen, ongeveer 4,9% meer dan in 2014. Uit data van voorgaande jaren blijkt dat de groei iets is afgezwakt ten opzichte van de periode voor 2014 – tussen 2010 en 2014 groeide het aantal HNWI’s gemiddeld met 7,7% per jaar.

De grootste groei in het aantal miljonairs is zichtbaar in de Azië-Pacific regio, waar er het afgelopen jaar 400.000 HNWI’s zijn bijgekomen (+9,4%) naar een totaal van 5,1 miljoen. Daarmee is Azië Noord-Amerika voor het eerst voorbijgestreefd. In de VS en Canada nam het aantal miljonairs in 2015 met 2% toe naar een totaal van 4,8 miljoen HNWI’s. Afrika en Latijns-Amerika zijn de enige twee regio’s waar het aantal HNWI’s krimp vertoonde, respectievelijk -1,8% en -2,2%. In Europa steeg in 2015 het aantal miljonairs met 4,8%, met een eindtotaal dat jaar van 4,2 miljoen.

HWNI-wealth-projection

Ook het totale vermogen dat in bezit is van de rijkste mensen ter wereld is de afgelopen jaren gestaag gegroeid. In 2006 bedroeg het wereldwijde vermogen van de HNWI’s nog $37,2 biljoen, waarvan $10,1 biljoen in Europa en $11,2 biljoen in Noord-Amerika. Miljonairs in Azië bezaten destijds een gezamenlijk vermogen van $8,4 biljoen. In 2015 kwam het totale vermogen van de miljonairs wereldwijd uit op $58,7 biljoen, een groei van 57,5% in minder dan tien jaar. De groei van de Aziatische economieën is duidelijk zichtbaar in het toegenomen vermogen van de toplaag van de bevolking, dat in 2015 maar liefst $17,4 biljoen bedroeg.

In de komende tien jaar zal de vermogensgroei van ’s werelds rijksten verder doorzetten, voorspellen de onderzoekers. Volgens de projectie van Capgemini zal het totale HNWI-vermogen in 2025 $108 biljoen bedragen, bijna een verdubbeling (+90,7%) ten opzichte van vorig jaar. Azië-Pacific zal de komende tien jaar de belangrijkste regio blijven voor de vermogende wereldbevolking, met een groei van het totale vermogen naar $42,1 biljoen. In Noord-Amerika zal het totale vermogen een stuk langzamer groeien, naar $25,7 biljoen, maar alsnog sneller dan de groei naar $19,9 biljoen in Europa. Van de opkomende regio’s groeit het vermogen in Latijns-Amerika het minst snel, met een voorspelde groei van 58,4% tussen 2015 en 2025.

De onderzoekers benadrukken echter dat de projecties gebaseerd zijn op historische trends. Gezien de aanzienlijke veranderingen die momenteel wereldwijd plaatsvinden, kunnen geen garanties worden gegeven voor de trends op de lange termijn. Politieke en economische tegenwind kunnen ervoor zorgen dat mensen met een modaal inkomen nauwelijks een bovengemiddeld inkomen kunnen bereiken. En dat zou de groei in het wereldwijde vermogen kunnen vertragen.  

Wealth bands

Uit het onderzoek blijkt dat binnen alle drie de groepen de groei van het aantal miljonairs het afgelopen jaar is afgezwakt. Lag de groei in ieder segment tussen 2010-2014 rond de 7,8%, zo daalde de groeipercentages tussen 2014 en 2015 naar tussen de 4,2% en 4,9% .

Kijkend naar de samengestelde vermogensgroei (CAGR) in bovenstaande perioden, dan valt op dat de ultrarijken er het afgelopen jaar naar verhouding minder goed op vooruit zijn gegaan dan de MTM en MND groepen. De samengestelde vermogensgroei voor de UHNWI groep zwakte af van 6,1% tussen 2010-2014 naar nog maar 2,5% tussen 2014-2015.

Anno 2015 hadden de UNHWI miljonairs in totaal 34,1% van het totale HNWI-vermogen in handen, tegenover respectievelijk 43,1% en 22,5% voor de MND en MTM miljonairs.

HNWI's Holding Investments

Het vermogen van ’s werelds rijkste mensen bevindt zich volgens het onderzoek van Capgemini niet altijd geheel binnen de grenzen van het thuisland van de miljonairs. Vooral HNWI’s uit Aziatische landen (67,8%) hebben vaak geld geïnvesteerd in het buitenland. Ook in Latijns-Amerika zijn investeringen in het buitenland in trek, met 60,3%, gevolgd door het Midden-Oosten en Afrika met 59,6%.

Japanners en Europeanen investeren gemiddeld het minst in het buitenland met respectievelijk 46,2% en 49,7%. Vooral specifieke investeringskansen in het buitenland, spreiding van het investeringsportfolio en zorgen om de economische en financiële marktrisico’s in het eigen land worden genoemd als belangrijke redenen om in het buitenland te investeren.