p2 en Platform31 verzorgen masterclass Verbindend Onderhandelen

03 augustus 2016 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel

Op 8 september organiseert p2 in samenwerking met Platform31 de mini-masterclass Verbindend Onderhandelen. Deelnemers verdiepen tijdens het programma hun kennis en vaardigheden in het ontwikkelen van initiatieven en verbinden van initiatiefnemers. Doelgroep van het evenement zijn professionals bij overheid, organisaties en ondernemingen die te maken hebben met complexe of vernieuwende samenwerkingsopgaven.

Professionals bevinden zich anno 2016 in een snel veranderende samenleving. In vrijwel iedere sector vindt een transitie plaats waarin zowel burgers als bedrijven in toenemende mate inzien dat het aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden essentieel is in het nieuwe normaal. Voor burgers is de participatiemaatschappij al langer een gegeven, maar ook bedrijven zetten steeds meer in op co-creatie, duurzame partnerships en de transitie naar een social enterprise. Bij deze transitie horen ook nieuwe manieren van werken, want nu de samenleving zo in verandering is, volstaan oude methodieken van management niet meer en zijn daarnaast nieuwe kennis, vaardigheden en stuurmanskunst vereist, zoals de manier waarop professionals met elkaar een onderhandelingsproces voeren.

Om professionals te helpen zich te bekwamen in de moderne onderhandelingsmethoden van vandaag organiseert p2, een bureau gespecialiseerd in project-, proces-, programma- en portfoliomanagement, komende september een ‘Verbindend Onderhandelen’ mini-masterclass. Deze moderne onderhandelingsaanpak is gebaseerd op de Mutual Gains Approach (MGA), ontwikkeld door Harvard University en het Massachusetts Institute of Technology in Boston (VS). In april van dit jaar* organiseerde p2 reeds een Basistraining Verbindend Onderhandelen en de aankomende mini-masterclass – op 8 september op het p2 kantoor in Rossum –  zal ingaan op de 4e en de 5e stap in het Verbindend Onderhandelen proces: ‘het Componeren van de overeenkomst’ en het ‘Duurzaam opvolgen’. Deze twee stappen zijn essentieel in het Verbindend Onderhandelen-proces om te kunnen komen tot “vitale, houdbare en duurzame resultaten”, legt Marja van Schie uit, de docent die de masterclass zal verzorgen, die mede georganiseerd wordt door Platform31**.

Masterclass Verbindend Onderhandelen

Doelgroep van de mini-masterclass zijn professionals bij de overheid, organisaties en ondernemingen die te maken hebben met complexe of vernieuwende samenwerkingsopgaven en instrumenten zoeken en vaardigheden willen ontwikkelen om samen te werken in nieuwe allianties. De deelnemers krijgen tijdens de dag handvaten aangereikt en kunnen zich laten inspireren door praktijkvoorbeelden en – personen. Zo zijn onder meer aanwezig Alexandra van Selm en Rob Weterings, beiden werkzaam bij de Sociaal Economische Raad (SER). Zij nemen de deelnemers mee in een praktijkcasus rondom de totstandkoming van het energieakkoord..

De deelnemers brengen onder meer een gebiedsbezoek aan een project en praten met de stakeholders over de inzet en de opbrengst van Verbindend Onderhandelen binnen de samenwerking. Daarbij zal een antwoord gegeven worden op de vraag: Hoe is de overeenkomst tot stand gekomen? Van Schie besluit: “Deze dag helpt deelnemers verder in hun professionele ontwikkeling en helpt hen hun kennis en vaardigheden in Verbindend Onderhandelen verder te ontwikkelen.”

* Komend jaar (september 2017) vindt de driedaagse masterclass Verbindend Onderhandelen plaats.
** Platform31 is een kennis- en netwerk-organisatie voor stedelijke en regionale ontwikkeling.