Iran biedt megakansen voor internationale auto-industrie

26 mei 2016 Consultancy.nl 8 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Het opheffen van een aantal internationale economische sancties gericht op Iran is goed nieuws voor internationale autofabrikanten die voertuigen willen verkopen aan de ruim 79 miljoen Iraanse inwoners, van wie bijna de helft graag een auto uit het buitenland zou aanschaffen. Om te kunnen profiteren van dit enorme potentieel moeten automotive spelers echter een duidelijke strategie en roadmap ontwikkelen, blijkt uit onderzoek.

De geschiedenis van Iran als land, gaat terug tot ongeveer 3.200 voor Christus, waarmee het West-Aziatische land de oudste natie ter wereld is. In 2013 was Iran voor zijn inkomsten voor 50%-60% afhankelijk van de export van olie en gas. De afgelopen jaren werd het land echter geweerd van de wereldwijde olie- en gasmarkt als gevolg van door de VN Veiligheidsraad opgelegde sancties voor het land, vanwege haar nucleaire programma en de angst voor de productie van kernwapens. Iran mocht door de economische sancties onder meer geen olie en gas verkopen op de wereldwijde markt.

In 2015 werden de sancties versoepeld als gevolg van een bereikt akkoord, waarin Iran had toegezegd zijn nucleaire activiteiten terug te schroeven. Begin 2016 bleek dat Iran zich aan de afgesproken voorwaarden had gehouden waarop vervolgens een groot deel van de sancties werd ingetrokken. Door het opnieuw vrijkomen van de Iraanse markt hebben veel wereldwijde bedrijven hun vizier op het land gericht om te profiteren van de grote kansen die in het verschiet liggen als zij hun producten aanbieden aan de meer dan 79 miljoen potentiële Iraanse klanten.

Iran

In een recent onderzoeksrapport, getiteld ‘Iran – A historic opportunity for automotive OEMs’, geeft Roland Berger inzicht in de kansen die het land te bieden heeft voor de internationale auto-industrie. Naast het openstellen van de markt keek het strategie consultancybureau ook naar een aantal andere economische, demografische en markttrends die naar verwachting invloed zullen hebben op de verkoop van voertuigen in Iran.

Economie van Iran

Als gekeken wordt naar de prestaties van de Iraanse economie van de afgelopen jaren, is het effect van de internationale sancties goed zichtbaar. De isolatie van het land zorgde voor een economische recessie van twee jaar, waarbij de BBP-groei in 2012 en 2013 negatief was – respectievelijk -7% en -3%. Tegelijkertijd werd het land getroffen door hoge inflatie van ruim 30%, met alle negatieve gevolgen van dien voor de Iraanse bevolking. Het opheffen van de sancties is goed nieuws voor de economie van het land, met in ieder geval tot aan 2017 een voorspelde groei van rond de 4% per jaar. De inflatie is gedaald tot ongeveer 17% en zal naar verwachting gelijk blijven tot er bijvoorbeeld goedkopere buitenlandse goederen op de markt worden geïntroduceerd. Volgens de onderzoekers zal de toename in economische activiteit, in combinatie met een afname van de inflatie, zorgen voor goede omstandigheden voor grote internationale bedrijven die de Iraanse markt willen betreden.

Bevolking van Iran

Naast de economische omstandigheden is ook het demografische profiel van Iran aan het veranderen. Sinds de revolutie in 1979 is het aantal inwoners in Iran snel gegroeid, Tot aan 1990 groeide de populatie gemiddeld met zo’n 3,7% per jaar, waarna dit afzwakte tot gemiddeld 1,4%. Sinds de jaren ’80 groeide de populatie van 39 miljoen (1980) naar zo’n 79 miljoen (2016).

Meer dan de helft van de bevolking is daardoor onder de 30 jaar, maar hier komt de komende jaren verandering in. Voor de komende dertig jaar wordt namelijk een vertraging van de populatiegroei verwacht tot slechts 0,4% per jaar. En aangezien er minder kinderen zullen bijkomen en de huidige bevolking zal verouderen, zal een steeds groter gedeelte van de bevolking in de middelbare leeftijdscategorie gaan vallen. En juist die categorie zal in de toekomst de grootste doelgroep gaan vormen voor autofabrikanten.

Iraanse autoindustrie

Uit het onderzoek komt naar voren dat een groot deel van de Iraanse bevolking de voorkeur geeft aan producten van buitenlandse bedrijven, voor zover beschikbaar. 66% geeft aan buitenlandse producten te verkiezen vanwege de superieure kwaliteit, 9% vindt het design beter en 9% wil meer keuze in producten. 87% schrijft hoge kwaliteit toe aan Duitse producten, gevolgd door Amerikaanse producten met 85% en 80% voor producten van Japanse makelij. Bijna de helft (49%) van de bevolking is geïnteresseerd in een auto of motor van een buitenlands merk, 40% wil persoonlijke elektronica uit het buitenland kopen en 38% is geïnteresseerd in het aanschaffen van buitenlandse computers.

Iraanse automarkt

Iraanse automotive markt
Na het schetsen van de economische en demografische omstandigheden in Iran, evenals de voorkeur van de bevolking voor buitenlandse producten, zoomden de onderzoekers vervolgens in op de automotive markt van het land. De Iraanse markt voor personenauto’s is volgens hen de laatste jaren erg wisselvallig. Sinds 2011 is het aantal verkopen sterk gedaald van 1,5 miljoen naar 0,7 miljoen in 2013 – een daling van maar liefst 53%. De markt heeft zich de afgelopen twee jaar nauwelijks hersteld, met een gemiddeld aantal verkopen van 0,9 miljoen. Voor de komende vijf jaar wordt er echter een sterke groei voorspeld, -zo’n 16% per jaar. Tegen 2020 zullen de totale jaarlijkse verkopen naar schatting uitkomen op tussen de 1,4 miljoen tot 1,8 miljoen auto’s.

 passenger car sales in Iran by segment

De Iraanse middenklasse is de afgelopen decennia aanzienlijk gegroeid, tot zo’n 30% van de bevolking. Deze bevolkingsgroep is de belangrijkste doelgroep voor de internationale premium automotive spelers. De combinatie van een voorkeur voor geïmporteerde voertuigen en het vermogen om een luxere personenauto aan te schaffen, zal er volgens de onderzoekers voor zorgen dat het premium segment tot 2020 in een best case scenario met zo’n 66% per jaar zal groeien. Het absolute verkoopaantal neemt in dit scenario toe van 7.000 in 2015 naar 90.000 premium auto’s in 2020. Maar ook in het basisscenario vertoont de markt een sterke groei, naar 50.000 luxere wagens in 2020.

Philip Grosse Kleimann, Partner bij Roland Berger en medeauteur van het onderzoek, stelt dat nu het moment is voor wereldwijde automotive spelers om hun stempel te drukken op de Iraanse markt. Hij spreekt van een “historische kans”. Maar ondanks het gunstige marktprofiel, zijn er ook een aantal factoren waar de grote fabrikanten rekening mee moeten houden wanneer zij hun auto’s op de Iraanse markt willen verkopen. “Economisch succes in Iran is niet vanzelfsprekend”, vertelt Grosse Kleimann. “De nasleep van de isolatie drukt nog steeds zijn stempel op het overheidsbudget, terwijl de huidige lage olieprijs de inkomsten van het land vermindert. Tegelijkertijd heeft Iran een extreem ingewikkeld belastingsysteem met een hoge mate van overheidsregulering. Bovendien krijgen westerse bedrijven te maken met een 5.000 jaar oude cultuur die buiten Iran grotendeels onbekend is.”

Nine recommendations

Om met succes de kansen op de Iraanse markt te kunnen benutten zullen buitenlandse bedrijven grondig hun huiswerk moeten doen. De nodige voorbereidingen moeten worden getroffen, waaronder het bekend worden met de complexe gebruiken, belastingwetten en nieuwe emissieregels. Bovendien moeten fabrikanten kiezen tussen lokale productielijnen of import en moeten zij beslissen op welke manier zij willen gaan samenwerken met lokale spelers. Kennis van de concurrenten op de markt en de lokale klantbehoeften zijn cruciaal. Tot slot zal het succes van bedrijven op de Iraanse markt afhangen van hun vermogen om relaties aan te gaan met lokale instellingen en autoriteiten.