B&A licht SlowCare door in opdracht van Provincie Noord-Brabant

26 mei 2016 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel

Adviesbureau B&A heeft onlangs in opdracht van de Provincie Noord-Brabant een financieel haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd bij SlowCare, een kleinschalig woonzorginitiatief dat zorg biedt voor meervoudig gehandicapte mensen. Uit het onderzoek blijkt dat het SlowCare-concept voorziet in een behoefte en dat de markt voor het nieuwe concept groot genoeg is. De onderzoekers zien dan ook voldoende kansen voor het realiseren van meer SlowCare-woonvoorzieningen.

Nederland telt 9.639 kinderen met een meervoudige handicap die specialistische zorg nodig hebben. Om deze zorg te kunnen bieden werd in Oss de stichting SlowCare opgericht, door ouders die zelf een ernstig meervoudig beperkt kind hebben en die graag met inhoudelijk deskundigen en verzorgers een warm en veilig thuis willen creëren voor meervoudig gehandicapte mensen. SlowCare biedt kleinschalige, duurzaam gebouwde woonvoorzieningen met dagbesteding op maat binnen een helende omgeving (healing environment). De woonvoorziening bestaat uit drie geschakelde woningen voor elk acht bewoners. Daarnaast biedt het een dagbestedingsruimte voor 32 personen. De opening van de eerste woonvoorziening staat gepland medio 2016 op de locatie de Elzeneind in Oss

De stichting SlowCare heeft de ambitie om vanuit een coöperatieve samenwerking, binnen tien jaar een landelijk dekkend netwerk van SlowCare woonvoorzieningen te realiseren. Om investeerders te vinden voor hun groeiplannen deed de Stichting een beroep op de Provincie Noord-Brabant. Deze is voorstander van ondernemende burgers en stimuleert zorgconcepten. Om het mogelijke potentieel van het SlowCare concept in kaart te brengen, schakelde de Provincie Noord-Brabant onlangs B&A in om een financieel haalbaarheidsonderzoek naar SlowCare te laten verrichten. Het adviesbureau is gespecialiseerd in het sociaal domein en actief binnen onder meer gebieden als Wmo, zorg, arbeidsmarkt en jeugd. Het onderzoek werd onlangs gepresenteerd aan de Provincie en SlowCare en bood inzicht in de financiële haalbaarheid, het potentiele bereik en de acties die nodig zijn om het zorgconcept succesvol te kunnen uitrollen.

SlowCareUit het onderzoek van B&A blijkt onder meer dat het SlowCare-concept voorziet in een marktbehoefte en dat bovendien de markt groot genoeg is, met in totaal 1.472 personen met een ernstig meervoudige beperking in Noord-Brabant en 9.639 in heel Nederland. Bovendien zien de onderzoekers onder meer een toename in Nederland van nieuwe soortgelijke kleinschalige woonzorginitiatieven van ouders, waarmee het bureau voldoende kansen ziet voor het realiseren van meer SlowCare voorzieningen in de toekomst.

Volgens B&A biedt het SlowCare concept ten opzichte van andere ouderinitiatieven voor gemeenten een belangrijke meerwaarde. “Het is een professioneel concept met een bewezen aanpak. De eerste SlowCare-vestiging in Oss is inmiddels gestart met dagbesteding. Het is wel belangrijk dat het een ouderinitiatief blijft en zich niet ontwikkelt tot regulier zorgaanbod”, concluderen de onderzoekers. In hun eindrapport adviseren de onderzoekers het bestuur van SlowCare daarom om het eigenaarschap van de woonvoorziening bij de ouders te laten en de organisatie te positioneren als een kennisnetwerk waarvan ouders met soortgelijke plannen gebruik kunnen maken.
 
Kijkend naar de financiering van de uitbreidingsplannen voorzien de onderzoekers over de hele linie geen grote drempels: “Waar het gaat om financiën, heeft de evaluatie uitgewezen dat voor de uitvoering van het concept in Oss voldoende middelen beschikbaar zijn. De contributie van de ouders vormt een onderdeel van de financiering en maakt de exploitatiebegroting sluitend.” Wel wijzen de onderzoekers op enkele uitdagingen, waaronder op het vlak van de voorfinanciering, organisatie en uitvoering van de verdere uitrol. “Als grootste uitdaging zien wij de voorfinanciering die nodig is voor bouwkundige aanpassingen aan dit soort zorgvoorzieningen. Wil SlowCare interessant zijn voor ouders, dan dient de organisatie investeerders aan zich te binden op grond van een acceptabel rendement”, aldus B&A.

Ook de geplande uitrol van vijf vestigingen vormt volgens de eindevaluatie een “grote uitdaging”. “
De haalbaarheid hangt af van het moment waarop de voorfinanciering zich aandient. Daarnaast zijn de eerste ervaringen met de vestiging in Oss van groot belang. Ook is een pool van experts nodig voor de uitvoering van het concept. Het gaat hierbij om bestuurlijke kennis, mankracht voor de bouw van de voorzieningen en specialistische zorgverleners”, aldus de onderzoekers.

Tot slot adviseert B&A het bestuur van SlowCare om de organisatie verder in te vullen met de juiste mensen en zowel het dienstenaanbod als het verdienmodel goed uit te werken. Een van de initiatiefnemers heeft zich inmiddels vrijgemaakt om zich volledig te richten op SlowCare. Hierdoor kan een aantal zaken versneld in gang worden gezet.