Herman Koning, Director Business Solutions bij Hay Group

03 november 2010 Consultancy.nl

Kunt u ons een korte samenvatting geven van uw achtergrond?
Ik ben geschoold als een Rotterdamse bedrijfseconoom en startte mijn loopbaan in 1988 bij Hay Group als destijds business analist. Na 7 jaar consulting heb ik toen de overstap gemaakt naar financieel management als concerncontroller bij NS Groep en daarna als financieel directeur voor Brunel International. In 2001 ben ik gaan werken voor Hunter Douglas Europa, heel even nog als financial en al heel snel als lid van de directie Europa, eindverantwoordelijk voor de divisie Architectural Products. Medio 2008 ben ik terug gekomen op het oude nest als lid van de directie van Hay Group Nederland en als lid van het Global Business Solutions Team (werkend vanuit Singapore).

U bent uw carrière gestart in consultancy en heeft na 7 jaar de overstap gemaakt naar het bedrijfsleven om vervolgens in 2008 weer terug te keren in consultancy. Welke meerwaarde heeft deze ‘volgorde’ u opgeleverd bij het adviseren van klanten?
Laat ik voorop stellen dat een carrière start in consultancy in 1988 een hoge zeldzaamheid was voor afstudeerders in vergelijking tot nu. Maar ik geloof dat adviseurs aan management ook een tijd zelf in de business hebben moeten zitten om echt te begrijpen hoe het is om verantwoordelijk te zijn en aan het stuur te zitten. De meerwaarde van consultants om vraagstukken te benoemen, te ordenen en om te zetten in praktisch haalbare prestatieverbetering gaat mijns inziens een stuk beter met ervaring in de lijn. Het risico voor veel adviseurs is zich te verliezen in hun eigen vak, althans dat is mijn beeld.

Wat heeft u ertoe bewogen om uiteindelijk weer terug te keren op, zoals u het noemt, “het oude nest”?
Het potentieel bij Hay Group is groot en daarmee de business uitdaging. Daarnaast houd ik er gewoon van om aan problemen te werken en deze om te zetten in concrete oplossingen voor klanten. Niets is zo leuk om ondernemers en managers te helpen hun business performance te verbeteren. Een soort ondernemend investeren met kennisoverdracht,  prachtig toch? Verder moet je niet vergeten dat het zijn van consultant voor een global firm als Hay Group je zo’n geweldige toegang geeft tot ‘state of the art’ kennis en inzichten. Je vermogen om te ontwikkelen is in een consultancy-omgeving in het algemeen groot. Daar moet je van houden, ik doe dat.

Hay Group is een wereldwijd organisatieadviesbureau dat strategie vertaalt naar praktijk en organisaties helpt beter te werken. Wat maakt Hay Group bijzonder?
Hay Group is voor mij een unieke firma. Ondernemend, niet te klein maar ook niet te groot, lange termijn georiënteerd, partner owned structuur en het allerbelangrijkst voor mij een consulting firm die strategie, organisatie en human capital vraagstukken echt integraal benadert. En vergeet niet dat ik de Hay Group klanten, solutions, ways of working en cultuur al goed kende. Hoewel er natuurlijk in 15 jaar ook veel verandert.

Hay Group heeft een lange historie die circa 60 jaar teruggaat. Hoe is het bedrijf er al die tijd in geslaagd zich succesvol te onderscheiden van haar concurrenten in de adviesbranche en in het bijzonder de HR consulting?
Hay Group is vanaf het begin onafhankelijk geweest en gebleven en dat is een belangrijke asset voor stabiele groei en ontwikkeling gebleken. De firma heeft nooit tijden gekend van extreme groei of dips, steady as she goes. Hier en daar heeft het zelfs de typische kenmerken van een familiebedrijf waar heel goed op de klanten, het tafelzilver en de medewerkers wordt gelet. Onze cultuur in consulting is altijd geweest om de ontastbare elementen van organisatie en mens vraagstukken juist heel concreet en tastbaar te maken vanuit de businessdoelen. Continu investeren in research gecombineerd met gezond en nuchter lokaal ondernemerschap, de klanten altijd op de eerste plaats hebben en het bieden van een zeer grote ruimte voor de medewerkers om zich te ontwikkelen maken ons wel vrij uniek, geloof ik. In ieder geval werken onze klanten graag langjarig met ons, dat is het beste bewijs hiervoor.

Hay Group is bedenker en eigenaar van de meest gebruikte methode voor functiewaardering ter wereld. Ruim 8.000 internationale organisaties gebruiken deze ’Hay-methode’. Wat maakt deze Hay-methode zo bijzonder?
Het aantal bedrijven dat graag hun organisatie verheldert en zelfs verklaart en helpt ontwikkelen en inrichten met onze diagnose instrumenten en dus ook ‘de Hay methode’ is enorm, die 8000 kan je rustig een 0 aan toevoegen. Het geheim zit hem erin dat de ‘Hay methode’ geen single purpose instrument is: het is de taal van en voor management waardoor HR ook een geweldige verbinding kan maken met de taal van de lijn. Vaak in de praktijk helemaal niet zo voor de hand liggend. Deze elementen in combinatie met het door ons heel strak wereldwijd sturen op de wijze waarop onze consultants de Hay methode gebruiken, (als organisatie diagnose-instrument om je business performance te verhogen, functie rangordening is een belangrijk, maar lang niet het enige dat je bereikt) maakt ons inderdaad heel sterk hierin. Ik geloof heilig in vaste waarden in de business, de flexibiliteit zit doorgaans niet aan de buitenkant maar aan de binnenkant. De Hay methode is in die zin tijdloos als je de juiste mensen er maar mee laat consulten.

Hay Group helpt organisaties beter te werken. Dat betekent volgens jullie; mensen, vaardigheden en functies op één lijn brengen. Daarbij helpen jullie met de beoordeling, selectie en ontwikkeling van managers en bestuurders. Is dit ook de wijze waarop Hay Group haar eigen adviseurs helpt om beter te werken? Zo ja, heeft u een voorbeeld? 
Onze opvatting over de prestaties van human capital gaan wat verder. Wij geloven en weten (door onderzoek) dat prestaties van mensen in organisaties het meest beïnvloed worden door een mix van zaken als: de mate van engagement/enablement* juiste m/v op juiste plaats* beloning* bedrijfscultuur (lees managementstijl).

Ook binnen onze firma werken we inderdaad langs deze assen om onze eigen mensen iedere dag weer een topprestatie te laten leveren. Ook voor ons als directie is dat iedere keer weer leren en het beter doen. Wij sturen heel sterk op juiste m/v op de juiste plaats uiteraard  in projecten voor onze klanten, maar ook binnen onze eigen organisatie. Hiervoor halen we alles uit de kast maar in goede balans met die andere elementen. We stelden bijvoorbeeld vast dat onze mensen het extreem belangrijk vonden dat Hay Group zich als ‘good corporate citizen’ gedroeg en dan vooral lokaal. Dat heeft zich vertaald in verschillende initiatieven zowel in de regio door onze mensen als de deelname van onze consultants aan diverse ‘goede doelen’ acties, uiteraard gefaciliteerd door de firma.

U bent momenteel director business development. Welke ambities streeft u na?
Hay Group heeft een enorm mooi potentieel. Vanouds gedragen we ons altijd een tikje bescheiden en dat siert ons. Anderzijds werken onze klanten erg graag met ons en waarderen ons steevast hoog. Langjarige relaties zijn de regel. De businessvraagstukken van onze klanten zijn nooit te isoleren tot een specifiek functioneel terrein. Daar ligt dan ook onze kans en ambitie om de organisatie en HR vraagstukken goed te duiden en dus vanuit de businessrelevantie. Zodra je dat doet zal de klant je vragen mee te denken en te werken aan de oplossingen voor die business thema’s. Op zo’n moment is het meer de kunst je weten te beperken dan te kunnen groeien.

Tot slot, management consulting staat bekend om het harde werken. Met welke activiteiten laadt u ‘s avonds of in het weekend de accu weer op?
Goede vraag zeg: ik moet toegeven daar niet altijd zo goed in te zijn. Voor mij is het doorbrengen van tijd in de buitenlucht erg belangrijk, het liefst met het gezin. We gaan graag naar Friesland om te zeilen en ik ga zelf ook graag een potje zwemmen, hardlopen of over een berg fietsen. En lekker eten doe ik ook graag!

Nieuws

Meer nieuws over