Den Haag en Diemen schakelen hulp in van B&A

02 maart 2016 Consultancy.nl

B&A, een adviesbureau met een focus op de publieke sector, heeft recent twee nieuwe opdrachten in de wacht gesleept. Voor gemeente Diemen gaat het de responsiviteit van het gemeentelijk apparaat in kaart brengen, terwijl het in opdracht van gemeente Den Haag de administratieve taken van wijkverpleegkundigen onder de loep gaat nemen.

Met ongeveer 150 medewerkers is B&A een van de grootste dienstverleners in ons land in het sociaal domein. Het bureau ondersteunt overheidsinstellingen en gemeenten met advies, onderzoek en uitvoeringsvraagstukken op het gebied van onder meer Wmo, werk, zorg en jeugd.

In de afgelopen maanden heeft B&A diverse nieuwe opdrachten binnengehaald, waaronder twee klussen bij gemeente Den Haag en gemeente Diemen. Bij laatstgenoemde gemeente heeft het bureau, naar aanleiding van een raadsmotie, de vraag gekregen om met een quick-scan de responsiviteit van het gemeentelijk apparaat in kaart te brengen. De gemeentelijke organisatie wordt in haar functioneren beoordeeld op een breed scala aan criteria, die uiteindelijk terug te voeren zijn op de kernwaarden van goed openbaar bestuur: doelmatigheid en doeltreffendheid, rechtmatigheid en integriteit, maar ook responsiviteit.

De scan wordt uitgevoerd door middel van een tiental werksessies met verschillende beleidsteams aan de hand van voorbeeldcases. Doel van de sessies is precies te achterhalen aan welke wetten, beleidsregels en protocollen ambtenaren zich houden in hun interactie met inwoners, welke belemmeringen zij hierbij tegenkomen en op welke wijze de gemeente in de dagelijkse en meer formele contacten met burgers de responsiviteit kunnen verbeteren. Bijzonder onderdeel van het project is de ‘razende reporter’-dag waarin ambtenaren op straat het gesprek aangaan met inwoners, bezoekers en ondernemers. De resultaten van de quick-scan worden volgende maand naar buiten gebracht.

Den Haag
Gemeente Den Haag heeft B&A opdracht gegeven de administratieve taken van wijkverpleegkundigen in de wijkteams te onderzoeken. Belangrijk onderdeel is het inzichtelijk maken van welke onderdelen van het werk in de wijkteams door wijkverpleegkundigen en andere teamleden als administratief worden gezien. De resultaten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2016 verwacht.

Nieuws