Atos en Ordina winnen IT aanbesteding bij Kadaster

21 januari 2016 Consultancy.nl 2 min. leestijd
Profielen
Meer nieuws over

In het kader van een grote Europese aanbesteding zijn onlangs Atos en Ordina samen met nog vier ICT dienstverleners uitgekozen om de komende vier jaar het Kadaster te ondersteunen met dienstverlening op het gebied van applicatiediensten, geografische informatie en de inhuur van externe ICT professionals. Over de mogelijke waarde van de nieuwe IT raamovereenkomst met de zes partijen is geen verdere informatie vrijgegeven.

Het Kadaster registreert en verstrekt gegevens over vastgoed en geografische informatie in Nederland en de daarbij behorende rechten, zoals eigendom en hypotheek. Het kadaster heeft de taak om precies in kaart te brengen wie welke rechten heeft en dat geografische data in ons land goed te achterhalen valt. De afgelopen jaren gaf het Kadaster jaarlijks meer dan €10 miljoen uit voor de externe inhuur van ICT diensten. In 2013 bedroegen de kosten voor externe ICT nog €11,3 miljoen, in 2014 stegen de kosten naar zo’n €14 miljoen.
Onlangs schreef het Kadaster een Europese aanbesteding uit, waarin het partijen zocht die de komende vier jaar kunnen ondersteunen op drie gebieden. Het eerste algemene perceel waarop mogelijke ICT specialisten zich konden inschrijven betreft het outsourcen van dienstverlening en het inschakelen van externe werknemers voor het onderhoud, beheer en vernieuwen van verschillende applicatiegebieden (waaronder SAP, Java en .NET). Een tweede perceel heeft betrekking op dezelfde dienstverlening maar dan gericht op geografische applicaties, zoals geo-applicaties op basis van .Net en Java of applicaties zoals Oracle Spatial en Arcgis. Een derde perceel tenslotte richt zich op het via brokers inschakelen van externe ICT-professionals.

Na een uitgebreid aanbestedingsproces zijn uiteindelijk zes ICT dienstverleners geselecteerd waarmee voor de volgende vier jaar (het contract is eind 2015 officieel ingegaan) een overeenkomst is aangegaan. Het gaat om Atos, Ordina, Vicrea, Headfirst, Geodan en OV Software. Atos en Ordina zijn beiden voor het eerste perceel geselecteerd (samen met OV Software), waarbij Atos ook voor geo-applicaties (2de perceel) is ingeschakeld – samen met Vicrea en Geodan. Headfirst is voor het laatste perceel verkozen door het Kadaster.
Eind vorig jaar wisten Atos en Ordina ook een andere grote ICT aanbesteding binnen te slepen. De komende vier jaar zullen zij – samen met Capgemini, Sogeti en CGI – ondersteuning bieden aan het Ministerie van Economische Zaken bij applicatieontwikkeling. De totale waarde van de te verdelen orders wordt geschat op zo’n €16 miljoen.