Ministerie van VenJ gunt Veiligheidsmonitor aan I&O Research

15 januari 2016 Consultancy.nl

Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft I&O Research ingehuurd om de ‘Veiligheidsmonitor 2016 - 2019’ uit te voeren. Het onderzoeksbureau uit Amsterdam werd na een Europese aanbestedingsprocedure geselecteerd als de beste leverancier voor de opdracht.

De Veiligheidsmonitor is een instrument om (on-)veiligheidsbeleving te meten onder de Nederlandse bevolking. Hiervoor wordt een vragenlijst onder burgers uitgezet met diverse onderwerpen zoals slachtofferschap, veiligheidsbeleving, leefbaarheid en het functioneren van de politie. Het onderzoek wordt online en schriftelijk uitgevoerd, aangevuld met een telefonische motivatieronde en bevat jaarlijks minimaal 50.000 waarnemingen. Het aantal respondenten is hiermee volgens het Ministerie van Veiligheid en Justitie ruimvoldoende om “betrouwbare uitspraken” te doen voor politie-eenheden, basisteams en de 70.000+ gemeenten.

De afgelopen vier jaar werd de Veiligheidsmonitor door I&O Research uitgevoerd. Naar tevredenheid, want het advies- en onderzoeksbureau is na een Europese aanbestedingsprocedure wederom door het ministerie verkozen als de voorkeursleverancier voor het project. “De opdracht sluit goed aan bij onze ervaring met grootschalige dataverzameling tegen hoge kwaliteitseisen en inhoudelijke expertise op het gebied van veiligheid en lokaal veiligheidsbeleid. Onderzoekstechnisch zijn wij uitstekend ingespeeld op dit project met geavanceerde scanapparatuur voor het verwerken van de schriftelijke respons en een interviewunit met ervaren interviewers,” aldus Gerben Huijgen, directeur van I&O Research.

De Veiligheidsmonitor wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat de steekproeftrekking verzorgt, een deel van het veldwerk van de landelijke meting uitvoert, de data bewerkt en hierover een landelijke publicatie samenstelt. I&O Research verzorgt het overige deel van het veldwerk van de landelijke meting en voert het veldwerk voor deelnemende gemeenten uit. Ook adviseert het bureau uit Amsterdam gemeenten over steekproefomvang, gemeentespecifieke vragen en verzorgt I&O Research voor deelnemers maatwerkrapportages.

De voorbereidingen van de komende meting worden binnenkort opgestart. Het veldwerk vindt in het najaar plaats. De resultaten worden rond 1 maart 2017 bekendgemaakt.

Nieuws