Persoonsgebonden budget (pgb) chaos kost 31 miljoen

15 december 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

De ‘chaos’ die is ontstaan rond de uitbetaling van het persoonsgebonden budget (pgb) heeft de Nederlande gemeenten tussen de €22 en €31,5 miljoen gekost. Dat blijkt uit onderzoek van externe adviesbureaus APE Public Economics en JE Consultancy. Inmiddels gebeurt 95% van de uitbetalingen op tijd. Martin van Rijn, staatssecretaris van VWS, heeft in een brief aan de tweede kamer laten weten te streven naar een redelijke compensatie voor de extra kosten van de gemeenten.

Vanaf 1 januari 2015 worden persoonsgebonden budgetten (pgb’s) in het kader van de Wmo, de Jeugdwet en de Wlz niet langer uitbetaald door gemeenten, zorgkantoren en verzekeraars (de pgb-verstrekkers), maar door de Sociale Verzekeringsbank. Met het pgb worden mensen in staat gesteld om zelf hun benodigde zorg te regelen. Bij de overgang kwamen echter verschillende procesmatige en administratieve problemen aan het licht en dit zorgde ervoor dat er niet altijd tijdig kon worden uitbetaald. Om deze problemen op te lossen, onder meer door middel van tijdelijke terugvalscenario’s hebben de gemeenten extra uitvoeringskosten gemaakt – kosten die bij het volgen van het reguliere proces niet gemaakt zouden zijn.

Extern onderzoek
Om de extra uitvoeringskosten van de gemeenten inzichtelijk te maken heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) twee externe bureaus de opdracht gegeven om hier onderzoek naar te doen: APE Public Economics en JE Consultancy. APE Public Economics is een economisch onderzoeks- en adviesbureau uit Den Haag dat onder andere beleidsdoorlichtingen, data-analyse en strategisch advies biedt aan organisaties uit het publieke en private domein; JE Consultancy is een bureau uit Nieuw-Vennep dat zich specialiseert op public controlling, overheidsfinanciën en bedrijfsvoering.

Binnenhof - APE Public Economics, JE Consultancy, Ministerie

Uit het onderzoek van APE en JE Consultancy blijkt dat de problemen die ontstaan zijn rond het uitbetalen van het pgb een extra kostenpost van €22 miljoen tot €31,5 miljoen hebben opgeleverd voor Nederlandse gemeenten. Deze kosten zijn onder meer gemaakt bij het controleren van de gegevens van pgb-houders (de ontvangers van het pgb) en de inhuur van extra personeel om ontstane achterstand weg te werken. Hoe hoog de kosten precies zijn uitgevallen moet nog worden vastgesteld, aldus een woordvoerder van het ministerie. Naast de kosten van de ingestelde terugvalscenario’s en herstelacties zijn hierin – op verzoek van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten – ook de eventuele extra kosten meegenomen, die voortvloeien uit de bestuurlijke afspraak om de budgetten van budgethouders – die niet op tijd opnieuw waren beoordeeld – te verlengen.

Martin van Rijn, de staatssecretaris van VWS, heeft in een recente Kamerbrief laten weten te streven naar een redelijke compensatie van de extra uitvoeringskosten: “Ik ben bereid gemeenten hiervoor in redelijkheid te compenseren en ben daarover momenteel in gesprek met de VNG. Ik hoop de resultaten hiervan in de decembercirculaire op te kunnen nemen, zodat gemeente hierover snel duidelijkheid hebben.”

Aanleveren pgb-gegevens
Van Rijn laat tevens weten dat nog 42 gemeenten de gegevens van pgb-houders in hun bevolking moeten aanleveren bij de Sociale Verzekeringsbank. Zonder deze informatie is het niet mogelijk om het juiste budget voor deze budgethouders vast te stellen, wat opnieuw zal leiden tot extra uitvoeringskosten als de uitbetaalde budgetten achteraf gecontroleerd moeten worden. Van Rijn heeft deze gemeenten tot 12 december de tijd gegeven om de gegevens door te sturen.