Regeldruk hypotheekverstrekking kost 43 miljoen per jaar

15 december 2015 Consultancy.nl 4 min. leestijd
Profiel
Meer nieuws over

Hypotheekverstrekkers in Nederland zijn jaarlijks tussen de €43 miljoen en €83 miljoen kwijt aan hypotheekverstrekking-handelingen die voortkomen uit regeldruk. Dat blijkt uit recent onderzoek van EY naar regeldruk in de totale Nederlandse kredietverstrekkingsector. Het verzamelen en beoordelen van klantgegevens vormt de grootste regeldrukpost – tussen de €16 miljoen en €35 miljoen per jaar.

De afgelopen jaren is de regeldruk voor hypotheekverstrekkers sterk toegenomen door de aanscherping van wet- en regelgeving. Hoewel deze maatregelen positieve effecten hebben voor de kwaliteit van het toezicht op de sector, heeft deze regeldruk ook een belangrijke keerzijde. Zo kunnen de kosten van compliance en handhaving oplopen doordat hypotheekverstrekkers meer tijd kwijt zijn met door regels verplichte handelingen in het proces van hypotheekverstrekking. Om meer inzicht te krijgen in de impact van regeldruk bij kredietverstrekking heeft de Minister van Financiën adviescollege Actal en accountants- en advieskantoor EY gevraagd om de gevolgen en kosten hiervan voor de financiële sector in kaart te brengen.

Processtappen hypotheekaanvraag

Processtappen hypotheekaanvraag
Om de gevolgen van de toegenomen regeldruk in kaart te brengen was het eerst belangrijk om de stappen en handelingen, van een gemiddelde hypotheekverstrekker, in kaart te brengen waaruit het afhandelen van een hypotheekaanvraag en uiteindelijk verstrekken van een hypotheek bestaat. De eerste stap bestaat uit het verzamelen van de gegevens zodat een offerteaanvraag kan worden opgesteld voor de aangevraagde hypotheek. Hierna moet de offerteaanvraag worden beoordeeld, voordat deze kan worden verstrekt aan de hypotheekaanvrager. Als de hypotheekaanvrager akkoord gaat met de offerte kan hij of zij een formele hypotheekaanvraag indienen.

Kwantificatie van regeldruk bij hypotheekverstrekking

In stap vijf van een gemiddelde hypotheekaanvraag wordt de aanvraag geaccepteerd en wordt een finaal akkoord gegeven. Hierna volgt het opstellen, tekenen en passeren van de hypotheekakte. Tot slot hebben de hypotheekverstrekkers nog diverse handelingen, of beheerprocessen die ze moeten uitvoeren tijdens de loopduur van het hypotheek.

Minimaal €43 miljoen
Nadat de processtappen in kaart waren gebracht, hebben EY en Actal onderzocht welke handelingen of complete stappen daarin worden afgedwongen door middel van wet- en regelgeving. Per processtap hebben zij de kosten in kaart gebracht. Als het gaat om hypotheekverstrekking in Nederland blijkt dat regeldruk een kostenpost met zich meebrengt die tot in de tientallen miljoenen loopt. Volgens het onderzoek vertegenwoordigt de regeldruk en daaruit volgende handelingen voor alle Nederlandse hypotheekverstrekkers gecombineerd een jaarlijks bedrag van tussen de €43 miljoen en €83 miljoen aan extra kosten.

kwantificatie van regeldruk bij hypotheekverstrekking max

De kosten van aan regeldruk-gerelateerde handelingen zijn het grootst voor de tweede stap in het aanvraagproces: het verzamelen en beoordelen van klantgegevens. Volgens de berekeningen van de onderzoekers zijn Nederlandse hypotheekverstrekkers hier in totaal €16 miljoen tot €35 miljoen per jaar aan kwijt. Voor NHG hypotheken (€38 - €75 per hypotheekaanvraag) zijn de regeldrukkosten vaak lager dan voor hypotheken die buiten de Nationale Hypotheek Garantie vallen (€58 - €120). Verder zijn vooral het verstrekken van de offerte en opstellen, tekenen en passeren van de hypotheekakte dure stappen in het proces. De regeldruk bij het verstrekken van een offerte kost tussen de €48 en €95 per hypotheek en bij het opstellen, tekenen en passeren van een akte tussen de €88 en €175 per hypotheek (alleen bij hypotheken met NHG). Elf van de geïnventariseerde handelingen in het onderzoek zijn specifiek gericht op NHG hypotheken – deze garanties en de wetgeving daaromheen vormen een relatief groot deel van de regeldruk.

Het rapport 'Regeldruk bij kredietverstrekking' van Actal en EY wordt vanmiddag door minister Dijsselbloem in de Tweede Kamer besproken.