Europa onderschept 617 miljoen aan nepproducten

24 november 2015 Consultancy.nl 7 min. leestijd

Vorig jaar heeft de douane in Europa te maken gekregen met 95.000 gevallen van onderschepte artikelen die in strijd zijn met de EU-wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom. Het totale aantal onderschepte artikelen bedroeg 36 miljoen, met een totale gecombineerde waarde van €617 miljoen. Het grootste deel (69%) van deze producten werd tegengehouden in de Europese havens, terwijl dit maar 3% van het totale aantal gevallen betrof. China blijft de grootste bron van nepproducten, zowel in aantal als in waarde.

De Intellectual Property Rights (IPR) vormen de Europese wetgeving op het gebied van intellectueel eigendom en auteursrechten, en vormt een noodzakelijk onderdeel voor de ‘Single Market’ die de regio wil creëren. De IPR gelden in alle lidstaten van de Europese Unie, en leggen restricties op vrij goederenverkeer en op zaken die het concurrentievermogen van bedrijven aantasten. Hiermee beoogt de EU om een omgeving te creëren die niet alleen creativiteit, innovatie en investeringen in de hand werkt, maar ook de werkgelegenheid en eerlijke concurrentie stimuleert.

Een belangrijk onderdeel van de IPR is de handhaving door de douanes van de Commissie- en lidstaten, waarbij goederen die in strijd zijn met de IPR onderschept worden en in veel gevallen worden vernietigd. Een analyse van Consultancy.nl op basis van data die is vrijgegeven door de Europese Commissie, toont aan dat bedrijven jaarlijks miljoenen mislopen als gevolg van de import en verkoop van namaakproducten en vervalsingen.

Totaal aantal artikelen onderschept door EU Douane

Het totale aantal gevallen waarin de douane goederen onderschept heeft die in strijd waren met de IPR, steeg in 2014 naar een recordhoogte van meer dan 95.000 incidenten. Dat is 10% meer dan in 2013, toen er bijna 87.000 onderscheppingen werden gedaan, en 118% meer dan in 2007 toen zich zo’n 43.000 gevallen van ontdekte namaakproducten voordeden. Het aantal artikelen dat per geval onderschept werd varieert aanzienlijk, tussen een enkel artikel tot in de duizenden vervalsingen.

Het totale aantal artikelen is met zo’n 36 miljoen ongeveer gelijk gebleven met de aantallen in 2013 en 2012 – respectievelijk 36 miljoen en 40 miljoen. Dat is een stuk minder dan het aantal goederen dat gevonden werd in de periode voor 2012, toen dit aantal veelal boven de 100 miljoen artikelen lag. 2008 gold als een recordjaar met 179 miljoen onderschepte namaakproducten.

Totaal aantal artikelen onderschept per kanaal

De totale waarde van de onderschepte goederen steeg dit jaar naar €617 miljoen*, waarbij zeeroutes goed waren voor een totale waarde van €315 miljoen (ruim de helft). Desondanks waren onder-scheppingen op havens en schepen slechts goed voor zo’n 3% van het totaal aantal onderscheppingen. Onderscheppingen op zeeroutes zijn over het algemeen van een groter volume – de zeevracht is goed voor 69% van de namaakartikelen die onderschept worden. Daarna zijn onderscheppingen in de luchtvracht naar de EU het meest prominent, waarbij 14% van de onderscheppingen goed zijn voor 17% van de waarde van de illegaal geïmporteerde producten.

Dat het aantal onderscheppingen door de jaren heen is gegroeid, is vooral te danken aan het hogere aantal onderscheppingen in het post- en koeriersverkeer. Door de opkomst van wereldwijde internetverkoop worden steeds meer, kleinere pakketjes verzonden per post of koerier, en dit vormde de aanleiding voor een nieuwe procedure voor het controleren van kleine zendingen. Deze goederenstroom was in 2014 goed voor maar liefst 77% van de onderscheppingen, waarbij de douane de onderschepte producten direct mag vernietigen. Doordat de zendingen vaak klein zijn representeert deze stroom van goederen slechts 2% van het totale aantal artikelen en 8% van de totale onderschepte waarde.

Totale waarde van onderschepte artikelen door EU Douane

Als gekeken wordt naar de onderschepte waarde van de verschillende productgroepen, zijn namaakhorloges de productgroep met de meeste waarde. In 2014 werd er voor €92 miljoen aan horloges onderschept, die in strijd waren met de IPR. Daarna volgden onderschepte kledingstukken en accessoires, met een waarde van €85 miljoen, gevolgd door schoenen en lichaams- en huidverzorgings-producten met respectievelijk een waarde van €63 miljoen en €60 miljoen. De meest onderschepte productgroep is tabak, goed voor 34% van het totale aantal onderschepte artikelen en een waarde van €52 miljoen. Daarna zijn speelgoed (€28 miljoen) en medicijnen (€4 miljoen), beide goed voor 10% van de onderschepte producten, de meest gevonden vervalsingen.

De data van de Europese Commissie benadrukt dat het soort goederen dat onderschept wordt de afgelopen jaren is veranderd. Het aantal lichaamsverzorgingsproducten, kledingstukken, inktcartridges en toners, CD/DVDs, voertuigaccessoires en kantoorartikelen is gedaald, terwijl de grootste toenames (meer dan 50% hoger in vergelijking met 2013) zichtbaar waren binnen de categorieën voeding, alcoholische en non-alcoholische drank, huishoudelijke hardware en elektronica, sigaretten en andere tabaksproducten, machines en gereedschap, aanstekers en textiel.

Gekeken naar de oorsprong van onderschepte goederen met de meeste waarde, loopt China ruimschoots voorop. Zo’n 66% van de totale onderschepte waarde is afkomstig uit China. Op de tweede plek staat Hong Kong met 16% van de totale waarde, maar de haven van het land wordt tevens veel gebruikt door Chinese organisaties om goederen naar Europa te verschepen. Panama volgt op de derde plek met 4% van de totale waarde, wat vooral uitgelegd kan worden aan de hand van een aantal grootschalige onderscheppingen van vervalste horloges uit Panama.

Totaal aantal onderscheppingen per land

Duitsland is het land dat verreweg de meeste onderscheppingen heeft gedaan in 2014, met bijna 43.000 gevallen – 107% meer dan vorig jaar. In het Verenigd Koninkrijk daalde het aantal onderscheppingen echter sterk, met een afname van 43% naar een totaal van minder dan 12.000. Dat zijn pakweg 31.000 onderscheppingen minder dan in Duitsland, die met zijn centrale ligging en grote havens een logistieke hub vormt voor het Europese vasteland.

België en Ierland deden relatief veel onderscheppingen, ondanks hun lage inwonersaantallen, met respectievelijk meer dan 9.000 en ruim 8.100 onderscheppingen. Het is opvallend dat Nederland, thuisland van Europa’s meest strategisch gelegen haven Rotterdam, slechts 465 onderscheppingen heeft gedaan – 12% minder dan vorig jaar. De grootste daling van het aantal onderscheppingen werd waargenomen in Portugal, met een afname van 79%. Slowakije, Slovenië en Litouwen verdriedubbelden daarentegen het aantal onderscheppingen ten opzichte van 2013.

Imitatiekleding
Onlangs lichtte Consultancy.nl een analyse uit van de kosten van imitatiekleding voor de Europese kledingdetailhandel. Retailers in de Europese Unie lopen jaarlijks tot wel €26 miljard aan inkomsten mis door de verkoop en handel in nepkleding, waarbij Nederland met bijna €1 miljard per jaar aan misgelopen omzet het op vijf na meest getroffen land is.

* Belangrijk om op te merken is dat de daadwerkelijke schaal en waarde van – volgens de IPR – illegaal geïmporteerde goederen aanzienlijk hoger kunnen zijn, aangezien de data van de Europese Commissie alleen de ontdekte goederen betreft.