Aantal misdaden in NL met kwart gedaald sinds 2005

04 november 2015 Consultancy.nl 2 min. leestijd

Sinds 2005 is het aantal misdaden en misdrijven met een kwart verminderd. Dat blijkt uit data van CBS en de Politie. Ten opzichte van twee jaar geleden registreerde de politie 7% minder misdrijven in 2014, waarbij vooral het aantal gevallen van ‘high impact crime’ een daling liet zien. Als de trend zich in 2015 voortzet dan daalt het aantal misdrijven dit jaar tot onder de 1 miljoen.

De criminaliteit in Nederland is al jaren aan het afnemen. Uit data van CBS blijkt dat in het afgelopen decennium het aantal misdrijven een dalende trend laat zien. In 2005 werden er bijna 1,35 miljoen misdrijven geregistreerd en tot 2007 bleef dit aantal boven de 1,3 miljoen. Ook in de jaren daarna bleef het aantal steeds verder dalen naar minder dan 1,2 miljoen in 2010 en net meer dan een miljoen in 2014 – een daling van 25% ten opzichte van 2005 en van 7% ten opzichte van 2013.

Aantal misdrijven in Nederland

High Impact Crime
Vooral het aantal misdrijven dat valt onder de ‘High Impact Crime’ (HIC) heeft de afgelopen twee jaar een spectaculaire daling doorgemaakt. Onder HIC vallen misdrijven als geweld, seksueel misbruik, diefstal en inbraak, straatroof en overvallen. In 2014 is in totaal van dit soort misdrijven 175 duizend keer aangifte gedaan. Ten opzichte van 2013 (ruim 198 duizend HIC-aangiftes) is dit een daling van 12%, en ten opzichte van recordjaar 2011 – toen er bijna 212.000 HIC-misdrijven werden geregistreerd – een daling van 17%. In 2014 werd er ruim 15 duizend keer minder in woningen ingebroken, en daalde het aantal gewelds- en seksuele misdrijven met ruim 5.000 naar 97 duizend. Het aantal aangiftes van straatroof en overvallen daalde het hardst, met 23% en 22% respectievelijk. De Nationale Politie besteedt sinds 2012 extra aandacht aan High Impact Crime.

aantal high impact misdrijven in Nederland

Uit gegevens van de Nationale Politie blijkt dat er in de eerste helft van 2015 rond de 465 duizend misdrijven hebben plaatsgevonden. Dat is een afname van 9% ten opzichte van het aantal misdrijven in dezelfde periode in 2014 – toen vonden er bijna 510 duizend misdrijven plaats in het eerste halfjaar. Net zoals in H1 2014 valt in het eerste halfjaar van 2015 51% van de misdrijven in de categorie overig. Het aantal brom-, snor- en normale fiets diefstallen blijft met meer dan 59.000 de grootste categorie, gevolgd door vernieling, en geweldsmisdrijven met respectievelijk ruim 54.000 en 41.000 geregistreerde gevallen. Opvallend is dat over de hele linie, ook voor de diefstal uit en vanuit motorvoertuigen en diefstal/woninginbraken een daling zichtbaar is.

Aantal misdrijven in H1 2015 vs H1 2014

Meer misdrijven opgelost
Een kwart van de misdrijven in 2014 werd volgens de politie binnen een jaar opgelost. Dat is meer dan de 22% die in 2013 binnen die tijdsduur werd opgelost. Dit is deels uit te leggen doordat er minder vaak aangifte is gedaan van moeilijk oplosbare misdrijven als zakkenrollerij, woninginbraak en diefstal uit motorvoertuigen. Wel werden HIC-misdrijven vaker opgelost – in 38% van de gevallen in 2014 werd een verdachte aangehouden ten opzichte van 32% in 2013.