Centric en PinkRoccade domineren Burgerzaken ICT

27 oktober 2015 Consultancy.nl 3 min. leestijd

97% van de Nederlandse gemeenten maken op het gebied van burgerzaken gebruik van twee IT-systemen: Key2Burgerzaken van Centric en de backofficeoplossing van PinkRoccade. Ten opzichte van vier jaar geleden mag Centric zich de grote winnaar noemen – het marktaandeel van het ICT-bedrijf uit Gouda steeg met 8% naar 57%.

Voor de uitvoering van burgerzaken rekenen gemeenten op IT-systemen die onder meer processen, activiteiten en communicatieflows faciliteren. Het gaat daarbij om burgerzaken als het verwerken van verhuisberichten, persoonsinformatievoorziening, veranderingen doorvoeren in Burgerlijke Stand en het uitgeven van een ‘verklaring omtrent gedrag’.

ICT-markt voor burgerzakensystemen

Uit data van Centric, een grote Nederlandse IT-dienstverlener met circa 5.000 professionals in dienst, blijkt dat de gemeenten als het gaat om backoffice ICT-systemen op slechts drie partijen bouwen: Key2Burgerzaken van Centric, PinkRoccade Local Government en Procura. Vooral PinkRoccade en Centric zijn in een strijd verwikkeld om het verkrijgen van het grootste marktaandeel. Anno 2015 staat Centric op kop, met een marktaandeel van 57% van de klantorganisaties en 66% van het aantal Nederlandse burgers. Key2Burgerzaken bediende in 2011 nog 211 van de 430 gemeenten, een aandeel van 49%. Mede door een prijsverhoging is het marktaandeel van PinkRoccade gedaald naar respectievelijk 41% en 30% – dat was in 2011 48% en 43%. Procura is een kleine derde speler, met in 2015 een marktaandeel van 3% van de Nederlandse gemeenten en 4% van het totaal aantal burgers.

De opmars van Centric heeft met twee factoren te maken. Ten eerste, het bedrijf heeft met zijn backofficeoplossing Key2Burgerzaken afstand genomen van de concurrentie door het binnenhalen van nieuwe opdrachten, zoals eerder dit jaar van de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Deze twee Friese gemeenten waren samen op zoek naar een enkele partij die een totaal ICT-pakket kon aanbieden, inclusief de backofficesystemen. Ook het krimpen van het aantal gemeenten, door gemeentelijke herindelingen, speelt hierbij een belangrijke rol, omdat Centric relatief veel grote gemeenten bedient en de fusiegemeentes daarom ook vaak voor Centric kiezen.

Naast een #1 positie binnen Nederland geniet Centric ook een opmerkelijke positie in de buitenlandse gemeenten van het Rijk. Het gaat daarbij om de bijzondere gemeenten Bonaire, Saba en Sint Eustatius en de landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Zij maken allemaal gebruik van de diensten van Centric, en gebruiken een speciale versie van Key2Burgerzaken, namelijk Key2Pivanobo.

Centric, Pinkroccade - Stadhuis Den Haag

Jurriaan Piek, directeur PinkRoccade Local Government, erkent tegenover vakblad Computable dat het bedrijf een achterstand heeft op Centric in dit marktsegment bij de lokale overheid, maar verwacht tegelijkertijd dat het speelveld de komende jaren drastisch gaat veranderen, met oog op het moderniseringsprogramma van de GBA én de toenemende vraag naar online diensten en kostenbesparingen bij gemeenten. Hierdoor verwacht Piek dat er meer ICT-aanbieders op de markt zullen verschijnen. Ook wijst hij op de forse investering die PinkRoccade de afgelopen jaren heeft gedaan (€10 miljoen) in zijn nieuwe systeem iBurgerzaken: een software-as-a-service-platform waarbij burgers online een aantal zaken zelf kan regelen, zoals het voorbereiden van een huwelijksvoltrekking, het doorgeven van een sterfgeval en het aanvragen van een nieuw paspoort of rijbewijs.

Welke rol Procura gaat spelen in de nabije toekomst is nog onbekend. De softwareleverancier is eind september overgenomen door Conxillium Groep, die onder meer bestaat uit Beheervisie, Pharox-IT en Pharox Assurance. Beheervisie levert software voor het beheer van de openbare ruimte en klachtenregistratie voor gemeenten.